/Поглед.инфо/ - Как смеят китайците да внасят в конституцията си изменения, които не се харесват на „елита“ на Запада?!

- При Мао коефициентът на Джини е най-добрият на света, но, както предупреждава Дън, в ерата на Реформите и откриването към света, някои стават по-богати от другите и по степен на неравенството Китай почти се е изравнил със САЩ. Затова и до 2039 г. трябва да съсредоточим усилията си да възсъздадем обществото, на което да завиди светът.

- От завръщането на Си Дзинпин към по-голямата роля на комунистическата идея са единствено удивени тези, които смятат, че ерата на Реформите и Откриването към света означават капитулацията на Китай пред капитализма – т.е. западните медии и западните „китаисти“.

- Завърналият се миналата година при тайнствени обстоятелства от Хонконг на континента финансов магнат Сяо Цзянхуо продаде активи на сума от повече от 23 милиарда долара, за да се разплати с банките.

- Какво са Двете сесии и НПКСК…

В навечерието на двете Сесии (двудневните заседания на ВСНП и НПКСК) и след тяхното начало на Запад основно се занимаваха с обвинения срещу Си Дзинпин, че узурпира властта, че е диктатор и имперец.

Но малцина обърнаха внимание на причините, подбудили го да внесе изменения в Конституцията по повод мандатите на Председателя на КНР. И за това какви цели си поставя Китай на средна и дългосрочна перспектива.

Но преди всичко да обясним що е ВСНП и НПКСК.

Всекитайското събрание на народните представители (ВСНП)

Основата на политическата система на Китай е Всекитайското събрание на народните представители. Това е най-висшия орган на държавната власт в Китай. Във ВСНП влизат представители, избрани на провинциално равнище, а също така на равнище автономни райони , а също така представители на армията. ВСНП има законодателна власт и решава най-важните въпроси, отнасящи се до политическия живот на страната.

Срокът на пълномощията на ВСНП е пет години. Неговата сесия е веднъж годишно. В промеждутъците между сесиите функциите му се изпълняват от Постоянен комитет.

Висшата държавна власт в страната се осъществява от Председателя на КНР съвместно с Постоянния комитет на ВСНП…

Народният политически консултативен съвет на Китай (НПКСК)

Всеки път, когато настъпва нужда да се вземе някое важно решение, отнасящо държавните или националните интереси, в качеството си на управляваща партия КПК по правило се консултира с представителите на различните националности, политически партии, обществени кръгове и безпартийни дейци, за да достигне единно разбиране, на основата на което да вземе решение.

НПКСК е важен орган на многопартийно сътрудничество и политически консултации, оглавявани от КПК, важна форма на развитието на социалистическата демокрация в политическия живот на Китай.

В състава на Всекитайския комитет на НПКСК влизат представители на КПК, демократични партии, безпартийни, представители на народните обединения, на националните малцинства и представители на широката общественост, а също така представители на Особения административен регион Хонконг, Особения административен район Макао, съотечественици от Тайван, върнали се емигранти и специално поканени лица. Срокът на пълномощията на НПКСК е пет години.

В пълномощията на Всекитайския комитет на НПКСК и местните комитети влизат провеждането на политически консултации, а също така осъществяване на демократичен контрол и участие в работата на правителството.

Сега няколко думи за това, какви изменения в Конституцията на КНР се разглеждаха по време на сегашните Две сесии, освен премахването на ограниченията за мандатите на президента на Китай и на неговия заместник. И какви цели си поставя Китай в средносрочен и дългосрочен план.

  1. В седмия параграф от преамбюла на Конституцията,

вместо "... ръководейки се от марксизъм-ленинизма, Мао Дзедун мисъл, Дън Сяопин и важните идеи на Тройното представителство (Цзян Цзъмин - бел.авт.)“ се предлага , поддържа такъв вариант: „…ръководейки се от марксизъм-ленинизма, идеите на Мао Дзедун, теориите на Дън Сяопин, важните идеи на Тройното представителство, Научната концепция за развитие (т.е. Си Дзинпин тук ласкае самолюбието на Ху Дзинтао - бел.авт.) и идеите на Си Дзинпин на социализма с китайска специфика в Новата ера „;

вместо „…подобряване на социалистическото законодателство“ се предлага следния вариант: „... да се подобри социалистическото върховенство на закона“;

преди думите „да се води постоянна и независима работа" се предлага следния вариант: "прилага нова концепция за развитие";

и вместо „насърчава координираното развитие на материалната, политическа и духовна сфери, за да се превърне Китай в просперираща, могъща, социалистическа страна с развита демокрация и култура“ се предлага следния вариант: „да се насърчава координираното развитие на материалната, политическата, духовната и екологическата сфери, за да се превърне Китай в мощна модерна социалистическа страна, която е просперираща, демократична, с развита култура, хармонична и прекрасна, за да се постигне великото възраждане на китайската нация“.

Малко история: през 1980 г. Дън Сяопин поставя амбициозна цел пред Китай – до 2020 г. да създаде "общество, в което няма бедни, където всеки получава образование и има платена работа, има достатъчно пари за храна и облекло, достъп до медицински услуги, подкрепа в преклонна възраст, жилище и комфортен живот“ ...

Тази цел ще бъде определено постигната през 2020 г., така че е време да се поставят нови цели, за да се обърне Китай в посоката, указана от Мао - създаването на Датун, хармоничното общество, описано в началото на ХХ век от Кан Ювей, мислител и реформатор на своето време в „Книгата на великото общество“ (Dàtóng shu).

През 2021 г. трябва да започне нова епоха, в която Китай да бъде толкова силен, че да избира необходимия си път, ориентирите на който се съдържат в „Идеите на Си Дзинпин за Социализма с китайска специфика в Новата епоха“.

Подробностите ще бъдат обявени 01 юни 2021 г., когато се бележат сто години от основаването на КПК от Мао, но още на XIX партиен пленум през 2017 г. Си Дзинпин заяви:

При Мао коефициентът на Джини бе най-добрият в света, но, както и Дън предупреждаваше в ерата на Реформата и Отварянето към света, някои станаха по-богати, отколкото другите и степента на неравенство в Китай е почти наравно тази на САЩ. Ето защо до 2039 г. ще съсредоточим усилията си върху създаването на общество, в което богатството и доходът ще бъдат разпределени толкова справедливо, че целият свят да ни завижда.

След като реши проблема с нашия Джини, ще се наложи към 2049 г. да завършим работата по изграждането на такъв Китай, на който отново ще завижда целия свят, който ще бъде най-богатото, най-красивото, най-могъщото, най-хармоничното общество на земята: проспериращо, модерно, социалистическо общество“ ...

И понеже Си е архитект на тази програма и досегашният му мандат се оказа толкова успешен, то е разумно да му се даде трети мандат.

И когато морето се надига и бурята бушува ...

Вече не става дума за моряците, когато вместо матрос на руля застава капитана и преминава изцяло на ръчен контрол. В края на краищата, с огромни вълни не се шегуват

Именно сега има много такива вълни в световния океан и в китайските води. Тук е пролетното влошаване на отношенията с прилепилия се към трона хегемон, и „корените на баобаба“, останали от ерата на „Бандата на ЦеЦе - Цзян Цзъмин“

Така че екипът на Си Дзинпин трябва да следва още по-строго съветите на Малкия принц:

Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изскубваш баобабите веднага щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно.

Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно. Но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста...“

Си Дзинпин разбира опасността от „корените на баобаба“ по-добре от всеки друг. Нали вместо него на трона на Владетеля на Средното царство можеше да седне човек от 40- милионно княжество, наречен Чунцин. Приближил до себе си няколко англичани. Имаш на свое разположение фактически частна армия – местна военизирана милиция.

И в случай на успех на англо-китайския тандем, Китай напълно можеше да го настигне съдбата на астероида. Само, че последствията щяха да са повече…

След изтичането на първия си мандат, Си Дзинпин прекрасно разбира, че останките от организираната престъпна група на Цзян Цзъмин все още трябва да бъдат рязани и унищожени. Освен това някои от членовете на организираната престъпна група се разраснаха толкова много във финансовата система на Китай, че започнаха да представляват огромна заплаха за стабилността на тази система.

Поради тези причини едно от най-важните нововъведения в китайската система на властта, която сега ще бъде изписана в Конституцията и одобрена на сесията на ВСНП, е създаването на Държавния надзорен комитет.

Това ново суперведомство ще има по-мощни правомощия, дори в сравнение с страховитата „Чека“ на Ван Цишан (Комисията по проверка на партийната дисциплина), тъй като сега ще наблюдава и непартийни служители и бизнесмени. Този държавен комитет всъщност става отделен клон на властта - описанието му в измененията на Конституцията се поставя дори по-рано от описанието на съдебната власт.

Създаването на отделни отдели и длъжности, които се занимават с контрола и надзора на изпълнителната власт, между другото, има прецеденти в китайската история. Подобно на замисления от Си нов комитет, в Китай при династията Цин съществува Палата на инспектори с разгърнат регион, включващ представителства и в регионите.

Идеята, че контролните органи трябва да бъдат отделен клон на правителството (заедно с изпълнителната, законодателната, съдебната), се приписва на основателя на Китайската република Сун Ятсен (1866-1925 г.) и се прилага в Република Китай и Тайван.

Ролята на инспектора за честността на системата ще бъде изпълнена от новото-старо надзорно суперведомство. На помощ на чиновниците при управлението на обществото ще дойде Големият брат – създадената в Китай „система на социален кредит/доверие“, с която Пекин експериментира активно. В рамките на пилотните експерименти в няколко десетки градове на Китай системата, основана на използването на „биг дейта“, анализира постъпките на гражданите, чиновниците и бизнесмените и създава стимули за „правилното“ им поведение.

А с тези, които нарушават каноните на „правилното поведение“ постъпват, както е предвидено от Ваш Цишан, разобличават, ловят, затварят/разстрелват.

А на тези, които се разстрелват или се затварят до живот – „просто“ им конфискуват заграбеното. В огромни количества.

Завърналият се през 2017 г. при тайнствени обстоятелства от Хонконг на континента финансов магнат Сяо Цзянхуа продаде активи на сума от 150 милиарда юани (23,7 милиарда долара), за да се разплати с държавните банки“.

Нужда е малка поправчица: не се е завърнал, а са го „завърнали“.

За последен път Сяо Цзянхуа е забелязан в Хонконг, където се надява да се скрие от Ван Цишян, на27 януари 2017 г., тръгващи си от своето убежище – луксозен хотел – „в инвалидна количка с затворена глава, в съпровод от няколко души“.

Този млад човечец (сега той е на 45 години), някога лидер на Комсомола в Пекинския университет, не подкрепя протестиращите на площад „Тянанмън“, което има положително въздействие върху бъдещата му кариера. Благодарение на отличното си познаване на капиталовите пазари и значението на кредитните средства, за да работи с тях, той скоро става успешен джобен банкер за върхушката на „Кликата на ЦеЦе“.

След "завръщането" от Хонг Конг, Сяо Цзянхуа през 2017 г. е принуден да продава активи на стойност около 100 милиарда юана (какъв размах).

Заслужава си да се отбележи, че досега не са повдигнати обвинения срещу него. Оставят го да си управлява своята компания дружество („Tomorrow Holdings“), но всичките му движения и действия са „контролирани.“

По този начин „опричниците“ работят днес с още едно баобабче, което първоначално се различава от розово храстче - младите филизи при тях са почти еднакви“.

Аз писах за него преди година. Вярно - дори за моето неопитно око вече бяха видни някои различия между това „баобабче“ от „розовия храст“.

Доста неща се забелязваха при Ван Цзянлин:

Освен това, и това е още по-показателно, вреда на образа на Ван Джианлин е причинена от едно дете: 27-годишен малък пич на име Сикун. Който често шокира китайската общественост с поведението си. Закупува, например, на няколко златни часовници - по 10 000 долара всеки за кучето си.

И още.

През 2010 г. Лю Чуанчжи (шеф на „Леново“), някои от чиито предци са били много видни банкери в Китай, по време на церемонията за връчване на Ван Джианлин (син на ветеран от Червената армия) на поредната награда за някакво постижение, го смая с „невинния“ си въпрос:

Червената армия иска напълно да изкорени богатите. Сега синът на ветеран от Червената армия стана най-богатия китаец. Бих искал да попитам как общувате у дома си. Дали баща ви недолюбва ли ви, или ви обича?

Очевидно не очакващ от един колега такъв въпрос, Ван Джианлин все пак успява да даде отговор на този въпрос:

Когато Китай премина към пазарна икономика, вниманието на правителството към моите родители, както и с много други кадри от революционен Китай, започна значително да отслабва. Домът за ветераните, в който те живееха първоначално, не бе много добър. И баща ми старееше. Подготвих по-добра къща за него, дадох му шофьор. След известно време попитах родителите си: Какво е по-добре, когато за вас се грижи държавна институция или собствения ви син? - Разбира се синът - отговориха те. Въпреки че по-рано целта им е била изкореняването на богатите, сега те напълно разбират, че е много по-добре да имат пари, отколкото да нямат“ ...

През юли 2017 г. конгломератът на Ван Джианлин (Dalian Wanda Group) е принуден бързо да продаде по-голямата част от активите на неговия инвестиционен портфейл, свързани с хотели и туризъм, в размер на 9,3 милиарда долара. Казват, че сега Wanda търси купувачи за всичките си пет големи проекта във Великобритания, САЩ и Австралия, възнамерявайки да спечели 5 милиарда долара за тях.

Почти всички пари, получени през миналата и тази година, ще отидат, според ръководителя на конгломерата, за погасяване на заеми в държавни банки...

Що се отнася до У Сяохуея, бивш шеф на една от най-големите застрахователни компании в Китай, Anbang Insurance Group, съдбата му може да бъде много по-лоша. Тъй като той е обвинен в продажбата на високорискови застрахователни полици на милиони частни инвеститори, т.е. на населението. И ако неговата вина е доказана (в която няма почти никакви съмнения), той ще получи доживотна присъда ...

Превод: Поглед.инфо


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели