/Поглед.инфо/ Днес Европейският парламент обсъди доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.

В изказването си евродепутатът социалист Георги Пирински открои въпроса за кохезионната политика и работата на Банката. Той изтъкна, че задачата на ЕИБ за 30 % от общите й инвестиции да бъдат за целите на социалната, икономическа и териториална кохезия остава неизпълнена, като за 2015 г. реализацията е 26,5 %, а за 2016 г. очакваното е за 27 %.

Пирински настоя Банката, във взаимодействие с Европейската комисия, да набележат конкретни мерки, гарантиращи приоритет на инвестициите в кохезия за по-балансирано географско разпределение на ресурсите. В тази връзка той обърна специално внимание на необходимостта решително да се подобрят процедурите на ЕИБ за недопускане на възможни конфликти на интереси от страна на членовете на управителните органи на Банката при вземането на решения за инвестиране в отделни държави членки.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели