/Поглед.инфо/ В рамките на национално телефонно изследване на „Института за социални изследвания и маркетинг МБМД“ е проучено мнението на българите за това кой според тях трябва да бъде новият генерален директор на БНТ. В изследването е включена и Вяра Анкова за сравнение, която е с два изпълнени мандата и няма право на нов мандат.

От предложените 9 евентуални кандидатури най-голяма подкрепа получава Иван Гарелов – 20.0%. На второ място с 16.2% е Вяра Анкова. Иван Гарелов получава по-голяма подкрепа сред мъжете, а Вяра Анкова сред жените. На трето място с 10.4% посочвания е Бойко Василев. На четвърто място с 5.7% е Валери Тодоров, а на пето място Сашо Диков. Близо една трета от интервюираните се затрудняват да посочат свой фаворит за поста генерален директор на БНТ.

АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ ВАС, КОГО БИХТЕ ПОСОЧИЛИ ЗА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА

БНТ? (Отговорите са изчитани на респондентите)

%

Без отговор

30.9

Валери Тодоров

5.7

Вяра Анкова

16.2

Иван Гарелов

20.0

Бойко Василев

10.4

Константин Каменаров

2.9

Севда Шишманова

2.1

Сашо Диков

3.7

Сашо Йовков

2.1

Люба Кулезич

3.4

Друг

2.7

При проучването на интервюираните бе предложено да посочат кои три от евентуалните кандидати са най-достойни да бъдат избрани за поста генерален директор на БНТ. Малцина от интервюираните обаче посочиха повече от една кандидатура. На първо място с 29.0% номинации отново е Иван Гарелов, а на второ Вяра Анкова с 23.9% посочвания. На трето място с 15.9% посочвания е Бойко Василев. Четирима евентуални кандидати получават

АКО НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ СЕ ЯВЯТ

СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ, КОИ СМЯТАТЕ ЗА

НАЙ-ДОСТОЙНИ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ ЗА

ТОЗИ ПОСТ? (Отговорите са изчитани и респондентите с посочвали до 3 отговора.)

Без отговор

30.5

Иван Гарелов

29.0

Вяра Анкова

23.9

Бойко Василев

15.9

Люба Кулезич

9.9

Константин Каменаров

9.8

Сашо Диков

9.4

Валери Тодоров

8.9

Севда Шишманова

7.0

Сашо Йовков

2.6

почти равна подкрепа в рамките на 9-10%. Това са Люба Кулезич, Константин Каменаров, Сашо Диков и Валери Тодоров. Непосредствено след тях е Севда Шишманова, а на последно място с най-малко номинации е Сашо Йовков. Малък делът на интервюираните, които посочиха повече от един кандидат, а 30.5% не посочиха нито един кандидат.

СПОРЕД ВАС ПРИТЕЖАВАТ ЛИ НУЖНИТЕ КАЧЕСТВА ЗА УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНТ СЛЕДНИТЕ ЛИЧНОСТИ?

ИВАН ГАРЕЛОВ

Без отговор

36.7

Да, напълно

23.2

По-скоро да

19.2

По-скоро не

14.6

Категорично не

6.3

ВЯРА АНКОВА

Без отговор

37.6

Да, напълно

21.0

По-скоро да

18.3

По-скоро не

18.4

Категорично не

4.7

На интервюираните бе зададен въпроса дали Иван Гарелов и Вяра Анкова притежават нужните качества за успешното управление на БНТ. Интервюираните на практика са на мнение, че качествата на двамата са почти равни. Иван Гарелов получава малко по-високи оценки. 23.2% от интервюираните са напълно съгласни, че Иван Гарелов притежава нужните качества за успешно управление на БНТ, а 19.2% са по-скоро съгласни. 21.0% от интервюираните са напълно съгласни, че Вяра Анкова притежава нужните качества за успешно управление на БНТ, а 18.3% са по-скоро съгласни.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели