/Поглед.инфо/ Миналата година се навършиха 100 години от Великата Октомврийска социалистическа революция. С какво резултати посрещна РФ юбилея на Великия Октомври, чийто празник – 7 ноември - е отменен и „скрит зад завесата“ на изкуствения Ден на народното единство, неясно с кого (изглежда срамежливото скриване на думата „Ленин“ на Мавзолея по време на парадите).

През август 2017 година, като че ли за юбилея на Октомврийската революция международен колектив от експерти под ръководството на Т.Пикети, автора на научния бестселър „Капиталът през XXI век“, публикува доклада „От Съветите към олигарсите: неравенства и собственост в Русия през 1905-2016 години“. Докладът го има в Интернет и у нас вече е вмъкнат в информационното пространство (това направи Е.С.Ларина в интервю в „Комсомолска правда“). Съгласно доклада, обемът на офшорния капитал на руснаците превишава нивото на валутните резерви на страната около три пъти. През 2015 година обемът на активите, изведени в офшорки е съставил около 75% от националния доход на страната. С други думи, в офшорните центрове се съдържат почти толкова финанси на богатите руснаци, колкото цялото население държи вътре в страната.

Според данни на Global Wealth Report на 1% богати руснаци се падат 71% от всички лични активи на Русия. За сравнение: на 1% богати в Индия се падат 49% от личните активи, в Африка – 44%, в САЩ – 37%, в Китай и Европа – 32%, в Европа – 17%. Средният световен показател е 46%, а у нас – 71%, тоест богаташите на Русия превишиха световните показатели 1,6 пъти. Още един показател, по който лидира РФ - това е частта на най-състоятелните 5% от населението в личното богатство на страната. - 82,5%. останалите 95 значи имат 17,5% - както се казва, нищо не си отказвай! Още по-убийствена цифра: 96 руски милиардери владеят 30% от всички лични активи на гражданите на РФ. Средният световен показател е 2%. Тоест руските милиардери са 15 пъти по-яки отколкото средно по света.

По данни на компанията Knight Frank, които се привеждат в доклада, подготвен под ръководството на Т.Пикети, в РФ броя на мултимилионерите, имащи от 30 млн. долара, центамилионерите – 100 млн. долара и милиардерите нарастна от 2004 до 2014 3,5 пъти и, според прогнозата, до 2024 година ще се увеличи още 1,5 пъти. А другата страна на медала е такава: от 1992 до 2016 година от Русия са откраднати във вид на финансови потоци 1,7 трилиона долара, за 25 години са изнесени суровини за 5 трилиона долара. А нали Маркс някога писа, че собствеността не е кражба, а юридическо отношение.

Според оценката на Global Burden of Disease Studies РФ заема 119-то място в света по състояние на здравето на гражданите; в рейтинга на комфортността на живота на възрастните хора (размери на пенсиите, състояние на здравето, качество на социалната среда) РФ се намира на 79 място от 91. Съгласно нашия Росстат 22,7 млн. души (15,7%) имат доход по-нисък от минималния за оцеляване (който у нас е занижен), тоест са просяци. По критериите на Евростат към бедните се отнасят онези, които имат доход по-нисък от 60% от дохода в дадената страна. Такива у нас са 25%.

А ето и данните: на 6 октомври РИА Новости съобщиха, че РФ излезе на първо място в Европа по ранна смъртност на мъжете: 43% от мъжете в РФ умират преди да достигнат 65 години. В Украйна и в Белорусия този показател е 40%, в Молдавия – 37%, в Литва – 36%. Отговаряйки на въпроса защо това се случва, специалистите казват, че една от причините за това са психотравмите и стреса, който мъжете са получили в 1990-те години. Тоест, с други думи, капиталистическият начин на живот може напълно да съществува в Русия, но капиталистическа Русия като цяло - това е умираща или просто мъртва Русия.

Капитализмът като система за Русия може да съществува само за разграбване на страната, като средство за този процес. И понеже основен фактор за натрупване на средства от върховете е изяждане и разграбване на съветското наследство, собствено производство не се развива.

(рус.ез.)

Недавно очень интересное интервью дал один из лучших специалистов по экономической истории СССР Г. Ханин, автор трёхтомника «Экономическая история СССР и Российской Федерации». Как отмечает Ханин, «с 1992 по 2015 год ВВП России вовсе не вырос на 13,4%, как уверяет Росстат, а уменьшился на 10,2%. Производительность труда за это время не увеличилась на 9,2%, а снизилась на 30,1%». То есть наша экономика до сих пор не достигла уровня 1991 года. И на вопрос журналиста Трушкина «можем ли мы преодолеть отставание от развитых стран?» Ханин, как трезвый человек и патриот, отвечает: «Преодолеть немыслимо. Представьте, что вы стоите на старте, а ваши соперники на 5 километров вперёд ушли». Руководство страны, убеждён Ханин, опирается на ошибочные данные об экономике и недооценивает глубину проблем. Возникает иллюзия, что возможен экономический рост без серьёзных затрат.

«Я посчитал, — говорит Ханин, — что в ценах 2015 года для сохранения основных фондов и их прироста на 3% в год потребуется 14,6 триллиона рублей инвестиций, плюс 900 млрд. рублей в оборотные средства и в развитие человеческого капитала, то есть в образование, здравоохранение, научные исследования надо вложить 10,3 триллиона рублей. Всё вместе это составляет 25,8 триллиона рублей в год — треть нашего ВВП». На вопрос журналиста «и ничего нельзя сделать?» — Ханин говорит: «Можно сократить разрыв. Для этого надо перераспределить доходы населения в пользу накопления физического и человеческого капитала и наиболее нуждающихся слоёв, но даже это потребует огромных усилий. Можно, например, перераспределить доходы населения, сократить социальную дифференциацию децильных групп с нынешних 30:1 до 6:1. То есть до показателя, существующего в большинстве западноевропейских стран, но это потребует долгих лет».

Вот здесь я вынужден с Ханиным не согласиться. Долгих лет у нас нет — и с учётом геополитической ситуации, и с учётом надвигающегося мирового кризиса, и с учётом социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, вообще перераспределение доходов в пользу неимущих и малоимущих эволюционным путём ни у кого не получалось. Это революционная мера. Вопрос в том, делается это сверху или снизу. Короче говоря, отсутствие перераспределительных мер ведёт страну прямиком к катастрофе, поскольку решение экономических проблем России невозможно без предварительного решения проблем социальных. В свою очередь, проблемы социальные, то есть неравенство, не могут быть решены иначе, чем политическим путём. А политическое решение предполагает наличие идеологии, которой в РФ де-юре, по Конституции, нет. Как я уже говорил в одном интервью, удел тех, у кого нет идеологии, — пикник на обочине Истории. А в приближающуюся в мировом масштабе грозную пору это может оказаться уже не обочина Истории, а её параша. Правда, в Конституции содержится тезис о том, что РФ — социальное государство. Тут впору предъявить властям: «Соблюдайте нашу/вашу Конституцию». Впрочем, кто-то вместо предъявления требований выбирает другой путь. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, постоянно растёт число уезжающих из РФ: 2011 г. — 36 774 чел., 2012 г. — 122 751 чел., 2013 г. — 186 382 чел., 2014 г. — 310 496 чел., 2015 г. — 353 233 чел. Из уехавших за последние 30 лет 10 млн. человек полтора миллиона — учёные, главным образом — молодые и перспективные. Это асимметричный ответ на ситуацию в РАН, которая определяется двумя факторами: косностью и неадекватностью современному миру руководства самой РАН и её погромом извне под видом реформ.

Здесь мы подходим к вопросу: какой должна быть идеология в новой России? На этот вопрос у меня нет ответа: я не знаю, какой должна быть новая идеология России (или идеология новой России). Но я знаю, какой она быть не должна и не может, иначе ничего, кроме хроники объявленной смерти, Россию не ждёт. Идеология новой России не может быть буржуазной или, как у нас нередко говорят, «либеральной». И дело здесь не только в том, что в России либерализм, монархия и РПЦ дискредитировали себя в феврале — марте 1917 г. Дело в том, что либерализм в мире умер в 1910-е годы, сразу же после того, как на рубеже XIX–XX вв. капитализм исчерпал свой экономический потенциал (его достижения в ХХ в. обеспечены внеэкономически), а то, что называется «либерализмом» или «неолиберализмом», сегодня к реальному либерализму отношения не имеет. Нынешние российские «либералы-западники» выглядят весьма убого. Впрочем, и у тех, кого называют «государственниками-патриотами», «имперцами», проблем тоже хватает.

Главная из них — социально-экономическое, классовое содержание неоимперии. Ратуя за жёсткий сталинский курс, иные имперцы не понимают элементарной вещи: сталинская система несовместима даже с социалистической (антикапиталистической) олигархией, не говоря уже об олигархии капиталистического типа. Попытка совместить империю и капитализм в русской истории уже была в конце XIX — начале ХХ в. и с треском провалилась. Поэтому не стоит ни наступать на грабли, ни изображать «хлопок одной ладонью». Сталинские методы работают только в условиях антикапитализма, а в русских условиях это не Пиночет, о чём мечтали некоторые либералы в 1990-е, это нечто вроде «тандема» Ельцин — Березовский. Иного в нашей действительности не дано. Вывод: вопрос о неоимперии (или об импероподобном образовании), о «сталинском наследии» есть вопрос не политический, а социально-экономический, если угодно — классовый. Иная постановка вопроса — в лучшем случае пустая болтовня, в худшем — провокация.

Идеология не может смотреть в прошлое и к тому же цепляться за обломки ушедшей эпохи: то есть цари и попы — это прошлое; все надежды на восстановление монархии — это взгляд в прошлое. Невозможно идти в будущее, всё время оглядываясь назад. Нельзя также позволять сводить нашу историю к её последнему — христианскому — тысячелетию, лишая нас, как минимум, двух-трёх тысячелетий нашей дохристианской истории, которая вовсе не была эпохой дикости, бескультурья. Напротив, именно тогда были созданы фундамент и первые этажи здания «Русь». Русь последнего тысячелетия выросла на мощном фундаменте русских, славянских и индоевропейских традиций, органично переплетающихся друг с другом. Византийское христианство (Х в.), петровское западничество (XVIII в.), советский коммунизм (антикапитализм, ХХ в.) стали лишь позднейшими пластами, надстройками на этом мощном историческом фундаменте, который существенно изменил напластования, приспособил их к себе.

Внешне этот фундамент может показаться не чем-то прочным, а аморфной массой, которая сама по себе не порождает властные пирамиды. В России «правители, — пишет О. Маркеев, — всегда привносили идею пирамиды извне, очарованные порядком и благолепием заморских стран. Но не они, а сама масса решала, обволочь ли её жизнетворной слизью, напитать до вершины живительными соками или отторгнуть, позволив жить самой по себе, чтобы нежданно-негаданно развалить одним мощным толчком, клокочущей энергией утробы […] Вопрос лишь времени и долготерпения массы». И ещё: «масса только с высоты пирамиды кажется киселём… внутри она таит жёсткую кристаллическую решётку, из которой она куёт стержни, прошивающие очередную привнесённую из-за рубежа пирамиду власти, и… только эти стержни даруют пирамиде устойчивость и целостность; стоит изъять их, уже ничто не спасёт государственную пирамиду от краха».

Наши «решётки» намного старше и крепче «пирамид», идеология новой России должна это учитывать и именно их принимать в расчёт в первую очередь — этого требуют элементарные принципы системности и историзма.

Идеология должна дать ясное определение желаемого для большинства страны будущего (цель) и назвать, хотя бы в самом общем плане, средства его достижения (настоящее). Она должна чётко определить отношение к прошлому, прежде всего — к советскому. Здесь есть чёткие маркеры — явления, события и фигуры: Сталин, Горбачёв; перестройка как разрушение СССР; советский строй; капитализм; Ельцин и ельцинщина. Позиция по этим вопросам даёт ясно понять: с кем вы, мастера власти, с народом или нет? Нельзя быть с народом, подмигивая при этом Западу и заигрывая с теми, кого власть сама время от времени называет «пятой колонной».

Идеология — это и символика: герб, флаг, гимн. К счастью, гимн у нас, пусть с изменёнными словами, советский. С гербом и флагом дело обстоит иначе. Не могу сказать, что я в восторге от двуглавого орла, но орлиные головы с возвращёнными не так давно коронами предпочтительнее голов, лишённых корон, — именно подобного вида курицеподобные птицы появились на гербе Временного правительства в феврале 1917 г. и ельцинского РФ образца 1992 г. Тогда же вернули триколор.

Что касается флага, то он должен символизировать мощь и историческую победительность. Он должен напоминать о победах и ни в коем случае не должен быть связан с поражениями и замаран предательством. Бело-сине-красный был флагом Временного правительства, развалившего страну и по сути бросившего государственный суверенитет под ноги злейшего врага России — Великобритании. Под этим флагом власовцы, служившие Гитлеру, убивали своих же, русских, участвовали вместе с хорватами в карательных акциях против сербских партизан. Не случайно во время Парада Победы 25 июля 1941 года власовский триколор полетел к подножию Мавзолея вместе с флагами частей вермахта, СС и другими флагами побеждённого Советским Союзом врага.

А вот красный флаг — это флаг Победы, флаг восстановления исторической России в виде СССР. Этот флаг был над Рейхстагом. И ещё одна очень важная вещь: красный флаг был у Святослава. На нём были, правда, не звезда и серп и молот, а солнце! Мне неважно, что там будет, но флаг должен быть красным. Красный — значит красивый, это русский традиционный цвет победы.

И не стоит оглядываться на то, что скажут на Западе. Во-первых, это унизительно, равно как унизительны постоянные обсуждения, что сказал Трамп и т.п. Во-вторых, оглядываться бесполезно: там нас назначили не просто виновными, а жертвами, как сказал бы итальянский философ Д. Агамбен, у которых нет права даже на защитную речь. России и русским, судя по всему, уготовано «окончательное решение» нашего вопроса — и само по себе, и потому, что с его помощью хозяева мировой игры попытаются продлить жизнь (умирание) собственной системы и устранить русских как единственный народ, как единственную цивилизацию, которая способна противопоставить им собственный вариант будущего, причём не локально-региональный, как китайцы, индийцы или даже мусульмане, а универсально-мировой. Ясно, что носителя такой потенциальной угрозы попытаются убрать. Поэтому не надо оглядываться в западную сторону и бояться нарушить расставленные за последнюю четверть века вокруг нас флажки — «за флажки — жажда жизни сильней!» (В. Высоцкий).

Власть в России должна чётко определиться с русским вопросом. «Русский мир» следует создавать не за рубежами РФ, не на территории бывшего СССР, а прежде всего в самой России. Проявляться это должно по-разному: и в фиксации статуса русских как государствообразующего народа, и в жёстком противодействии русофобии и разрушению русской культуры, и во многом другом. Иначе русский мир — это фикция, бутафория, конъюнктурно-бюрократическая схема.

Юрий Трифонов в своём лучшем, на мой взгляд, романе «Старик» заметил, что «старость — это время, когда нет времени». Уже нет. У капитализма, у капиталистического Постзапада нет времени. «Портрет Дориана Грея» стремительно разъезжается, и на месте образа бравого мужчины во цвете лет проступает что-то среднее между суперстарческим лицом столетнего Рокфеллера, физиономиями с полотен Босха или Грюневальда и безжалостно-холодной мордой рептилии. И покупать дополнительное время своего существования это нечто, эта нежить собирается в том числе и за наш счёт. Сказал же Бжезинский, что мир XXI века будет построен на обломках России, за счёт России и в ущерб России. Как говаривал в аналогичных случаях Илья Муромец: «А не подавишься, Идолище поганое?».

Это во времена СССР «Идолище» носило маску борца за права человека, прежде всего в СССР, заступника диссидентов, сахаровых, солженицыных и пр. Но вот ушёл СССР, маски сброшены, и из-под них вылезло естество — лица Лжи и Зла, грубые, вывороченные. Вспомним Высоцкого:

          Ложь и зло — погляди,
          Как их лица грубы!
          И всегда позади
          Вороньё и гробы.

И оскал смерти. Действительно: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина — смерть, гробы, вороньё. Со Злом и Ложью, точнее, их персонификаторами невозможно договариваться — Каддафи пытался. Возможны краткосрочные тактические перемирия или даже союзы с меньшим злом против большего (например, союз СССР с Великобританией и США в рамках антигитлеровской коалиции) — не более того. При этом необходимо помнить, что «партнёры» постоянно готовы организовать «немыслимое» — как Черчилль, планировавший на 1 июля 1945 года удар по Советской армии силой немецких (главным образом) и англо-американских дивизий.

Ответ о том, какова её ориентация — традиционно-русская или нетрадиционно-(про)западная — власти придётся давать в ближайшее время. К тому же потом и времени может не остаться. Промедление смерти подобно, как говаривал один классик, оказавшийся в острейшей ситуации сотню лет назад. И на двух стульях уже не усидеть: примеры Николая II и Горбачёва должны быть перед глазами, тем более что за три десятка лет стулья разъехались, да и западным хищникам только один стул нужен, второй им без надобности, того и гляди выбьют — так зачем его держать? Этим же стулом — да и по супостату. Короче говоря, тянуть время и оттягивать выбор, решение больше не получится: обстоятельства не позволят, они явно сильнее такого намерения, если оно есть. Бессмысленно уклоняться от борьбы, когда она неизбежна. Никогда не забуду, как Ю.В. Андропов, став генсеком, с ходу заявил, что пусть империалисты нас не боятся — если они нас не тронут, то и мы их не тронем. Это как понимать? Нет, робкий и недальновидный генсек КПСС, империалисты должны нас бояться, только в этом случае они не посмеют нас тронуть.

Сегодня решение проблем РФ — создание не просто мобилизационной экономики, это вторично. Высокотехнологичную мобилизационную экономику в нынешних условиях может создать только общество с высокой социальной эффективностью, членам которого будет за что биться и что защищать. К сожалению, оснований для оптимизма становится всё меньше, особенно не радует социально-экономический курс правительства, логически развивающий ельцинскую линию на стагнацию экономики и ликвидацию социального государства, которое, кстати, у нас прописано в Конституции.

Вот несколько примеров совсем недавнего прошлого. Какое-то время назад правительство РФ обнародовало проект бюджета на ближайшие три года. По сути, это «типа план развития». Почему типа? Потому что реальное развитие не предполагается. За последние 9 лет экономика РФ, согласно официальной статистике, выросла аж на 1,7%. Ежегодный прирост 0,2%. В реальности, думаю, рост был отрицательным — вспомним подсчёты Ханина. И 0,2% — это уже статистическая погрешность. Может быть, плюс, а может, и минус. При такой «прыти» к 2020 году Россию по номинальному доходу на душу населения обгонит не только Китай, но также Индия и Турция. По сути, проект бюджета предполагает сохранение экономической стагнации. В первые десятилетия XXI века, как сообщает «Независимая газета» от 4 октября с.г., Россию по уровню зарплат обогнал Китай, а по потребительским расходам — Казахстан. При этом у нас стремительно нарастает бедность.

Олигархов и правительство, которое, по сути, выражает их интересы, стагнация не волнует, потому что стагнация — это и есть их средство решения проблем за счёт населения. Чем больше стагнирует экономика РФ, тем больше у них прибыли, поскольку, чтобы экономика не стагнировала, нужно произвести то, что называется очень просто — советизация экономики. Поэтому, естественно, стагнация их устраивает.

Согласно проекту, на социальную сферу средств в 2018 году будет выделено меньше, чем в 2017: 4,86 трлн вместо 5 трлн. И нам уже сказано, что в 2019 году будет ещё меньше и будет самый жёсткий бюджет за все годы XXI века. То есть, ребята, затягивайте пояса, денег нет, но вы держитесь! Ясно: если сохранится данный курс, правительство будет увеличивать налоги и прибегать к более или менее скрытым формам экспроприации. Один из примеров — «дачная история», которая вызвала возмущение.

Богатых, олигархов, скорее всего, трогать не будут, о чём свидетельствует следующий факт. Правительство приняло беспрецедентное по наглости и цинизму решение: не переводить в юрисдикцию России те компании, банки и корпорации, которые относятся к системообразующим. Речь идёт о 199 юрлицах, которые дают 70% валового продукта России. Какое-то время назад президент сказал, что это безобразие, что девять десятых сделок проводятся вне правового поля России, всё нужно вернуть. Президент сказал одно, а правительство ему отвечает: не-а. И мотивирует это так: «Репатриация денег для российских компаний из офшоров создаст системный риск для отечественной экономики и ослабит конкурентные позиции крупного бизнеса в мировой экономике».

И это только на первый взгляд кажется бредом с точки зрения государственных интересов. А с точки зрения олигархического сегмента — самое оно. Это решение фиксирует дальнейшую офшоризацию того, что называют российской экономикой. Кстати, тут Федеральная налоговая служба РФ приняла решение исключить из чёрного списка офшоров Британские Виргинские острова. Почему? Оказывается, большая часть яхт наших олигархов приписана к Британским Виргинским островам. О яхтах позаботились! Олигархи сейчас будут делать всё, чтобы спрятать свои денежки, и понятно, почему. В конце августа сего года в США был принят закон об экономических санкциях, который прямо предписал финансовой разведке США собрать в течение шести месяцев полную информацию о лицах в окружении нашего президента. Речь идёт о счетах, офшорах, финансовых потоках, связях и т. д.

Отсчитываем шесть месяцев от августа 2017 года и получаем самое начало 2018 г. Это уже канун президентских выборов в РФ. То есть, американцы, по сути, говорят: «С кем вы, мастера офшоров? Если вы с президентом Российской Федерации, то вы уже не мастера и не подмастерья, а пойдёте с протянутой рукой, а то и на цугундер». Когда-то хитрые западоиды заманили ворьё из РФ в свои банки, свои офшоры, убедив, что именно там можно разместить вклады. Это, якобы, безопасно, только скажи: «Крэкс, пэкс, фэкс!» — и международное право тебя защитит. То есть они исполнили воровато-богатеньким Буратино песню лисы Алисы и кота Базилио. Процитирую:

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде.

И те понесли туда денежки.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле, поле чудес,
Поле чудес в стране дураков.

Главное здесь — в стране дураков. И вот теперь эти лисы и котяры грозят, наплевав на обещанное «крэкс, пэкс, фэкс», отобрать ранее спрятанные на поле чудес золотые. Условия простые: «буратины» должны сдать «папу Карло». Сдадут — будет им хорошо, так, по крайней мере, обещают. Однако, как известно, Roma tratitoribus non premia — Рим предателям не платит.

И проект бюджета, и «дачная история» раскачивают ситуацию, создают нестабильность. С учётом Украины и американских игр в Сирии, я думаю, нас ждут неприятности в самое ближайшее время. А потому можно сказать словами всадника из «Сказки о военной тайне» Гайдара: «Пришла беда, напал на нас из-за чёрных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять рвутся снаряды». То есть война движется к нашим границам, и в случае необходимости её нужно будет принять в лоб, это ясно. Однако в современном мире только сумасшедший осмелится совершить агрессию против государства с атомной бомбой и социально-эффективного сплочённого общества. Ведь расчёт у Запада, кстати, как и в июне 1941 года у Гитлера, не просто на блицкриг. Гитлер ожидал, что в Москве произойдёт переворот, в Москве будет раздрай — но этого не произошло. Вспомним, что Воланд был способен зацепить только тех, кто с гнильцой, и чтобы всё не закончилось так, как в истории о Мальчише-Кибальчише, чтобы в страхе бежал разбитый буржуин, надо как можно быстрее создавать социально-эффективное общество. Только оно может быть субъектом стратегического действия, субъектом нашей победы. Просто мобилизационной экономики, просто ядерного оружия мало. Нужно социально-эффективное общество, нужно снижать уровень социального неравенства. Люди могут убивать за деньги, но умирать за деньги никто не будет. Умирают за близких, за Родину, за высшие идеалы. И за тех, у кого они есть. Какие идеалы у олигархов и их государства?

К сожалению, времени остаётся мало. В 1931 году Сталин сказал: «Если мы не пробежим за 10 лет то, что Запад пробежал за 100, нас сомнут». Я не уверен, что у нас есть и 10 лет. К счастью, есть наследие Сталина и Берии — это атомная бомба, но время тикает. Правда, оно тикает и под нашими, как говорят сейчас, партнёрами. И вопрос в том, кто упадёт первым. Собственно, мы это уже проходили. Во второй половине 1980-х вопрос стоял именно так: кто упадёт первым — СССР или США (а с ними Запад)? Причём по закрытым прогнозам — американским и нашим — упасть должны были США. Однако североатлантическая элита переиграла позднесоветскую — тупую и жадную. СССР был разрушен, а Постзапад, капитализм в его финансово-криминальной форме получил бонус: дополнительную четверть века жизни, хотя сама гибель системного антикапитализма была знаком на стене для капитализма как системы. Сегодня ситуация повторяется, только на кону уже разрушение РФ, намного более слабой, чем СССР даже образца 1991 года. Впрочем, и нынешний Запад во многом напоминает гнилую стену — ткни и развалится. Надо только знать, куда ткнуть и как — чтобы не рухнул обвалом, а рушился постепенно, но неотвратимо, и чтобы было ему не до нас. Наконец, есть замечательный принцип дзюдо: использовать силу противника против него самого. Много чего есть. Но главное, что должно быть, — это воля. Воля жить, бороться и побеждать.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели