/Поглед.инфо/ Позиция, подписана от евродепутатите Петър Курумбашев (СиД), Георги Пирински (СиД), Момчил Неков (СиД), Сергей Станишев (СиД), Ангел Джамбазки (ЕКР), Андрей Ковачев (ЕНП), Андрей Новаков (ЕНП), Владимир Уручев (ЕНП), Ева Паунова (ЕНП), Емил Радев (ЕНП), Илхан Кючюк (АЛДЕ), Искра Михайлова (АЛДЕ), Мария Габриел (ЕНП), Неджми Али (АЛДЕ), Светослав Малинов (ЕНП) и Филиз Хюсменова (АЛДЕ).

Позицията се отнася до предложенията, направени от Европейската комисия в Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации (LCP BREF), който предстои да бъде приет в края на месец април 2017 г.  В нея българските евродепутати изразяват становище, че тя не е взела предвид спецификата на българските местни лигнитни въглища с високо съдържание на сяра, ниска калоричност и високо пепелно съдържание. 

Според Петър Курумбашев от Групата на СиД е наложително да бъде постигнат консенсус по отношение на съществуващите големи горивни инсталации изгарящи местни лигнитни въглища, изгарящи местни лигнитни въглища, с номинална входяща топлинна мощност над 300 MW да се прилага комбинацията от минимална степен на десулфуризация от 96% и НДЕ  от 400 mg/NM3, както и да се предвидят възможности за дерогации на оператори, чиито разходи за прилагане на предложените нива на десулфуризация надвишават техническите характеристики или местните условия в района, в който се намират. От друга страна, предложението на Комисията на практика не дава информация дали въобще е възможно да се достигнат заложените 99% на десулфуризация за нови инсталации, ако се използват българските лигнитни въглища. По този начин се отнема възможността на страната ни да да развива своя въглищна енергетика.

Прилагането на емисионните нива, свързани с предложените най-добри налични техники, засяга най-големия съществуващ национален енергиен ресурс - Източно-Маришкия басейн на лигнитни въглища, от който България добива 45% от произвежданата в страната електроенергия. Нивата, посочени в референтния документ, са не само нереално получени, но и необосновано високи и ще заставят България да плати изключително висока цена, за да ги спаси. Въглищните централи ще бъдат принудени да затворят, като 33 000 миньори ще загубят работата си. Към тази черна цифра ще се прибавят и 120 000 работни места от свързаните сектори.

Евродепутатите настояват председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят Юрки Катайнен, комисарят по околна среда Кармену Вела и комисарят по климат и енергетика Мигел Ариас Канете да преоценят и преразгледат нивата в референтния документ с оглед непосредствената опасност от срив в адекватното снабдяване с електроенергия в България, когато бъде приет този документ. 


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели