/Поглед.инфо/ Партийно-държавното ръководство на Китайската народна република често говори, че в страната се строи „социализъм с китайска специфика“. Спецификата се състои, преди всичко в това, че икономическото развитие на Китай се осъществява на основата на съчетание на централизирано държавно управление и пазарни механизми. Под пазарни механизми се има предвид на първо място финансовите пазари – кредитен, валутен, застрахователен и фондов.

За по-нататъшната либерализация на финансовите пазари говори на 5 март на откриването на сесията на Всенародното събрание на народните представители (ВСНП) премиера Ли Къцян. В доклада се говори за по-широко открити врати за чуждестранните инвеститори, за повишаването на инвестиционната привлекателност на китайската икономика, за осигуряването на конкурентна среда за бизнеса и т.н. Конкретиката и сроковете трябва да се появят под вид на закони и решения на Държавния съвет скоро след завършването на сесията на ВСНП, която ще продължи до 20 март.

Смята се, че КНР е постигнала сериозни успехи в сферата на създаването на фондов пазар, т.е. такава площадка, на която се осъществява търговия с акции на компании. Впрочем, днес на повечето подобни пазаи в света се търгува също с корпоративни облигации, държавни ценни книжа, производни финансови инструменти. Това са пазарите на ценни книжа.

В Китай почти едновременно (през 1990 г.) са създадени две борси, които общо представляват днешния фондов пазар на страната. Едната се намира в Шанхай, а другата в Шенчжен. И двете са нетърговски организации под управлението на Комисиите за ценни книжа на КНР. И на двете площадки се води разчет на собствени фондови индекси. Търгуемите акции се делят на два вида – акции „А“ и „В“ и се търгуват отделно. На пазара на акции „А“ търговските операции се осъществяват за юани, валутата на пазара за акции „В“ са американските долари. Дълго време достъпът на чуждестранните инвеститори на пазар „А“ бе закрит – там се търгуват акциите на китайските компании. Но от 2001 г. право на купуване на ценни книжа от пазар „А“ получават и инвеститорите от чужбина. Ръководството на борсата планира в скоро бъдеще да обедини двата пазара, сега те се различават единствено с валутата за провеждането на търговете. И двете борси до неотдавна имаха сериозни ограничения за чуждестранните инвеститори. Капитализацията и на двете борси в дългосрочна перспектива има тенденция за ръст, но на отделни отрязъци на време могат да се случват резки скокове и падения. Балони имат, но за тях ще говоря друг път.

През 2009 Шанхайската фондова борса задмина Токийската по обемите на сделките, сключени в течение на година, ставайки абсолютен лидер на пазарите на Азия. По данните на Световната федерация на борсите, фондовите пазари на Шанхай и на Токио заемат второ и трето място сред фондовите борси на света. Шенчженската фондова борса леко изостава по капитализация от Шанхайската. На втората борса има по-висок пределен дял на държавните компании и забележително повече високотехнологични компании. Междувременно Шанхайската борса на първо място работи с т.нар. „стара“ икономика.

Има и още една фондова борса, която играе голяма роля в живота на Китай. Тя е наполовина китайска – наполовина чуждестранна. Става дума за Хонконгската фондова борса. Самият Хонконг се характеризира с двоен статут. През 1898 г. Великобритания наема територията му за 99 години и в течение на този срок фактически остава британска колония. През 1997 г. срокът на действие на договора за аренда изтича и КНР получава суверенитет над територията. Съгласно съвместната китайско-британска декларация и Основния закон на Хонконг, на територията му е предоставена широка автономия за 50 години до 2047 г. Статутът на Хонконг е определен с формулата „Една страна, две системи“ и „Хонконг се управлява от самите хонгконгци в условията на висока степен на автономия“. Централното народно правителство на КНР поема върху себе си въпросите на отбраната и външната политика на територията, докато Хонконг остава за себе си контрола над законодателството, полицията, паричната система, митниците и имиграционната политика, а също така си запазва представителството в международните организации и програми.

Що се отнася до Хонконгската фондова борса, тя о капитализация е примерно от същия калибър като тези в Шанхай и Шенчжен. Ражда се през 1947 г. още в този Хонконг, който се намира под управлението на Лондон. Възниква не на празно място, а в резултат на сливане на две борси, от които едната е създадена през 1891 г., а другата през 1921 г. По-късно към нея се присъединяват при фондови борси, основани през 1969, 1971 и 1972 г. През 2000 г. към Фондовата борса на Хонконг се присъединява фючърсовата борса Gong Kong Futures Exchange LTD и клиринговата палата Hong Kong Securities Clearing Company LTD. В резултат борсата получава ново название Hong Kong Exchanges and Clearing Limited с абревиатура НКЕХ. Този конгломерат от финансови институции дава мощен тласък на развитието на борсовата дейност в Хонконг и поражда активен приток на капитал от целия свят. Фондовата борса осигурява достъп към акции от привилегирован и обикновен тип, опции, фючърси, облигации и други финансови инструменти. С популярност на борсата се ползват индексите на САЩ, Япония, Германия, Франция , а също бразилския, индийския и южноафрикански индекс и руския MICEX. В списъка на инструментите са достъпни облигации, взаимни фондове ETF и ETC и прочее видове ценни активи. Общо на борсата са представени повече от 8500 търговски инструменти. После обединената хонконгска фондова борса става третата в Азия финансова институция по капитализация на оборота, а в смета заема шесто място.

Важна особеност на Хонконгската фондова боса е това, че основни нейни потребители са китайските компании. По данни от 31 октомври 2016 г. на нея обменят акции 1955 компании, при което примерно половината от тях (989) са от континентален Китай, още 856 от компании от Хонконг, а останалите 110 – компании от различни страни по света – най-вече от Югоизточна Азия. Освен това преобладаващата част от акциите, търгуващи с Хонконгската бора и влизащи в челната 20-тица по показател на капитализацията принадлежат на финансови холдинги и банки на Китай. На първо място е китайският финансово-инвестиционен Tencent Holdings. По-нататък следват китайските банки Industrial and Commercial Bank of China; China Construction Bank; Bank of China; China Merchants Bank и други.

По-голямата част от чуждестранния капитал, постъпващ в Китай, преминава през Хонконг, който е вратата, свързваща Китай с останалия свят.

Пекин в последните години полага в последните години големи усилия, за да разшири хонконгските врати, да увеличи притока на чуждестранен капитал в китайската икономика. За целта през 2014 г. е стартират проект под названието Stock Connect (Фондова връзка). Целта му е да се съедини финансовият пазар на Китай с аналогичния пазар на Хонгонг и в по-далечна перспектива да се създаде единна търговска площадка, която може да се конкурира с водещите фондови борси на света. Първата част на проекта стартира през ноември 2014 г. и предвижда съединяването на борсата на Хонконг с тази на Шанхай. В края на 2016 г. е пусната втората фаза на проекта, която предвижда съединяването на борсата на Хонконг с тази на Шенчжен. В частност чуждестранните инвеститори, получават достъп до акциите на 881 на компании, обръщащи се на борсата в Шенчжен и до акциите на 569 на борсата в Шанхай – общо 1450 компании.

Още днес Китай по показател на съвкупната капитализация на фондовия пазар заема второ място в света. През октомври 2003 г. делът на САЩ в съвкупната капитализация на всички фондови пазари в света, според оценката на „Блумберг“ е равна на 45,2%, а след 13 години, през октомври 2016 г. се снижава до 36,3%. А в този период делът на Китай нараства от 1,5 до 10,1%. Китай заема второ място в световния рейтинг, изпреварвайки Япония. Също толкова динамично се развива фондовият пазар на Хонконг, чийто дял в световната капитализация се увеличи за периода между 2003 и 2016 г. от 3 до 6,3%. В момента Хонконг се намира на четвърто място в света по капитализация на фондовия пазар след САЩ, КР и Япония и вече гони по петите последната. Наблюдава се забележително падение на позициите на Великобритания – от 7,8 до 4,6%, а някога Лондон влиза в тройката на световните лидери на финансовите пазари.

Някои експерти отбелязват, че зад проекта Stock Connect стоят отиващите на далеч планове на Пекин да консолидира трите борси и да създаде гигантска фондова борса, която да се бори за първото място света с такива гиганти като Нюйоркската фондова борса. Капитализацията на борсите на Шанхай, Шенчжен и Хонконг в момента се оценява от аналитиците на „Голдман Сакс“ съответно на 3,99 трилиона, 3,2 трилиона и 3,3 трилиона долара. Съвкупната капитализация на трите така възлиза на около 10,6 трилиона долара. Нюйоркската, чиято капитализация се оценява на 18,9 трилиона долара. Втората по големина борса на САЩ и на целия свят NASDAQ има показател, равен на 7,6 трилиона долара. Разривът на китайският пазар и Нюйоркската борса е доста значителен, но при Китай потенциалът на ръста е несравнимо по-голям, отколкото у американския конкурент.

Освен това в Европа се наблюдава определена стагнация на фондовите площадки. Също така Лондон, както вече отбелязах, губи своите позиции на някога най-важен център на фондовите операции. Не е изключено, че европейските компании вече да мислят на кой пазар да ходят да търгуват с книжа – на китайския или на американския и най-вероятно ще изберат първия. След излизането на Великобритания от ЕС редица английски банки и компании ще вземат решение да се придвижват на изток. Засега, не към Китай, а към Хонконг, по-близо до мястото, където ще се формира най-големия в света център на фондови операции.

Същата банка „Голдман Сакс“ оценява степента на използване на инвестиционния потенциал на Китай едва на 20%. Иначе казано, капитализацията на китайския пазар може без особени щети да се увеличи пет пъти и тогава тя ще остави Нюйоркската фондова борса зад себе си. Но това са разсъждения на „Голдман Сакс“. А що се отнася до китайското ръководство то просто предприема мерки да увеличи капитализацията. Заявлението на Сесията на ВСНП на премиера Ли Къцян за това, че страната възнамерява широко да открие вратата за чуждестранни инвеститори, напълно съответства с плановете на Пекин да направи Китай основна фондова площадка на света.

Превод: Поглед.инфо


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели