/Поглед.инфо/ Понеделник. По пътя към работа ме налегнаха философски размишления за липсата на стабилност в света. Както беше казал Гоблин в един известен превод: „Грабят, колят, убиват. Изобщо тече нормален цивилизован живот“. Като имаме предвид, че политиката е продължение на икономиката реших да разровя в посока сравняване на страните помежду им. Какви са, така да се каже, тенденциите? За какво става дума?

Какви са, така да се каже, тенденциите? За какво става дума?

Като начало избрах удобен източник на статистика. Това се оказа световната банка. От нейния сайт може да се свали статистика в много удобен вид (за човек, който умее да използва функцията на ВПР) (функция в Excel – бел. пр.). Конкретно беше взет за изследване на брутния вътрешен продукт (БВП) по паритета на покупателната способност (ППС)                                                   (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD). За начало избрах G20, в тях отделих G7 и BRICS. Малко повъртях данните и изхвърлих някои страни, оставяйки 6-те най-големи. Получи се удобно – по три страни от всеки блок.

И ето какви интересни особености видях на графиката.

1. 1990 година – тотално доминиране на G,. БВП по ППС три пъти по голям. При това темповете на ръст на BRICS изостават. Безнадеждност.

2. Обаче през 1999 (съвпадение? не мисля :)) година динамиката се променя. BRICS набира обороти.

3. Кризата от 2008 година спусна G7, но практически не засегна BRICS.

4. През 2016 година BRICS задмина G7! Но съвсем мъничко, но това вече са детайли.

5. Като резултат кривите на G7 и BRICS образуват такъв весел делфин, който се цели да ухапе някого за нещо :)

Вижте графиката и тук

Ако погледнем по БВП, то графиката ясно осветява къде се намира световната печатна машина.


Вижте графиката и тук

Резултат:

БВП по ППС разбира се е адекватен показател за сравнение, тъй като 1000 долара в Индия и 1000 долара в Ню Йорк са много различни пари. И този показател радва. Физическата икономика на страните от BRICS надскочи страните от G7. Темповете на ръст на страните подсказва, че трендът е на наша страна и неизбежно старчетата трябва да се преместят и в икономически и в политически смисъл. В тази светлина стават разбираеми всички пърхания на политическата арена.

БВП в сравнение с БВП по ППС кристално ясно осветява отдавна назрял проблем. Не ни стигат финансови инструменти, рейтингови агенции и всякакви такива. Много не ни стигат. Само при наличие на такива инструменти може да се реализира предимството на физическата икономика.

Главното е, променяйки света да не счупим тази крехка красива конструкция :).

Превод: Мгдалена Желязкова


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели