/Поглед.инфо/ 45 нарушения на Закона за обществените поръчки и други нормативни актове са установени в Министерство на отбраната. От тях по 9 процедури е установено наличието на индикатори за измама и са предадени на Военната прокуратура. Останалите 36 процедури, по които са установени нарушения на закона, са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Това съобщи служебният премиер Огнян Герджиков, който представи обобщен доклад за състоянието на министерствата и цялостна проверка на обществените поръчки, предаде репортер на БГНЕС.

„Докладът обобщава състоянието на административния капацитет на министерствата и изпълнението на функциите им, с акцент върху обществените поръчки. Предоставена е информация за възникването на конкретни проблеми при реализирането на конкретни секторни програми и политики”, посочи Герджиков.

Той уточни, че проверките са извършени от ведомствените контролиращи органи, а сигналите са изпратени до компетентните институции за последващи действия.

„Представям акцент от обобщения доклад на главния инспекторат, който ще бъде наличен в пълния му вид в понеделник. В част от министерствата не са установени съществени нарушения при провеждането на обществените поръчки”, обясни служебният премиер.

„Има единични случаи на административни и технически пропуски, които като цяло не се отразяват върху законността на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, като непълно комплектувани досиета за проведени поръчки, неспазване на срока за сключване на договора и други такива изисквания. Това са Министерствата на –финансите, транспорта, спорта, околната среда и водите, земеделието и храните, труда и социалната политика, образованието и науката, туризма и енергетиката”, изреди Огнян Герджиков.

„Различно е положението в другите министерства. В Министерство на отбраната през 2016 г. са проведени 113 процедури за възлагане на обществени поръчки. От тях са били прекратени 31. Остават 82 процедури за доставка на стоки и предоставяне на услуги, които са приключили с подписване на договори и споразумения. В резултат са подписани 123 договора и 25 допълнителни споразумения”, обясни служебният премиер.

„При извършения анализ на проведените процедури и сключените договори са установени нарушения в 45 от 82 процедури. 45 нарушения на Закона за обществените поръчки и други нормативни актове. От тях по 9 процедури за възлагане на обществени поръчки е установено наличие на индикатори за измама и други сериозни нарушения и са предадени на Военна прокуратура. Останалите 36 процедури, по които са установени нарушения на закона, са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция”, заяви Герджиков.

Герджиков обясни, че в не малко от техническите задания или документацията за обществените поръчки са включвани условия или изисквания от кандидатите, които дават категорично предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. Тези факти са констатирани в АПИ за обществена поръчка за избор на изпълнител за поддържане на автомагистрален участък от АМ „Хемус”, вкл. и прилежащите пътни връзки, поддържане на осветлението на тунели-„Витиня”, „Ечемишка”, „Топли дол” и „Правешки хан”. Поръчката е проведена през 2015 г. Обществена поръчка за избор на изпълнител за поддържане на автомагистрален участък от АМ „Тракия” и пътна връзка „Марица” с дължина 2 км и 250 м., вкл. и принадлежащите пътни връзки, поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата”, проведена през 2015 г.

В Министерство на икономика са докладвани нарушения, изразяващи се в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации, изменение на критериите за подбор след отваряне на оферти за предложения, което е довело до незаконосъобразно допускане на участници.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия-обществена поръчка за надграждане и разширяване на уеб-базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, проведена през 2016 г. Процедурата е проведена при липса на конкуренция. Има становище на Агенцията за обществени поръчки за незаконосъобразност на така обявената процедура. За извършеното нарушение са сезирани Агенцията за държавен финансов контрол и Сметната палата.

Забавяне в стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Докладвани са случаи на забавяне при стартирането от Министерството на земеделието и храните-обществена поръчка за изготвяне на последваща оценка на Програмата за развитие на селските райони 2003-2007 г. Неизпълнението на този ангажимент може да доведе до риск от спиране на средствата по Програмата за развитие на селските райони от ЕК.

При Министерство на здравеопазването обществена поръчка за застраховане на санитарните автомобили на Центровете за Спешна медицинска помощ и Центровете по трансфузионна хематология, и обществена поръчка за охрана на сградите на министерството.

В МВР има забавяно провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързано с изпълнението на информационна система от ноември 2016 г., с което се възлага на МВР да координира, контролира и разходва допълнително отпуснатите средства за спешно подпомагане в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” и Фонд „Вътрешна сигурност”. Забавянето поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства и евентуално образуване на наказателна процедура от страна на ЕК.

Агенция по вписванията - обществена поръчка с предмет „разширяване на капацитета на масивите за съхраняване на данни за изграждане на нова система за генериране на резервни копия на Имотния регистър, Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ и Национален електронен регистър РИОС. Комисията за защита на конкуренцията е наложила мярка спиране на изпълнението на процедурата до произнасяне по същество по жалбата поради, което се генерира голямо забавяне, което може да доведе до сериозни последици за функционирането на посочените регистри.

„Зачестили са случаите, при които има сериозни индикации за картелни споразумения, по данни на Министерство на финансите. Специфичен риск в областта на централизираното възлагане на обществени поръчки със съгласуваните действия. Такива практики увреждат реалната икономика, конкуренция и водят до неизгодни финансови условия за публичната администрация. Независимо от възможността в подобни случаи да бъде сезиран антимонополния орган, случаите на картел се доказват трудно, а делата продължават с години поради, което към момента не е на лице реален ефект”, обясни Огнян Герджиков.

„Главният инспекторат формулира серия препоръки по преодоляване на дефицитите, част от тях засягат законовата уредба на обществените поръчки. За 14 дни не може да се направи пространен, дълбочинен анализ, което значи, че министерствата ще продължават да правят изследвания върху забавянето, без това да е акцентът в работата им, тъй като акцентът на служебния кабинет е провеждането на честни, свободни избори, и подготовка на председателството”, заяви служебният премиер.

„Към министрите от служебния кабинет съм отправил категорично изискване и настояване всички обществени поръчки, които са неотложни и ще бъдат обявени от служебния кабинет, да бъдат възложени по всички правила на закона и да бъдат проследени от инспекторатите и одитните органи в самите министерства”, заяви още Герджиков.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели