/Поглед.инфо/ БСП – София ще продължава да настоява за такава образователна политика на Столична община, която да отговоря на съвременните изисквания на обществото на знанието. Това се казва в Позиция за образователната система в столицата, приета на заседание на Градския съвет на БСП – София.

Социалистите от София, чрез групата общински съветници в СОС, ще работят за:

  1. Актуализиране на Стратегията за развитие на столичното образование по отношение на броя и видове училища, изравняване на материалните условия за гарантиране качеството на обучение и на опазване на здравето и живота на децата и учениците. Както и по отношение на професиите и специалностите, необходими на столичния град, чиито кадри би трябвало да бъдат осигурени от мрежата на професионалните училища.

  2. Реализиране на последователна общинска политика за детския и ученически отдих. Осигуряване на средства не само за поддръжката на общинските бази за отдих в подходящо състояние, но и за изграждане на нови. Защото е скандално унищожаването на базите за отдих на децата и учениците.

Според експертите на БСП – София, в сферата на средното образование има значителни различия в качеството на материалната база и в качеството на обучението в столичните училища. Особено при сравнение между тези в централната и тези в периферната част на града. Друг важен проблем е неравномерно натоварване на училищните сгради, предизвикано от неравномерно разпределение на учащите се в тях. Столична община не успява да изработи механизми за равномерно и справедливо разпределение на децата и учениците, така че да защити правото им на избор, като същевременно гарантира ефективност в ползването на сградния фонд. Непрозрачна е и процедурата за определяне на обектите от образователната инфраструктура, на които се извършват ремонтни дейности, финансирани от Столична община.

В позицията на БСП – София се посочва, че липсва визия за развитието на професионалното образование. „Във времето на задълбочаваща се липса на професионално подготвени кадри е недопустимо да бъдат закривани или „оптимизирани“ професионални училища. Те са оставени, без подкрепа от общината и държавата, сами да се справят с неравната конкуренция на общообразователните училища, които получават финансиране по държавен прием на необосновано голям брой паралелки“, се казва в приетия от ГС на БСП – София документ.

Столичните социалисти се спират и на хроничния недостиг на места в детските ясли и градини в София. Както и на липсата на ангажираност от Столична община към охраната на детските градини и училища и проблемното състояние на оградите и осветлението в дворовете на образователните заведения. „Всичко това е отказ от отговорност за опазване на живота и здравето на децата и учениците“, категорични са от БСП – София.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели