/Поглед.инфо/ В Пекин на 26-29 октомври 2020 год. се проведе V пленум на ЦК на ККП след 19-ти конгрес на партията. Следва да се каже още в самото начало, че по значението на обсъдените проблеми и взетите решения този пленум определено се нарежда сред най-важните форуми на китайските комунисти през последните десетилетия.

Пленумът се проведе в сложна и нееднозначна глобална обстановка, когато светът е обхванат от COVID-19. Известно е, че КНР бе първата страна, която се срещна с коронавируса. Но Китай определено се справи с последиците от удара, който нанесе тази пандемия. В третото тримесечие на тази година, икономиката на страната демонстрира положителен растеж.

Пленумът изслуша и обсъди доклада, изнесен от Генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин от името на Политбюро на ЦК на КПК, за работата, извършена от Партията за периода от IV до V пленум, както и цялостната дейност в рамките на завършващата 13-та петилетка. Тази петилетка стана решаваща фаза в достигането на „Сяокан шъхуей“, т.е. на общество с масов среден стандарт на живот/в друг вариант на превода на този термин -„умерено проспериращо общество“/. Или казано с други думи ликвидирането на абсолютната бедност в Китай.

Тук ще припомним, че Световната банка публикува за първи път данни за бедността в света през 1990 год. В този момент 2/3 от гражданите на Китай живеят под прага на бедността. През 2013 год. всеки трети окръг в страната е регистриран като „засегнат от бедността“. С характеристиката абсолютно бедни са над 800 окръга с население над 80 милиона жители. През 2019 год. остават само 52 такива окръга. Сега в края на 2020 год. се отчита, че абсолютната бедност в КНР е изкоренена. През 2021 год., когато ще се отбележи 100-годишнината от създаването на ККП ще се рапортува построяването на „Сяокан шъхуей“.

Постигнатото от Народен Китай в ликвидирането на бедността е велико достижение с глобално значение. Няма такъв случай в световната история, когато за броени години близо 800 милиона души са извадени от лапите на нищетата. Тази победа е постигната в резултат на ускореното развитие на страната. Така, например, за периода 1990-2018 г. Китай се превърна в най-динамично развиващата се страна в света, като увеличи своя брутен вътрешен продукт (БВП), изчислен по паритет на покупателната способност(ППС) през този период 21,6 пъти. КНР от 6-та икономика в света през 1999 г. се превърна в първа сила през есента на 2014 г. За сравнение световната икономика за същите години нараства 3,7 пъти, икономиката на Индия - 6,27 пъти, САЩ - 2,44 пъти, Русия - 2,37 пъти, Германия - 1.92 пъти, а Япония - 1,27 пъти.

Пленумът одобри работата, извършена от Политбюро на Централния комитет през дадения период. Бе отбелязано, че ККП продължава високо да държи знамето на социализма с китайска специфика, като се ръководи от учението на марксизма-ленинизма, идеите на Мао Дзъдун, теорията на Дън Сяопин, важните идеи на концепцията за трите представителства, концепцията за научно развитие и идеите на Си Дзинпин относно социализма с китайски характеристики през новата ера.

Ключов момент в работата на V пленум на ЦК на ККП е обръщането към бъдещето. Пленумът одобри препоръките на Централния комитет на КПК относно две важни цели:

  • Разработването на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025 год.);

  • Формулираното на дългосрочни цели до 2035 год.

Генералният секретар Си Дзинпин изясни проекта на документите, свързани с тези две цели като подчерта, че през 14-ия петгодишен период КНР ще обърне специално внимание на развитието на сектора на Информационните технологии/ИТ/ с акцент върху вътрешния пазар. Стремежът е да се постигне максималната самодостатъчност в сектора на производството на чипове, както и на други важни компоненти за развитието на ИТ сектора. Самодостатъчността заедно с бързото развитие на вътрешното потребление са приоритети за предстоящия петгодишен план. В допълнение към ИТ, следва да се постигне самодостатъчност на иновациите, производството на храни и енергия.

В рамките на пленума са предложени обещаващи цели за основното изпълнение на социалистическата модернизация до 2035 год. Това са:

  • Значително увеличаване на икономическата, научната и технологичната мощ на Китай, както и цялостните възможности на страната;

  • Достигане на ново ниво на общия обем на икономиката и средния доход на глава от градското и селското население;

  • Пробив в ключовите високи технологии, извеждането на Китай на върха на иновативните държави; основно изпълнение на нов тип индустриализация, информатизация, урбанизация, модернизация на селското стопанство;

  • Модернизация на системата на публичната администрация и управленски умения, равните права на хората на участие и развитие ще бъдат напълно гарантирани, изграждането на върховенството на закона в обществото ще бъде завършено;

  • Ще бъде изграден силен Китай като велика държава в областта на културата, образованието, обучението на висококвалифицирани специалисти, спорта и здравеопазването, обществената култура и възпитание на хората ще достигне ново ниво, а „меката сила“ значително ще се увеличи;

  • Зеленото производство и начин на живот ще бъдат широко разпространени, емисиите на въглероден диоксид ще намаляват стабилно, екологичната ситуация ще се подобри и целта за изграждане на „красив Китай“ ще бъде постигната.

По време на пленума е предложено Китай да се отвори към външния свят и да се формира нова архитектоника на взаимноизгодното сътрудничество. Китай следва да се придържа към политика на осъзнаване на отвореността към външния свят, насърчавайки международното сътрудничество, разчитайки на предимствата на огромния пазар на страната за постигане на взаимни ползи. Необходимо е да се изгради нова система на отворена икономика от още по-високо ниво, да се повиши цялостно равнище на отвореност на страната към външния свят, да се насърчи либерализацията и опростяването на търговията и инвестициите.

Петият пленум набелязва цели свързани с ускоряване модернизацията на националната отбрана и армията, като едновременно се обогатява страната и се усилива армията. В същото това време да се осъществи засилване на стратегическата способност за защита на държавния суверенитет, интересите на сигурността и развитието. Трябва да се гарантира постигането на тези цели до 2027 год., когато ще се отбележат 100 години от създаването на Народно-освободителната армия на Китай/НОАК/.

В заключение ще акцентираме върху това, че в сложните международни турбулентни условия Китай определено демонстрира устойчиво развитие. На фона на ширещите се по целия свят негативни процеси, на вече започналата глобална социално-икономическа криза постъпателната динамика на КНР формира оптимистичен настрой с глобални измерения. Петият пленум на ЦК на ККП е важно събитие, указващо насоките на тази оптимистична постъпателна динамика на Китай и китайския народ.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели