/Поглед.инфо/ Разтърсващо гневно писмо на варненски социалисти до Корнелия Нинова и до НС на БСП за проблемите в партията на варненска територия, за корупцията и предателствата на ръководството. Писмото е изпратено до Корнелия Нинова и до Контролната комисия на БСП под входящ №140 от 20 март 2018 година.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА

НС НА БСП

ДР. КОРНЕЛИЯ НИНОВА

КОПИЕ: ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БСП

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОПКК НА БСП

Относно: Поети ангажименти за решения и действия след проведена среща от 01.10.2017 г. в град Варна

УВАЖАЕМА ДРУГАРКО НИНОВА,

Обръщаме се към Вас във връзка с проведена среща с Вас в качеството Ви на Председател на НС на БСП на 01.10.2017г. в гр. Варна, по сериозните проблеми, напрежение и дългогодишни груби нарушения в ГПО и ОблС на БСП – Варна. Срещата се осъществи след близо година опити за такава в гр. Варна, като на нея присъстваха над 40 членове на БСП, в качеството им на представители на различни структури на партията – секретари на ОПО, движения, членове на Общински и градски съвети, РС, депутати, общ. съветници и др. На тази толкова трудно състояла се и желана от нас среща, продължила над 3 /три/ часа изключително подробно, аргументирано, хронологично и доказателствено взеха отношение над 10 социалисти по повод многогодишните сериозни проблеми, напрежение, груби нарушения на Устава на БСП, довели до почти пълен разпад на структурите ни, превръщането на ГПО от Б. Гуцанов в „еднолична фирма”, увеличения многократно фалшив числен състав от години на ГПО с присъствието на стотици „мъртви души”, които се водят членове на БСП за всякакви конференции и конгреси, съмнения за присвояване на средства, отпуснати от централата в особено големи размери, предвидени и нераздадени на застъпници на БСП при последните избори за президент и НС, непрозрачно финансиране на БСП – Варна, купуване на гласове за преференция на определен кандидат при последните избори за НС, съмнения за обвързаност на местни представители на БСП с ГЕРБ, заради техни бизнес и криминални интереси и не на последно място - липсата на каквато и да е заинтересованост и намеса на Централното ръководство за случващото се в БСП – Варна при наличието на десетки писмени и устни сигнали през последните години за това!

Най-належащите искания, които поставихме, бяха незабавно - по искане на Председателя НС на БСП - да се отстрани Борислав Гуцанов от всички партийни постове, както и да се прекрати мандата на нелегитимно избраните ГС и ГКК на БСП – Варна от фалшифицираната Градската конференция. И същевременно да се назначи служебно ръководство с представители, назначени от Националния съвет, което за няколко месеца да извърши пълно независимо преброяване на всички членове на ГПО на БСП – Варна за установяване на реалния брой членове, след което да се свика от НС общо събрание на всички членове за избор на нови ръководни органи на БСП – Варна!

В края на срещата, след проведената дискусия, бяхме помолени от Вас, др. Нинова, съгласно Устава на БСП, да се обърнем първо към ГКК и след това към ОПКК.

Вие лично заявихте, че ще работите за решаването на сериозните проблеми в БСП – Варна. На изразените съмнения, че действията на контролните органи на БСП, поради доказаните в годините практики на тенденциозност и липса на обективност, няма да доведат до положителен резултат, Вие, др. Нинова, заявихте, че ще вземете отношение, независимо от решенията на ГПКК и ОПКК.

Помолени бяхме от отново от Вас, да спрем всякакви медийни изяви по темата, което спазваме и до днес, абсолютно коректно! На срещата бе воден подробен писмен протокол и аудиозапис.

Веднага се пусна сигнал до ГКК, съответно се получи след месец НЕ решение по жалбата, а някакво разказвателно писмо, нямащо нищо общо с изложеното в жалбата. В изпълнение на процедурата на 12.12.2017г. пуснахме до Вас и ОПКК жалба (вх. № 126/12.12.2017г.), в резултат на което вече над 3 /три/ месеца нямаме решение или поне отговор! Проведени бяха и няколко напомнящи разговора с председателя на ОПКК, но резултат липсва до настоящият момент!

Очакваме от Вас да спазите своите обещания и да дадете политическа оценка на ставащото в БСП-Варна. Ако това не стане, ще информираме обществеността чрез медиите за всичко случващо се в БСП - Варна!

ОТ ИМЕТО НА ВАРНЕНСКИ СОЦИАЛИСТИ:

С уважение: Проф. Николай Джагаров:

Доц. Иво Стамболийски:

19.03.2018 г.

В а р н а

* Вижте оригиналното писмо с входящия номер, изпратено на Корнелия Нинова и до НС на БСП тук.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели