/Поглед.инфо/ Европейският парламент гласува днес с голямо мнозинство резолюцията по доклада „Нова програма за умения за Европа“, чийто докладчик е българският евродепутат

Програмата има за цел да намали несъответствието между уменията, които хората придобиват чрез образованието, и уменията, необходими в реална работна среда. Тя е предназначена да подобри качеството и приложимостта на уменията, за да отговори на нуждата от бързо променящ се пазар на труда и да повиши разбирането за уменията и квалификациите на европейския пазар на труда.

Според Неков, трябва да се засили социалното измерение на Програмата за умения. Предложеният от Европейската комисия пакет от мерки не предлага дългосрочна визия, която да обхваща и участието в предучилищно образование. Борбата с ранното отпадане от училищната система, за съжаление също не е застъпено. Днес в рамките на ЕС има около 70 милиона души, които не разполагат с базови умения като четене, писане и смятане. Той смята,че единственият начин за преодоляването на този проблем е инвестирането в приобщаващо образование, което да отговаря на социалните предизвикателства и да осигурява равен достъп за всички.

Евродепутатът е на мнение, че днес работодателите не търсят толкова дипломи за висше образование. Те имат нужда от амбициозни хора, притежаващи широк набор от хоризонтални умения като работа в екип, самоувереност, лидерски качества и предприемачески дух. ”Истината е, че придобиваме най-разнородни умения извън официалната образователна система. Създаването на системи за валидиране на неформалното и самостоятелно учене в ЕС ще бъде крайъгълният камък за успеха на Програмата за умения” добави Неков.

”Еврокомисията поставя акцент и върху развитието на дигитални умения. Смятам, че за да бъдат реално ефективни националните стратегии за насърчаване на дигиталните умения, трябва да се обърне специално внимание на ролята на учителите във всички нива на образованието. Нека не забравяме, дигитализацията и новите технологии са голямо предизвикателство и за тях. За да пожъне успех Програмата за умения, учителят трябва да е главно действащо лице. Трябва да се увеличи привлекателността и на професионалното образование и обучение. Смятам, че именно практическото обучение и дуалното образование имат потенциала да се справят с проблема на недостиг на умения”. Това заяви Момчил Неков в дебата преди гласуването на проекторезолюцията.

От 2015 година в България функциониратняколко проекта за дуално обучение. По тях днес работят над 15 училища в 11 български града и 70 компании. До 2019 година проектите ще обхванатнад 1200 ученика.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели