/Поглед.инфо/ Евродепутатът Момчил Неков е официален домакин на събитието „Уверени родители за успешни деца“. Експерти от сдружение „Еквилибриум“ – Русе ще представят своите успешни проекти, както и иновативните модели, по които работят.

Сдружение „Еквилибриум“ управлява социални услуги в Русе и Бяла: къщи от семеен тип, включително и за бебета, деца и младежи с тежки увреждания, както и за деца, изведени от социалните домове. Организацията управлява и консултативни социални услуги, които помагат на деца с увреждания, проблемно поведение, приемни деца, осиновители и осиновени, деца и семейства, живеещи в крайна бедност и изолация или в криза.

„Делът на бедност в семействата на един родител със зависими от специална грижа деца е 35.4%, на двама родители с три или повече зависими деца - 78.2%. По данни на НСИ от последното преброяване, 1.2% от населението над 7 години – 81 хиляди души, никога не са ходили на училище. Заедно с това се отчита, че 1.5% от населението над 9 години е неграмотно – 112 хиляди души. Държавата е длъжник на децата, особено що се касае до правата на децата“, заяви Момчил Неков.

В рамките на ЕС всяко едно на четири деца е в риск от бедност и социално изключване. По инициатива на Партията на европейските социалисти през 2015 г. Европейският парламент инициира създаването на Европейска детска гаранция, която да предостави на всяко дете достъп до здравеопазване, образование, детска грижа, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.

„Поради това, равният достъп до образование за всички деца е от ключово значение за превенцията на бедността и социалното изключване. В тази връзка, основните предизвикателства са свързани с намаляване на преждевременното напускане на училище, осигуряване на равен достъп на уязвими групи, включително и на уязвими етнически групи и децата с увреждания, до качествено образование в общообразователна среда“, каза евродепутатът Неков.

Форумът ще се проведе на 24.04.2017 г. от 10:00 часа в залата на Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковкси“ №124 в София.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели