/Поглед.инфо/ Сметната палата уточнява, че като член на Висшия съдебен съвет Лозан Панов е длъжен да подаде в дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата ежегодна декларация за имуществото и доходите си през 2016 г., съгласно чл. 2 ал. 1 т. 15 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Това задължение са изпълнили всички останали членове на ВСС, включително председателят на Върховния административен съд и главният прокурор, съобщиха от Сметната палата.

Цитираното съобщение от 12 януари 2017 г. е информация, предоставена от Инспектората на Висшия съдебен съвет по повод влизането в сила на измененията и допълненията в Закона за съдебната власт и задължението за съдии, прокурори и следователи да подават декларации в две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Постоянно видимо съобщение на Сметната палата е публикувано от началото на годината в червено на първа страница на интернет сайта на институцията (в дясната колона под банера на Регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности) и гласи: От 2017 г. съдиите, прокурорите и следователите не подават декларации в Сметната палата, а в Инспектората към ВСС.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели