/Поглед.инфо/ Банка ВТБ подготви предложения за дедоларизация на икономиката. Темата, както е ясно, е много актуална в пропагандната област, но в реалния живот?

Всички опити да се направи рублата инвестиционна валута (при което единствено ще има смисъл да се преминава от долар към рубла) остават опити, Централната банка твърдо защитава интересите на МВФ, който силно не харесва прехода от долара към националните валути. Цялата парично-кредитна и валутна политика на паричните власти (Министерството на финансите тук се съгласява Централната банка) има за цел да запази капитала в рубли нерентабилен и несигурен. Писал съм за това толкова много пъти, че дори не искам да се повтарям.

Въпреки това темата живее (и в условията на силен натиск от страна на „партньорите“ няма да умре по някакъв начин), а сега, ето ги новите идеи от Банка ВТБ. Ясно е защо от банката, както вече казах, паричните власти на Русия имат друга задача - да предотвратят дедоларизацията. Но какво точно предлага банката? Да видим какво пишат в пресата:

  • Превеждането на разплащанията на руските компании, осъществяващи външноикономическа дейност, от долари на рубли и други валути

  • Пререгистриране на най-големите руски компании от офшорки към руска юрисдикция.

  • Превеждане на руска площадка на издаването на еврообликациите, откъсване от първичния депозитар Euroclear и преминаване към руски аналог

  • Стимулиране на еминентите с листинг на чуждестранните борси да провеждат листинга на акции на Московската борса с възможност занапред да се откажем от чуждестранния листинг. Да създадем централизиран клиринг на скъпоценните метали.

Да видим сега

Не е много ясно как да прехвърлим разплащанията към рубла. Разплащания с кого? С чуждестранните партньори? И те откъде имат рубли? Предлагате да откриват сметки в руски банки и да купуват рубли на борсата? И да плащате износ вътре в страната? Но това затваря толкова много начини за изтичане на капитал, че всички структури, произхождащи от 90-те години, ще се противопоставят. И накрая, това изисква въвеждане на капитал в Русия (тъй като чуждестранните банки няма да работят с рубли, САЩ ще се погрижат за това), което няма много да се хареса на МВФ. Като се има предвид на кого обичайно служат паричните власти на Русия, това прави предложението безнадеждно.

Пререгистрирането на компаниите… Писал съм, че в закона трябва да се включи член, че всички компании, които имат някаква недвижимост или находища трябва да са задължени да имат руска юрисдикция и да осъществяват своята дейност според руските закони. Те могат да имат чуждестранни акционери, но основната компания трябва да бъде руска. Но вземането на това решение е фактически отказ от основната идея на приватизацията, която включва в себе си не само превръщането на държавните компании в частни, но и преминаването на тези компании извън руската юрисдикция. Днес няма да дадат това.

Превод на еврооблигациите ... Е, можете да опитате ... Друго нещо е как „партньорите“ ще реагират. За това не е нужно дори да се стараете, просто добавете тази площадка в списъка със санкционираните структури и това е всичко. Един ред в списъка... Така че нека да опитат, най-вероятно нещата няма да надхвърлят думите. Не, разбира се, можете да се опитате да запазите всички облигации в нашата страна, в нашата рублева финансова система, но тогава какъв рейтинг ще ни дадат свързаните с „партньорите“ рейтингови агенции?

Аналогична ще бъде историята и с прехода на листинга. Няма как да се опълчим срещу МВФ в тази ситуация, ако не поставим пред себе си ясна цел – да се откажем от сътрудничеството с тази организация. Но това, отново, е невъзможно без ликвидирането на представителите на световния финансов елит в управленческата система на Русия. И този елит сега напълно контролира икономическата и финансовата политика в страната.

Като цяло, аз съм склонен да вярвам, че предложенията на ВТБ няма да намерят подкрепа в руското правителство. Най-вероятно те просто няма да бъдат споменавани в съответния правителствен план (ако изобщо има такъв – вижте колко струват замислените Майски укази) или тяхното значение ще бъде радикално променено.

Но дори и ако по искане на Президентската администрация съответните елементи са включени в правителствения план, те няма да бъдат изпълнени така или иначе. Това е невъзможно по политически причини, освен това формално, дори според нашата Конституция: Уставът на МВФ, като ратифициран международен договор, доминира над руските закони, да не говорим за правилниците, като правителствените планове, одобрени със съответните укази.

Като цяло се отнасям крайно песимистично към съответните планове докато представителите на световния финансов елит управлява нашите парични власти.

Превод: В.Сергеев


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели