/Поглед.инфо/ В дните около 9 септември дежурните оплаквачи на "жертвите на комунизма" пак заляха общественото пространство с глупости за убитите от Народния съд, които 27 години след края на комунизма вече се раздуха от поне 30 000 до над 100 000, а близо милион били хвърлени в концлагери! От кръвожадните комуняги, разбира се. То бива, ама чак пък толкова, ще излезе, че цял Сибир сме имали. Ляха се обилно тия измислици из медиите, които - горките, са скарани не само с историята, но и с професията си. А истината - ето я - в архивите. Днес ви предлагаме документи, които съдържат реалния брой и на осъдените, и на убитите, и на освободените. Те няма как да бъдат оспорени дори от историци с перде, които знаете на чия ясла зобят.

Най-главното е: общо 10 919 подсъдими, от тях осъдени на смърт - 2618, реално изпълнени смъртни присъди - 1046. Толкоз. И още - от 1945 до 1951 г. в "концлагери" (Трудово-възпитателни общежития) са настанени 3289 лица, от тях през 1951 г. са освободени 966 и са останали 2323-ма души. А през август и септември 1953 г. по доклад на председателя на Президиума на Народното събрание Георги Дамянов с решение на Политбюро на ЦК на БКП от ТВО са освободени още 1496 души, като от тях 1028 са политически въдворените. Това са числата - истинските, не небивалиците на днешните родни неофашистчета.
Малцина обаче знаят, че след като победената България - сателит на Хитлер, е задължена императивно да съди и накаже военнопрестъпниците, както са ги наричали тогава, няколко от страните победителки си съперничат в искането те да осъдят нашите фашисти. Англия и Америка настояват българските военнопрестъпници да бъдат изправени пред съд в Италия (а там добре знаете как е ставало - започва се с Мусолини и хубавата Клара Петачи, които са обесени с краката нагоре на най-близкия стълб, с някой и друг куршум в тях за всеки случай). Югославия и Гърция мечтаят да се докопат до нашите хора и да ги съдят по балкански тертип в селищата, в които са вършили золумите си. СССР пък прибира превантивно най-главните ни фашисти, за да не му ги задигне някой друг, но бързо ни ги връща обратно да им потърсим сметка ние. Дори убеждава съюзниците да приемат този вариант. Представяте ли си какви щяха да са присъдите, ако вместо в нашия Народен съд бяха издадени в чужбина?!

И да уточним, че говорим сега за Народния съд и лагерите, не за т.нар. стихийно отмъщение в първите дни след 9.09.1944 г., чиито мащаби у нас също са никакви в сравнение с тези в другите страни на Европа. Това е тема за друга публикация, тук само напомняме, че в това отмъщение първа цигулка свирят не комунистите, а земеделците. Дори кандидатът за български фюрер Иван Дочев в своя "Mein Kampf" - "Шест десетилетия борба против комунизма за свободата на България" (стр. 87) твърди за земеделците от "Пладне": "Те бяха милиционерите и палачите, те извършиха много повече престъпления отколкото самите комунисти в стремежа си да се докажат пред господарите си, че дори са по-добри от тях в "революционната си ярост".

СВЕДЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ НАРОДЕН ОБВИНИТЕЛ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗА ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ
СЪД ДО ЦК НА БРП(к) от 3 юли 1945 г.

Забележка: съкращенията в сведенията са направени от Георги Петров. Те означават следното: подс. - подсъдими; см. - издадени смъртни присъди; изп. - изпълнени смъртни присъди; дожив. - доживотен строг тъмничен завор; поч. - починали; опр. - оправдани; прекр.- прекратени преписки; спр. - спрени дела; усл. - условно осъдени; на фр. - лица, които са на фронта; отс. - отсъстващи.

I. СОФИЯ И СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. 2542; см. 623 (изп. 174); отс. 22; дожив. 268; 15 г.- 196;
10 г. - 107; 8 г. - 20; 7 г. - 7; 3 г. - 1563; 2 г. - 69; 6 г. - 1; 1 г. - 146; 1 г. ус.- 470

II. ПЛЕВЕН И ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
ОБЩО : подс. 1890; см. 490 (изп. 225); дожив. 196; 15 г. - 150; 10 г. - 120; 8 г. - 6;                             5 г. - 273; 3 г. - 53; 2г. - 55 ; 6 г. - 2; 1 г. - 162; 1 г. ус. - 19; прек. - 3; оправдани 263; поч. - 10
           
III.    БУРГАС И БУРГАСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 860; см. - 232 (изп. 126); дожив. - 73; 15 г. - 66
20 г. - 4; 10 г. - 41; 12 г. - 3; 7 г. - 1; 6 г. - 1; 5 г. - 47; 3 г. - 28; 2 г. - 16; 1 г. - 33;  1 г. усл . - 55; 6 м. - 5; опр. - 89; поч. - 40

IV. ВРАЦА И ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 1161; см. - 277 (изп. 122);     дожив. - 160; 15 г. - 107;
 12 г. - 9; 10 г. - 119; 8 г. -34; 5 г. - 144; 3 г. - 62; 2 г. - 17; 1 г. - 62; опр. - 99; поч.- 11; усл.- 108; 20 г.- 5
                    
V. ПЛОВДИВ И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 1362; см. - 328 (изп. 170); дожив. - 157;  15 г. - 107
 2 г. - 44 ; поч. - 20; 8 г. - 27; опр. - 188; 10 г. - 90; 3 г. - 29; 6 г. - 10; 12 г. - 15; 5 г. - 128; 1 г. - 118; 1 г. усл. - 109; прекр. - 7; спр. - 12;  20 г. - 2; 7 г. - 1

VI. СТАРА ЗАГОРА И СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 983; см. - 166 (изп. 108); дожив.- 198; 15 г. - 115; 12 г. - 9; 10 г. - 71;  8 г. - 18; 5 г. - 121; 3 г.- 42;   2 г.-41; 1 г. усл. - 78; опр. - 99; прекр.- 6;      спр. - 3; поч. - 51; 7 г.- 4;  1 г.- 67; 6 г. - 2; 4 г. - 5; на фр. - 1

VII. РУСЕ И РУСЕНСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 561; см. - 100 (изп. 53); дожив. - 71; 15 г. - 61;  10 г. - 31; 5 г. - 45; 2 г. - 31;  1 г. - 51; опр. - 152; поч. - 4; 1 г. усл. - 36; 6 г. - 10; 3 г. - 14; прекр. - 7; 6 м. - 10; 8 м. - 4; спр. - 1; 4 г. - 2

VIII. ВАРНА И ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 1141; см. - 302 (изп. 132); дожив. - 100; 15 г. - 125; 10 г. - 83; 5 г. - 67; 1 г. - 51; 1 г. усл.- 84; опр. - 114; 8 г. - 14;   3 г. - 34;  2 г. - 38; 12 г. - 3; 6 г. - 32; спр. - 30; поч. - 9; 6 г. 6 м. - 1

IX. ГОРНА ДЖУМАЯ И ГОРНОДЖУМАЙСКА ОБЛАСТ
ОБЩО: подс. - 333; см. - 100 (изп. - 45); дожив. - 93; 15 г. - 37; 10 г. - 25; 12 г. - 1; 5 г. - 26; опр. - 11; 3 г. - 3; 2 г. - 7; 1 г. - 14; поч. - 10; 1 г. усл. - 9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
подс. 10 919; см. - 2618 (изп. 1046); дожив. - 1226; 15 г. - 946; 10 г. - 627; 20 г. - 28; 8 г. - 134; 5 г. - 1006; 3 г. - 332; 7 г. - 134; 6 г. - 48; 1 г. усл. - 652; 1 г. - 724; прекр. - 104; поч. - 2 д.; 12 г. - 41; 6 г. и 6 м. - 1; спр. - 104; опр. - 1485; 6 мес. - 5; 4 г. - 7; на фр. - 1; 8 м. - 4.
Централен държавен архив, ф. 250, оп. 1, а.е. 70, л. 44- 46.

ДО ДРУГАРЯ ЧЕРВЕНКОВ.
Доклад
ОТНОСНО: намиращите се в ТВО лица и характера на причините, поради които са въдворени.

Съгласно утвърдената от Политбюро инструкция за реда, по който трябва да става въдворяването в ТВО, от м. февруари т.г. всички въдворявания в ТВО и предсрочни освобождавания стават само с решение на Специалната комисия при МВР, състояща се от другарите Г. Дамянов, Г. Цанков, Гл. Прокурор, Председателя на Върховния съд и Помощник министрите по ДС.
Специалната комисия от 1.II. 1952 год. до сега освободи от ТВО 966 лица, въдвори нови 330 лица, а на останалите 1993 лица определи сроковете за престояване в ТВО.
В настоящия момент в ТВО се намират 2323 лица, от които 2248 мъже и 75 жени, всички с определени срокове на престояване в ТВО.
Тези 2323 лица са настанени в ТВО през различни години, а именно:
1. от 1945 год. - 1 лице
2. от 1946 год. - 2 лица
3. от 1947 год.- 11 лица
4. от 1948 год. - 13 лица
5. от 1949 год. - 249 лица
6. от 1950 год. - 233 лица
7. от 1951 год. - 1459 лица
8. от 1952 год. - 355 лица

По характера на причините за въдворяването, намиращите се сега в ТВО се разпределят, както следва:
1. Бивши белогвардейци, участвували в окупационния корпус в Югославия и за други вражески прояви - 5.
2. Бивши полицаи, вършили убийства, изтезания и др. престъпления до 9 Септември 1944 год. укрили се от Народния съд или за вражески прояви след това - 262
3. Бивши царски офицери за престъпления до 9 Септември 1944 год., укрили се от Народния съд, други помилвани, но с вражеска дейност след това - 173.
4. Провокатори и за предателство в Партията - 47.
5. Активни Ив. Михайловисти (ВМРО) - 41.
6. Лидери, бивши министри и други водачи на буржоазни и фашистки партии - 65.
7. Ръководящи и активни н. петковисти и лулчевисти, членове на върховни и окръжни ръководства, "народни" представители и др - 529.
8. Бивши водачи на легионери и ратници и други, проявявали до въдворяването им активна антинародна дейност - 66.
9. Изменници на Родината, заловени на границата или в опит и подготовка за това - 26.
10. Ятаци и помагачи на бандити или на шпиони и диверсанти, прехвърлени в страната - 279.
11. Участници в нелегални контрареволюционни групи и организации - 170.
12. Разпространители на злостни слухове и за вражеска пропаганда, разпространяване на анонимки и други разни - 243.
13. Чужденци, влезли нелегално в страната по неустановени причини - 41.
14. Анархисти, с активна анархистическа дейност - 43.
15. Сътрудници на полицията - 98.
16. Сътрудници на чуждото разузнаване - 91.     
17. Криминални престъпници, рецидивисти, сводници и проститутки - 144.
Това групиране на намиращите се в ТВО е приблизително. В редица случаи едно и също лице може да се отнесе както към една, така и към друга категория.
Една част от въдворените в ТВО могат да бъдат съдени за тяхната антинародна дейност, например тези в графата - изменници на Родината, ятаци и помагачи на бандити или участници в контрареволюционни организации, но политически не целесъобразно е да създаваме масови процеси в каквито същите са замесени и поради това в съд са дадени техните ръководители и най-активни членове, а останалите са въдворени, като за някои от тях има и оперативни съображения на ДС.
Всички 2323 лица имат определени срокове за престояване в ТВО начиная от м. март - юни т.г., както следва :
1. за 6 месеца - 88 лица
2. за 1 година - 515 лица
3. за 1 г. и половина - 2 лица
4. за 2 години - 493 лица
5. за 3 години - 456 лица
6. за 4 години - 174 лица
7. за 5 години - 366 лица
8. за 6 години - 34 лица
9. за 7 години - 222 лица
        всичко - 2323 лица

Специалната комисия определи тези срокове, като се ръководи от принципа, че в ТВО трябва да останат най-злостните врагове на народа, представляващи опасност за обществения ред и сигурност.
Специалната комисия по ТВО освободи всички ония лица, които са показали със своето поведение, че въдворяването им е указало изправително въздействие. Освен това бяха освободени болните, старите, а също така и тези, които имат по-малко провинения и досегашното им престояване е достатъчно наказание.
Тези проверки и прочистване на ТВО започнахме още в началото на 1951 година и продължават и сега. През 1951 год. бяха освободени 1023 лица, а през 1952 год., заедно с освободените от комисията - 1351 лица. Или всичко освободени от началото на 1951 год. до сега - 2374 души.
Въз основа на горното, ПРЕДЛАГАМ:
1. Да се одобрят определените срокове от комисията относно въдворяването и освобождаването от ТВО.
2. За 9 септември 1952 година комисията още един път да прегледа поведението на въдворените и да освободи предсрочно от ТВО тези, които със своето поведение са показали, че са се поправили и няма да представляват повече опасност за сигурността в страната.

                     30.VII.1952 г.

            МИНИСТЪР НА ВЪТР. РАБОТИ -         
       - генерал-лейтенант: (Г. Цанков)
Архив на МВР, ф.12, оп.1, а.е. 361, л. 5-8.


Народният съд


Присъдите на Народния съд са несъизмерими с десетките хиляди избити и хвърлени по затворите жертви на режима между 1923 и 1944 г.

Източник: в. Дума


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели