/Поглед.инфо/ В качеството на изходни елементи, които сега оказват влияние върху бъдещите контури, са следните действия и фактори:

1. Укрепване на цифровия контрол над бизнеса (системата „платон”, електронните каси, и т.н.) и над лицата (увеличаване броя на камерите за наблюдение, цифровизация на личните документи, на обществените услуги и т.н.);

2. Разделяне на образованието;

3. Укрепване на държавното участие в икономиката;

4. Укрепване на религиозно-идеологическия пласт;

5. Укрепване на военния сектор;

6. Засилване на процесите на централизация на властта;

7. Нарастващият дефицит на ресурси в света.

В тази система, като цяло, не е взет под внимание един елемент, който сега се тества в Китай - това, което наричат социален капитал, при това служещ като механизъм, който ще осигури разделянето на обществото на класи. Това ще стане само на основата на единен и общ механизъм. Ако този експеримент се окаже успешен и бъде внедрен и у нас, може да получим следния модел:

Базата е държавата-корпорация, която се опира на държавните отраслеви гиганти с твърда авторитарна вертикална власт. По-голямата част от населението работи в държавните компании. Основата на живота е повишаване на прословутия социален капитал. Правилният начин на живот, правилното поведение, правилната политическа позиция, обезпечават гарантирано място и придвижване в йерархията на държавата-корпорация, дори на местно ниво. Всяко асоциално или девиантно поведение, както и ексцесии, свързани с нарушаването дори не на закона, а на социалните норми, – оттласкват обратно човека в йерархията, а при системни или "тежки" нарушения, го изключват от всякакви перспективи за кариера, привеждат го като евтина работна ръка (в сферата на услугите, например).

Извън това, на основата на допълнителни цензове се формират необходимите потоци работната сила по съответните направления (цензовете са въз основа на квалификационните изпити в училищата, военната служба, социалната и обществената дейност, или въз основа на отделни изявени способности/таланти).

Основата на идеологическото обезпечаване е идеята за "натрупване" на индивидуален социален капитал, който не може да бъде наследяван и пан-имперската идеология, в рамките на която ще бъде премахнато етническото многообразие и заменено с някаква универсална етническа категория (нещо, което ми напомня на играта с „русский” и „российский”).

Очевидно това ще бъде придружено от по-строго законодателство (дори с възможно връщане на смъртното наказание). Формално, социалните гаранции ще бъдат обвързани с понятието "социален капитал", поради което съществува вероятност да се получи своеобразна сплав на капитализъм и социализъм, където категорията „печалба” ще бъде регулирана от държавен план от нов тип.

Съблазнителна в тази система е идеята на егалитаризма (отхвърляне на разкоша), но тъй като човекът е слабохарактерен, пълното елиминиране на стремежа да се чувстваш над другите, може да се постигне напълно само чрез потискане на емоциите; което изглежда малко вероятно при днешните условия.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели