/Поглед.инфо/ Разбираеми са напъните на корпративните лобита за впримчването на страната ни в поредния порочен корпоративен обръч. Но е спорно наясно ли са какво искат техните поддръжници от обикновените хора.

Какво имаме досега и какво ни очаква? НАФТА, ВИТС и ТТИП.

„Обсерватория на корпоративна Европа“, която наблюдава дейността на лобитата в Брюксел разкрива в свой доклад1, че индустриалните и банковите среди, подпомагани от големи юридически кантори, са употребили цялата си тежест, за да бъдат дадени безпрецедентни права на компаниите, така че те да могат да съдят правителствата, които приложат законодателства или регламенти, възпрепятстващи безкрайното трупане на печалби.

Северноамериканският петролен гигант „Шеврон“ вече използва подобни средства, за да се опита да избегне плащането на 18 милиарда долара обезщетения за петролно замърсяване по поречието на Амазонка.

Емблематични спорове между инвеститорите и държавата са:

Корпорации срещу общественото здраве - Philip Morris срещу Уругвай и Австралия: Чрез двустранни инвестиционни договори, американският тютюнев гигант Philip Morris съди Уругвай и Австралия за техните закони против тютюнопушенето. Компанията твърди, че предупредителните надписи върху цигарените опаковки вреди на имиджа им, което води до значителна загуба на пазарен дял.“

Achmea V - Словашка република: В края на 2012 г., холандският застраховател Achmea (бивша Eureko) иска 22 милиона евро обезщетение от Словакия, защото през 2006 г. словашкото правителство е започнало да намалява политиките за здравната приватизация на предишната администрация.“

 „Корпорациите спрямо опазването на околната среда - Vattenfall срещу Германия. През 2012 г. шведският енергиен гигант Vattenfall стартира дело срещу Германия за пропуснати ползи, с иск за 3.7 милиарда евро обезщетение по дело, образувано по решение на германското правителство за предсрочното спиране на атомните електроцентрали „Брунсбютел” и „Крюмел”, след ядрената катастрофа във Фукушима.“

Lone Pine срещу Канада:. Въз основа на споразумение за свободна търговия в Северна Америка (NAFTA) между САЩ, Канада и Мексико, американската компания Lone Pine Resources Inc. настоява за 250 милиона долара обезщетение от Канада, защото Канадската провинция Квебек е поставила мораториум върху „фракинга“, заради опасения относно рисковете за околната среда от тази нова технология за извличане на нефт и газ от скали.“

  „Корпорации срещу действията на правителството срещу финансови кризи - Аржентина и Гърция: Когато Аржентина замразява комуналните ставки (енергия, вода и т.н.) и обезценява валутата си, в отговор на финансовата криза 2001-2002, страната е ударена от над 40 съдебни дела от фирми като CMS Energy (САЩ) и Suez и Vivendi (Франция). До края на 2008 г., присъдите срещу страната са в размер на 1,150 милиарда щатски долара. През май 2013 г., словашки и кипърски инвеститори съдят Гърция за дългови суапове от 2012 г., за които Атина е трябвало да преговаря с кредиторите си, за да получи пари от спасителния пакет на ЕС и Международния валутен фонд (МВФ). И ООН и МВФ предупредждават, че инвестиционните споразумения могат сериозно да ограничат възможностите на членките за борба срещу финансови и икономически кризи.“

„До момента най-голям брой от 514 известни спорове, инициирани от края на 2012 г., са били предприети от американски инвеститори.“ Те са подали 24% (123) от всички случаи. След тях са инвеститори от Холандия (50 случая), Великобритания (30) и Германия (27).Инвеститори от държави членки на ЕС са подализаедно40% от всички известни случаи.“

По СеверноамериканскотоСпоразумение за Свободна Търговия от 1994 г. (НАФТА), Американската НПО за защита на потребителите „Public Citizen’s Global Trade Watch“ посочва: „След две десетилетия, НAФТА, доказателството е ясно: прехвалената сделка се провали в обещанията си за създаване на работни места и по-добър жизнен стандарт; същевременно е допринесла за масови съкращения на работни места, растящо неравенството в доходите, селскостопанска нестабилност, корпоративни атаки срещу здравето и околната среда, масово разселване и нестабилност в Мексико. Но загубите не са само за Мексико - и САЩ губят 1 млн работни места още към 2004 г. от износа на производство в Мексико. Същевременно редица малки и средни предприятия са фалирали заради вноса на стоки от Канада и Мексико в САЩ.2

Наред с това, по НАФТА, Канада е била съдена 35 пъти, загубила е или е постигнала извънсъдебно споразумение по шест иска и е платила обезщетение на чужди инвеститори в общ размер от над 171,5 милиона щатски долара. Във все още продължаващи арбитражни процеси инвеститори оспорват широк кръг от правителствени мерки, за които се твърди, че намаляват стойността на чуждите инвестиции – от мораториум върху хидравличното разбиване (фракинг) и свързаната с това отмяна на разрешения за сондажи, до решение на канадските съдилища да направят невалидни фармацевтичните патенти, които не са достатъчно иновативни или полезни. В момента чуждестранни инвеститори търсят обезщетения от канадското правителство на стойност от няколко милиарда долара.3

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA)

Рамковото споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Канада от 1976 г. е първото такова, което ЕС подписва с индустриализирана страна. Преговорите с Канада за осъвременено рамково споразумение – „споразумение за стратегическо партньорство“ или ССТ – започнаха през септември 2011 година.

Всъщност ВИТС се използва като образец за ТТИП. Ако бъде ратифицирано, това ще бъде първото общоевропейско споразумение, което дава на чуждестранните инвеститори подобни широки правомощия в международното право. Дори ако бъде отменено от някоя от страните в споразумението, тези права ще бъдат валидни в продължение на 20 години. Не е удивително, че специалистите по добив приветстват ВИТС като “повратна точка”, която би могла да има “важни последици за хората в добивната индустрия”.4

1. Инвеститорите имат право на „минимален стандарт за третиране” (minimal standard of treatment - MST) и “справедливо и безспристрастно третиране” (fair and equitable treatment - FET), “включително забрана на необосновани, произволни и дискриминационни мерки”.

Това означава всеобхватна разпоредба, на която инвеститорите разчитат най-много, когато водят дела срещу държави. В 74% от случаите са спечелени от американските инвеститори, трибуналите откриват нарушаване на “справедливо и безспристрастно третиране” (fair and equitable treatment – FET)5. Според изтекла информация за проектотекст на ВИТС от ноември 2013 година6, ЕС се стреми да прокара широка версия на клаузата, защитаваща от непредвидимите промени в политиката, това, което инвеститорът смята за свое „оправдано правно очакване.” По силата на тази клауза, във ВИТС, (както и в ТТИП), всяка петролна или газова компания, базирана в Канада или САЩ, може да приведе в довод, че е останала с впечатлението, при наличието на положителни сигнали от ЕС или правителства на дадена страна-членка, че ще бъде започнат проект за фракинг. Точно това става в случая с Квебек, където силната обществена съпротива спира проекта: Обществената съпротива, както и нарастващият брой доказателства за наличие на замърсяване на водата, убеждават властите в Квебек през юни 2011 г. да наложат мораториум, забранявайки сондирането, докато не се извърши екологична оценка. Правата за миннодобивни работи биват отменени – включително лицензите на петролната и газова компания Lone Pine Resources. През 2012 г. мораториумът се разпространява върху всички проучвания и разработки на шистов газ в Квебек.

Lone Pine Resources обявява намерението си да оспори мораториума. Но вместо да се обърне към съд в Канада, базираната в Канада компания използва подразделението си в Делъуеър, САЩ, за да заведе дело по силата на НАФТА, което е валидно само за компании, базирани в САЩ и Мексико. Компанията изисква от Канада обезщетение от 250 млн. щатски долара плюс лихви7.

Lone Pine твърди, че мораториумът, наложен от Квебек, е „произволно, капризно и незаконно отнемане на ценните права [на компанията] да добива петрол и газ.” Фирмата заявява, че правителството е действало „без разпознаваема полза за обществеността.” Всъщност мораториумът е само временен, позволявайки да бъдат изучени последствията върху околната среда. Но Милос Барутчиски, адвокат в кантората Bennett Jones, представляваща Lone Pine, го описва като „капризен административен акт, извършен по чисто политически причиниточно това, от което правата, заложени в НАФТА, трябва да предпазват инвеститорите.”8

Или по силата на НАФТА правото на Lone Pine да реализира печалби е по-важно от правото на чиста вода или правото на общностите да отхвърлят реализирането на разрушителни добивни проекти като метода фракинг.

2. Инвеститорите трябва да бъдат защитени от “непряка експроприация”, включително да имат право на обезщетение.

Това позволява на инвеститорите да претендират за обезщетение в резултат на дадена регулация, закон, политическа мярка или друго правителствено решение, което води до намаляване на възможностите за печалба.

Доклад на обединени НПО, асоциации и фондации от Амстердам, Берлин, Брюксел, Монреал, Париж, Виена и Отава, озаглавен „Trading Away Democracy. How CETA’s investor protection rules threaten. the public good in Canada and the EU“ (Търговия с демокрацията. Как правилата на ВИТС за защита на потребителите заплашват общественото благо в Канада и ЕС) показва колко уязвими са властите в САЩ и ЕС пред атаките на инвеститорите?9

В края на 2012 г. е известно, че съществуват 514 съдебни спора между инвеститори и държави в целия свят. Петдесет и осем иска са предявени само през 2012 г., най-големият известен досега брой за една година.

Пред САЩ вече са били предявени почти 20 инвестиционни иска въз основа на глава „Инвестиции” на NAFTA. Поне 15 държави-членки на ЕС са били изправени през едно или повече оспорвания на инвеститор срещу държава.

Повече от една трета от случаите в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (International Center for Settlement of Investment Disputes - ICSID) в началото на 2013 г. са свързани с петрол, минно дело или газ.

Съществуват 14 400 базирани в САЩ корпорации с повече от 50 800 дъщерни фирми в ЕС; над 3 300 базирани в ЕС компании с повече от 24 200 дъщерни фирми в САЩ. Всички тези 75 000 фирми, регистрирани и на двете места, по силата на ВИТС и ТТИП могат да бъдат използвани, за да се предяви иск от страна на инвеститор към държава.

Около 42% от известните приключили дела на инвеститор срещу държава са в полза на държавата, 31% са в полза на инвеститора, а в 27% от случаите е постигнато съдебно споразумение (което би могло да включва плащания или други отстъпки пред инвеститора). Това означава, че в 58% от случаите компаниите частично или напълно са постигнали успех.

Съдебните разноски в спорове между инвеститори и държави средно възлизат на над 8 млн. щатски долара, а в някои случаи надвишават 30 млн..

Докладът алармира, че ВИТС може опасно да осуети правителствените усилия за защита на гражданите и околната среда, и че държавите биха могли да бъдат принудени да плащат милиарди долари като обезщетение на инвеститорите за печалбите, "загубени" поради регулиране в интерес на обществото.

Институтътза модерна политикани показва и основните лобита.10

Най-много срещи с Търговския отдел на Европейската комисия са имали представители на агробизнеса – от 560 срещи през 2012–2013 г., 113 са били с тях. Някои от тях са се борели с инициативи за потребителско ориентирана политика на етикетите (да снабдяват с повече информация) като CIAA (Европейската конфедерация за храни и напитки). Други са лобирали за разширяване възможността на пазара да се пласира ГМО продукция – European Seed Association, FEFAC, Europa Bio, а трети са се борели против забраната на определени пестициди – ECPA (Bayer, Monsanto, BASF, Dow).

Най-активни са американските и европейските лобистки групи, следвани от немски, британски, френски, датски, испански, италианскиибелгийски фирми.

Лобистки групи или отделни фирми от Централна и Източна Европа не фигурират като участници в нито една от срещите с Търговския отдел на Европейската комисия по време на подготвителната фаза от 2012-2013 г.11

Мозъчният тръст Atlantic-community.org посочват: „За антиглобалистките активисти, които са загубили битката заНАФТА, но спечелиха войната за общественото мнение, през по-нататъшна либерализация на търговските споразумения, пред всяко ново споразумение стоят проблемите, които стояха пред НАФТА. Поради тази причина, американските политически елити започват всяко търговско споразумение с цел избягване на такава битка.“

Ето защо текстът на ТТИП е класиран като материал с „ограничен достъп – ЕС, със следния надпис: „Този документ съдържа информация с ограничено разпространение в ЕС, неразрешеното й разгласяване може да навреди на интересите на Европейския съюз....“12.

Според 169 граждански организации от Европа, ТТИП е част от поетапното широко отваряне на вратите за ГМО, шистов газ, хормони на растеж в месото, наноматериали и такива, които разрушават ендокринната система.13 Част от тях могат да се видят тук.14

Според Мрежата The Network for Justice in Global Investment, „Консултациите на ЕК относно правата на инвеститорите в TTIP, е подигравка с демокрацията“.15

Доклад на „Глобална работна група за правосъдие“ (Global Justice Working Group) е озаглавен „Нашите права не са за търговия“.16

–––––––––––––––––––––––––

1 Corporate Europe Observatory. The fire power of the financial lobby. A survey of the size of the financial lobby at the EU leve. April, 2014: http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/financial_lobby_report.pdf

2Public Citizen’s Global Trade Watch. NAFTA’s 20-Year Legacy and the Fate of the Trans-Pacific Partnership. р. 3-4; 23-26 и др. : http://www.citizen.org/documents/NAFTA-at-20.pdf

3 CETA: Trading Away Democracy. How CETA’s investor protection rules threaten the public good in Canada and the EU. November 2014: http://corporateeurope.org/sites/default/files/trading-away-democracy.pdf. р. 5

4 Jackson, J. Specialist in International Trade and Finance. U.S. Direct Investment Abroad: Trends and Current Issues. December 11, 2013. Congressional Research Service: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21118.pdf.

5 MEMORANDUM. Lori Wallach, Global Trade Watch. September 5, 2012. “Fair and Equitable Treatment” and Investors’ Reasonable Expectations: Rulings in U.S. FTAs & BITs Demonstrate FET Definition Must be Narrowed: https://www.citizen.org/documents/MST-Memo.pdf

6 DRAFT CETA INVESTMENT TEXT. 21 November 2013: http://www.tradejustice.ca/wp-content/uploads/2013/08/CETA-Draft-Investment-Text-Nov21-2013-203b-13.pdf

7 Notice of arbitdation under the arbitration rules of the United Nations Commission on International trade low and chapter eleven of the Nort American free trade agreement. Counsel for Lone Pine Resources Inc. September 6, 2013: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1596.pdf

8 Quebec’s St. Lawrence fracking ban challenged under NAFTA: http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/quebecs-st-lawrence-fracking-ban-challenged-under-nafta/article5577331/.

9 Trading Away Democracy. How CETA’s investor protection rules threaten. the public good in Canada and the EU

10 TTIP - пътят към корпоративното робство. Специален доклад на Института за модерна политика: http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-TTIP.pdf ; с. 5-6

11 TTIP - пътят към корпоративното робство. Специален доклад на Института за модерна политика: http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-TTIP.pdf

12 Directives for the negotiation on the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States of America. Council of the European Union. Brussels, 9 October 2014: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf.

13 Statement by 169 civil society organisations on regulatory cooperation in EU-US trade talks. Corporate Europe Observatory. http://corporateeurope.org/international-trade/2015/02/statement-169-civil-society-organisations-regulatory-cooperation-eu-us.

14 https://stop-ttip.org/supporting-organisations/. .

15 Commission consultation on investor rights in TTIP makes a mockery of democracy. 13. 01. 2015: http://justinvestment.org/2015/01/commission-consultation-on-investor-rights-in-ttip-makes-a-mockery-of-democracy/.

16 Our Rights are not for trade – Smash TTIP and CETA! http://fyeg.cvtx-project.org/wp-content/uploads/2014/06/res-2_our-rights-are-not-for-trade-smash-ttip-and-ceta.pdf.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели