/Поглед.инфо/ В древността основа на социалното съзнание е било митологичното мислене. Митовете и вярванията са формирали човешкия кръгозор. Те са задали стремеж към познание и са отделили хомо-сапиенс от пещерния човек. Когато човечеството навлиза в средните векове това мислене се институционализира и се развива религията. Религиозните институции са имали власт над съзнанието. Те са определяли догмите, а догми са владеели света. Днес, водеща е науката, а догмите са заменени от научните парадигми.

Парадигмата, най общо казано, представлява мироглед. Това е призмата през която пречупваме информацията. Каквато и идеология да бъде създадена, резултатът за обществото винаги ще зависи основно от рамките на мирогледа. Най-пресният пример за това е теорията на Маркс и доразвитата комунистическа идеология от Ленин. Комунизмът, както беше теоретически замислен, нямаше как да се осъществи, поради простата причина, че мирогледът на социума още от дълбока древност е основан на принципи, догми и внушения, които ограничават и не допускат подобни развития. Поради тази причина капитализмът, като продукт на естествената еволюция на феодализма се оказа не просто по-устойчив, а единствения възможен път за развитие, който нямаше как да бъде прескочен и да се премине директно към свръх-капитализъм, или комунизъм.

Именно тази предопределеност и детерминизъм се поставят под въпрос в един труд наречен „теория на хаоса“. Тази теория е една от малкото, които се фокусират върху стратегическия мироглед и затова ще я разгледаме. Според нея, във военното дело и дипломацията доминира така наречената механистична парадигма, основана на математическите науки. Например, във военните стратегии се говори за триене, маса, информационни войни, техническо разузнаване, стратегически баланс, полюси на сила и т.н. Геополитиката, като продължение на военното дело, заимства същите тези понятия. Причината поради която това е така се описва от Айнщайн – „великите постижения на механиката във всички отрасли, потресаващите ѝ заслуги за развитието на астрономията, използването на основните ѝ идеи за решаването на съвършено различни проблеми, много от които въобще не са математически, утвърждават убеждението, че всички природни феномени могат да бъдат изследвани и описани с термините на механиката и математиката за силите, действащи между недопускащите каквито и да било промени обекти”.

Математическата същност на основния мироглед на военно-политическите елити ограничава стратегическото мислене и предразполага към праволинейно развитие, подобно на решаването на математическа задача. Теория на хаоса се стреми да излезе от рамките на разбирането, че „всичко може да бъде изчислено и предвидено“ и да създаде по-широк мироглед за стратезите, което да позволи използването на други средства, като например идеологиите. На базата на тази визия, американската политика в последните десетилетия излезе от класическите идеи и заложи на управляемия хаос като средство за постигане на основни цели.

Материалната парадигма

Теория на хаоса се фокусира върху мисленето на военните стратези и политиците. Но каква е общата парадигма на обществото? Как бихме назовали това, в което живеем и там накъдето отиваме? За да отговорим на тези фундаментални въпроси първо трябва да разберем защо науката и технологиите се развиват, но човечеството почти не е напреднало в разбиранията си. Както казват съвременните философи – Sub sole nihil novi est – нищо ново под слънцето, още от времената на древен Рим. Глобалната политика още преди Николо Макиавели, и до днес се развива по принципи описани от Макиавели във „Владетелят”. Въпреки претенциите за хуманизъм в XX век, хуманитарното мислене съвсем не доминира във вземането на стратегически решения. Доказателство за това е всяка една война, със или без разрешението на ООН, водена по „хуманитарни причини”, а всъщност част от играта за глобално влияние. Всяка голяма „мечта” се развива в идея за превземането на света от една непобедима сила. Това се наблюдава още от времената на Александър Велики, през Адолф Хитлер, до американската мечта. Всяка висша идеология се развива в идеология, претендираща за глобално влияние и господство, която да обслужва интересите на определен елит – от религиозните идеологии, през идеята за свръхчовека в Третия Райх, до идеята за Нов Световен Ред и сегашното ѝ преобразяване в глобален либерален ред. И тъй като цялата световна история се върти около доминация на общо материално ниво, можем да характеризираме настоящата парадигма като чисто материална.

Материалната парадигма представлява мирогледът на социума в дълбочина. Възприятието, че може да се даде материална „стойност” на всичко заобикалящо. Всеки един световен ред се развива на базата на принципи за глобално материално влияние, от робовладелството, през феодализма и капитализма, до сегашния финансов капитализъм. Всяка финансова система се основава на някакъв вид материална резервна валута или материален елемент, като злато или петрол. Съвременната физика като фундаментална наука на всички науки също е силно засегната от материалната парадигма. Физика на елементарните частици и теория на относителността на Айнщаин описват вселената като облак от частици и отхвърлят мирогледа, изразен от Никола Тесла и квантова механика, че вселената представлява система от енергии и вълни. Тоест, във физиката не съществува представа за това що е то нематериално и под каква друга форма то би могло да съществува. Оттам следва и прекалената математизираност на науката. Всичко, което не може да се изрази математически, е философия, а не наука. Това е нещо като съвременна научна догма. Именно поради тази причина така нашумялото „търсене на Бог” от съвременните физици среща непреодолими прегради.

Защо материалната парадигма блокира толкова много еволюцията във разбиранията на обществото и развитието на човечеството? Доминацията на силно материалния мироглед в съзнанието на индивида създава много опасни асоциации в личните възприятия. Човекът започва да възприема другия човек като предмет, подобно на фигура върху шахматната дъска, а материалните блага като награда от победа в играта. Самият мироглед води до система на безкрайни битки за доминация, в които движещата сила са материалните интереси. Консуматорското общество, като феномен, също е основано на този дълбок материален мироглед. Желанието на индивида да притежава всичко материално, води до постепенна екологична катастрофа и безпрецедентна глобална духовна криза.

В геополитиката някои стратези и политици директно си позволиха да сравнят картата на света с голяма „шахматна дъска”1 и да играят опасна игра с човешки животи. Играта на „шах” трябва да излъчи победител. Но окончателен победител не може да съществува. Историята е доказала, че всяка една идеология или война с цел установяване на глобално влияние се е провалила. Тоест, играта продължава до пълно унищожение на света, или докато глобалната политика изостави идеята за „игра” и допусне формирането на обоснована визия за смислено съществуване на човешкия вид.

Технологична трансформация: от капитализъм към дигитализъм

Друга характерна черта на материалната парадигма е подредбата на обществото. То представлява пирамидална структура на материалното богатство и власт, чиито пластове се променят в съответствие с промените в материалния мироглед. Например, в епохата на робовладелството на върха на пирамидата са били царете, а най ниско са били робите. След развитието на парите обществото се усложнява и става невъзможно един човек да разпределяи управлява всички ресурси. Царете започват да губят власт и се ражда феодализмът. Управлението преминава в ръцете на национални парламенти и местни феодали. С развитието на механиката, феодализмът еволюира в капитализъм. На върха на пирамидата застават индустриалните капиталисти, а с технологичното развитие на информационната епоха, обществото преминава към финансов капитализъм, където на върха на пирамидата застават банкерите. Те управляват глобалните финанси и държат под контрол глобалната икономика.

Можем да прогнозираме, че следващият етап ще бъде преминаването към дигитален капитал, или по просто казано – от капитализъм към дигитализъм. Хартиената валута ще изчезне и ще бъде заменена от електронни банкови сметки, цифри и алгоритми. На върха на пирамидата ще застанат тези, които имат най-голяма компютърна изчислителна мощ, както и най-съвършен изкуствен интелект.

На 1 Септември 2017 година, по повод откриването на учебната година в Русия, Владимир Путин заяви, че който създаде и развие изкуствения интелект, той ще управлява света2. Президентът на Руската Федерация не се впусна в обяснения защо и как това ще стане. Но фактът, че борбата за изкуствен интелект и изчислителна мощ придобива глобални мащаби, говори за логиката на думите му. За да добием представа докъде е стигнало човечеството, трябва да погледнем класацията на TOP 500 най-бързи суперкомпютри3. През 2017, в последната световна класация, Китай надмина досегашния лидер САЩ по брой на суперкомпютри. Китай вече има 202 броя, а САЩ са със 144, най-мощните, сред които са „Секвоя” (17.17 петафлопа) и „Титан” (17.59 петафлопа). Първата най-бърза електронна система е в националния център за суперкомпютри в град Юши. Тя е с производителност 93,01 петафлопа, или 93 квадралиона и десет трилиона изчисления в секунда. САЩ скоро ще си възвърнат първото място с машина наречена „Summit”, която ще достига бързина от 200 петафлопа и ще притежава собствена 20 мегаватова електрическа централа само за нуждите на компютъра.

Поради каква причина най-силните правителства в света инвестират милиарди, строят малки градове и електроцентрали, за да обслужват компютри? В момента тази изчислителна мощ се използва за целите на космологията. Например, когато се създават компютърни симулации, за да се обяснят най различни космически феномени. Друга полза от тях е за целите на военната индустрия. Създават се компютърни симулации за ефектите на новите видове въоръжения. Но дали това е единствената мотивация зад тази надпревара?

Всъщност с напредването на електронните крипто валути светът легитимира дигиталното бъдеще. Човечеството започва да използва като разменна монета сложни математически изчисления. По този начин се предаде материална стойност на нещо нематериално – цифрите. Рано или късно светът ще премине към обмен на материални блага без нуждата на хартиен или друг материален посредник. Плащанията ще се извършват електронно. Държави като Швеция, Норвегия и Финландия планират напълно да преминат към дигитални пари. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Джон Крайън прогнозира, че кешът ще изчезне напълно „вероятно до 10 години”4. Дори в момента в Китай 200 милиона души използват мобилни приложения за разплащане вместо кеш, дори за елементарни покупки. Системата постепенно изгражда „индивидуален кредитен рейтинг” за всеки китаец. Това е нов вид непозната матрица оценявана на 5.5 трилиона долара, която се разраства и създава нов вид социални класи.

Но за да съществува глобална мрежа за обмен на цифрови данни и електронни пари, която да обслужва милиарди банкови сметки, и трилиони свръх сложни информационни изчисления, е нужна изчислителната мощ на „свръх-мозък”. Който притежава подобен компютър, той ще владее света. Той ще има пълен контрол над материалните блага и световната информация.

Защо глобалната надпревара, освен за изчислителната мощ, стига и до изкуствения интелект? Илон Мъск, най известният милиардер футорист, вече няколко пъти казва, че изкуственият интелект ще унищожи човечеството5. Но какво точно се има предвид? Освен теорията за суперкомпютър, който задейства глобалния ядрен арсенал, съществува и друга визия. Изкуствения интелект, въпреки изчислителната си мощ, все още е далеч от общия човешки интелект. Поради тази причина, групи от учени в САЩ залагат на сливане между човешкото съзнание и дигиталния интелект. Компанията Neuralink вече разработва нанотехнология от микрочипове, които да се свържат с нервите на мозъка и да увеличат многократно човешката продуктивност. Мозъкът, свързан с компютър чрез тази технология, ще притежава изключителни изчислителни способности. Далечната идея е да се предаде цифрово измерение на мислите. Тоест, мисълта чрез определена технология, ще може да премине в дигитална форма, а хората да комуникират директно чрез мисли. При напредък на тази технология, в далечно бъдеще, мислите на милиарди души могат да бъдат свързани в един общ „облак” с цел пълно сливане в глобален разум – нов вид интернет. Осъществяването на подобна идея ще означава практическо безсмъртие, понеже спомените и съзнанието на даден човек ще може да се прехвърлят в цифровото пространство, където да съществуват вечно. За да функционира подобна система отново са нужни супер компютри, толкова мощни, че да записват, обработват и реагират на милиарди мисли. Подобни компютри, както отбелязахме, вече съществуват. Предвижда се суперкомпютрите да сондират „облака” с цел предвиждане на поведението на цели общества. Всъщност в САЩ вече се работи по машина, която да прогнозира поведение на групи от хора на глобално ниво. Американската национална агенция за сигурност вече изгражда комплекс с кодово име „Бумбълхив” в щата Юта, който ще работи, за да приюти компютър до 1000 пъти по бърз и мощен от „Секвоя”6. Данните за тази разработка са секретни.

От тази гледна точка глобалната надпревара за суперкомпютри и изчислителна мощ придобива съвсем друга логика. Ако посткапитализмът се развие като дигитализъм, това няма да е краят на една икономическа система и началото на друга, а нещо много повече. Това ще бъде краят на човечеството, такова каквото го познаваме. Човешката материална парадигма ще се измени изцяло. Съществува голяма вероятност след 100 години човекът да престане да бъде човек. Човечеството ще премине от материално към информационно общество, обитаващо друг вид виртуална реалност.

В близките 20 години машините ще изместят човека дори в квалифицирани професии като лекар, инженер и програмист. Хората няма да са нужни, за да функционира икономиката. В следващите 50 години се предвижда окончателното завършване на изкуствен интелект. Той ще може да предвижда действията на определени хора, дори преди да си ги помислят. Прогнозите са, че изкуствения интелект ще има изключително дълбок глобален поглед върху цялото човечество, дотолкова, че почти изцяло ще изкорени престъпността.

На пръв поглед това звучи прекрасно, но всъщност подобен свят на тотален контрол може да е истински ужас. Нещо много по-страшно дори от най-смелите представи на Оруел. След максимум 100 години елитът, който тогава ще бъде на върха на обществената пирамида, може дори да няма човешка форма. Този елит практически ще живее вечно и би могъл да съществува в дигиталното пространство. Осъществявайки тотален глобален контрол, елитът ще прилича на недостижими невидими богове. С развитието на роботиката и био-инженерството може да се стигне дотам, че цялото човешко население да се превърне в нещо излишно. Това наистина може да бъде краят на човечеството.

Наука за духовното и алтернативните видове мислене

Дигиталното общество като модел е неизбежен резултат от информационно комуникационната епоха. Проблемът е в това дали то ще се изроди в модел на „затвор”. Технологиите предлагат възможността на безкраен контрол и манипулация на човешкото мислене. Попаднали в неподходящите ръце, те могат да превърнат света в концлагер. В ход със сегашния общочовешки мироглед, който е крайно материален, това е твърде възможно. Съществува ли обратна сила? Нещо, което няма да спре развитието на технологиите, но няма да допусне превръщането им в инструмент на зловещ световен ред?

След като науката е водещата дисциплина във формирането на социалните модели и парадигми, следователно алтернативата трябва да се зароди там. Отговорът трябва да се търси в науки като социална философия, теория на социалните модели и системи, но също така и във съвременната физика. Физиката е основата на всички човешки постижения в последните два века. Тя движи човешките представи за фундаменталните въпроси като формиране на вселената, сътворението на живота, концепцията за „Бог”, смисъла на съществуването, що е то разум и съзнание, и т.н. Философията може да доразвие тези идеи, но не и да ги зароди. Те се раждат в комбинация между физика и философия, а началото им е във физичните теории.

„Духовно“ едва ли е най-подходящото понятие за подобна научна теза. Думата навява асоциации с понятия като „дух“ или „отвъдно“, които са част от езотериката, мистиката и окултизма. По-подходящо би било название като „слабо изследваните зони на познанието“. Но това е твърде дълго обяснение, а терминът „духовно“ е кратък и широко използван. Затова ще използваме тази дума като лице на конкретната теза.

Налага се човечеството да излезе от рамките на сегашната парадигма и да изгради нов философски и социален мироглед, за да започне нова ера в развитието си. Това изисква от науката и най-вече от физиката да излезе от шаблона на досегашните си схващания и да върви по пътища, които досега не сме предполагали, че съществуват и могат да бъдат реализирани. Основната линия, по която съвременната физика може да работи, е концепциите относно визията за материята като енергия изразена във вълнови функции. Въпросът, чиито отговор ще се търси е що е то човешко съзнание и какво всъщност представлява човекът. Осъществяването на пробив в някоя от тези концепции и доказването, че човешкото същество е нещо повече от материално тяло, ще отвори пътя на психологията и философията да разработят нови социални модели. Например, формирането на научна визия за вечността на човешкото съзнание и неговото съхранение във вселенска „база данни” ще промени концепцията за „смисъл на живота” сред обществата. Голяма част от хората ще концентрират житейските си усилия в алтернативни посоки, като познание и себеусъвършенстване, вместо сегашните власт и материално влияние, защото ще осъзнават по голямата картина на житейския път. Прехвърляне на съзнанието в дигитална форма ще бъде безсмислено. Развитието на човешкия мозък и интелект ще се извършва паралелно с развитието на компютърния интелект.

Разбира се, това изисква превъзмогване на научните догми и формирането на нова парадигма, за да се допуснат определени познания, които се отхвърлят като „езотерични” и „философски”. Но да не забравяме, че някога в средните векове, науката също се е считала за лудост и недоказано еретично вярване. Едва когато определени хора като Исак Нютон инвестират личното си време в науката, те успяват да пречупят догмите. Именно превъзмогването на догмите издига Европа и останалия свят. Слабо изследваните сфери на познание отхвърляни като „езотерични вярвания” могат да се окажат началото на нова наука, която да промени човешкото съзнание и мироглед.

Промяна в научните парадигми ще промени и общата парадигма на обществото. Изграждането на духовен мироглед отваря път към по-висше познание и нови алтернативи на посткапитализъм. Използването на технологиите за контрол губят смисъл. Идеята за безсмъртието и свръхчовешки способности ще изменят характера си. Алтернативата ще се основава на хуманизъм и ще поставя човека и неговите духовни нужди като най-важното условие за съществуване на системата. Такава нужда е например екологичното здраве на нашата планета. Без стабилна Земя, няма да има и стабилно човечество. Подобни основи на посткапитализмът ще гарантират друг вид развитие.

Хуманизмът означава, че стойността се съдържа в това да разбираш хората, отвъд консуматорските им потребности. Дисциплини като философия и психология, и всичко свързано със социалните науки ще бъдат от голямо значение. Политиката ще бъде достояние до все повече хора. Технологиите ще се развиват, за да изведат човека до нови светове в космоса или за по-съвършено човешко здраве, а не за да бълват продукция за консумация или за глобален контрол. Изобщо цялата ментална промяна ще доведе до съвсем нови сценарии на развитие.

В заключение можем да кажем, че съществуват две алтернативи на посткапитализъм, които пряко зависят от неизбежната промяна в човешката парадигма. Материалната парадигма се изменя и въвежда информацията като новия посредник в материалните отношения. Това означава, че ценността на елементи като злато или петрол няма да се използва като универсален посредник, а вместо това ще се изгради електронна матрица за обмен. В този случай посткапитализмът ще се развива като дигитализъм, който има потенциала да слее човечеството с компютърния интелект. В далечно бъдеще човечеството може да престане да съществува, такова каквото го познаваме днес. Възможно е то да изгуби своя „духовен елемент” и дори материалните си тела.

Другата алтернатива изисква промяна в научните парадигми, които да създадат нова общочовешка парадигма. Новата парадигма трябва да изгради нови концепции за фундаментални понятия, човешки стремежи и мотивации. Тя трябва да съдържа смислена визия за съществуването на човечеството, да обяснява функциите на обществото и да формира нов общочовешки мироглед. В този случай посткапитализмът ще се развива като хуманизъм. Хуманизмът означава нов вид отношения между човек-човек, човек-общество, човек-природа и концепциите за висш разум. В далечно бъдеще се очаква сливане между науката, езотерично-философските познания и глобалните религии. Възможно е изграждането на хармоничен световен модел.

Погледнати по този начин, двете алтернативи могат да бъдат сравнени с библейските представи за голямата духовна битка за душите на човеците. Сливането на човешкото съзнание и компютъра в определен етап ще означава, че човек губи душата си и се превръща в машина. Изграждането на посткапитализъм на базата на нова хуманистична парадигма отваря вратата на нови светове, в които запазваме духовната си същност. Решаващата „битка” ще се осъществи до средата на XXI Век.

____________________

Библиография:

Zbignew Brzezinski - The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives, 1997, USA

Николо Макиавели – Владетелят, 2014, издателство: Изток-Запад

Димитър Чуровски: Нов световен ред или Смяна на парадигмата - http://www.memoriabg.com/2017/04/18/geopolitikata-dnes-nov-red-ili-smiana-paradigmata/

Стивън Ман – Теория на хаоса и стратегическото мислене, 17 Август 2010, сп. „Геополитика”

Futurescape wih James Woods – I know what you are tkinking, 16 November 2013

1 Zbignew Brzezinski - The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives, 1997, USA

2 https://news.bg/int-politics/putin-predreche-liderat-v-izkustveniya-intelekt-shte-e-vladetel-na-sveta.html

3 https://www.top500.org/

4 https://www.bgonair.bg/magazine/2016-07-28/predizvestenata-smart-na-parite

5 AI is highly likely to destroy humans, Elon Musk warns - http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-artificial-intelligence-openai-neuralink-ai-warning-a8074821.html

6 https://nsa.gov1.info/utah-data-center/


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели