/Поглед.инфо/ В най-стария оцелял български летопис „Енинския апостол” от ХІ в., се казва: „СЛОВЕСА НЕЧЕСТИТЪХЬ ЯКО ГАНЪГРЕНА СОУТЬ”/ „Словата на нечестивците са като гангрена”! Гангрената разяжда, обезобразява и убива! А тази гангрена, за която е реч днешния ден, ограбва миналото, обезобразява настоящото и лишава от бъдещето...

В България днес все още битуват остарели политизирани исторически измислици. Създават се и нови, които унищожават българското име, неговите достояния и духовност. Ако да не беше така, в българските училища щеше да се изучава истинска, а не измислена, в угода на кой ли не, българска история. И ако българският народ днес е лишен от национално самочувствие, това е защото е бил сечен, а и днес се отсича, коренът му, и защото той не знае величието на своето минало. Стремят се да бъдат забравени думите Родина, Отечество, Слава, които според Лукиан, правят и слабия силен!

Великият руски поет Александър Пушкин казва: „Да се гордеем със славата на предците си не само можем, но и сме длъжни. Неуважението към предците е първият признак на глупост и безнравственост”! А Никола Вапцаров, трижди разстреляният огняроинтелигент с поглед отправен към бъдните поколения, задава въпроса: „Какво ще ни дадеш, Историйо, от пожълтелите си страници?...” Въпросът за паметта и нейното съзнателно и систематично заличаване, въпросът за лоботомията, на която са подложени младите хора у нас, е въпрос от жизнено значение за българския народ и неговата държава!

Българският президент Румен Радев дълбоко, искренно и аргументирано заяви това:

Много събития предхождат Възкресениего, но едно ги свързва – Паметта. Паметта за Вярата ражда Българския Великден и църковната независимост. Паметта за Историята вдъхновява монахът Паисий да буди българите след векове на униние. Паметта за Езика и Буквите дава на възрожденците силата на словото, с което бунят своите съвременници. Синилата от бича и следите от теглото не са Вазов мит. Но дори пет века османско иго не изтриват спомена за това кои сме. Човекът на бъдещето ще е онзи с най-дълбока памет, по думите на един философ.

Дълбок корен се иска, за да устоиш на ветровете. Затова е нужно да помним. Да помним е дълг! Защото историята не дава прошка за забравата.”

На Трети март – денят на българското възкресение, нека на висок глас да говорим

ЗА ДУХОВНАТА МОЩ НА БЪЛГАРИЯ,

ЗА ПРИНОСЪТ И САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАРОД С ВЕЛИКА ИСТОРИЯ И С ЧУТОВНИ КАЧЕСТВА.

Шаманите от Алтай, чието учение и знание е от дълги години обект на изследване от страна на НАСА, твърдят: „Болгар е човек, който оцелява винаги. Той е белязан и духовете го пазят, защото трябва да го бъде...“

Цитираните по-долу научни и експертни оценки са единодушни и категорични в своите изводи, но те за съжаление са и крайно непопулярни. В най-добрия случай са слабо познати, не само за българското общество. В света обаче и да ги знаят, не се позовават на тях. Защо ли? Нека всеки сам да потърси отговора за това: „Българската държава е люлка на европейската култура и цивилизация”.

Шарл дьо ГОЛ, президент на Франция

„Българите стоят в основота на човешката цивилизация”; „Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”.

Франсоа МИТЕРАН, президент на Франция

Корените на европейската култура трябва да се търсят в България“. „Българите са в ядрото на европейската цивилизация”.

проф. Норман ДЕЙВИС

Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация”.

Карло ЧАМПИ, президент на Италия

Българската държава е между седемте световни цивилизации”.

проф. Шигеоши МАЦУЯМА

Българите бяха онзи народ, който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията като цяло на Европа. Древните българи не са били номадско-варварско племе, а народ със забележителни земеделски и строителни постижения, народ, който е изорал със своя плуг почти половината Европа.”

проф. Геза ФЕХЕР, унгарски археолог

В нашите стари книги се казва, че когато по пътя на коприната керваните стигали до Дарданелите, цяла Европа се неричала „Страната на Българите“.

Мохамед АМИН, 1995 г. посланик на Ирак в София

В този дух са изказванията и на френските историци Алфред Ръмбо и професор М. Лонгон, на антропософтът д-р Щайнер, на професор Дейвид Антони, на археоастрономът Робър Бовал и на много други.

Изследванията и публикациите на академик Дмитрий Лихачов обаче са тези, които имат най-голямо значение за осветяване и широко популяризиране на българския цивилизационен принос, поне в славянския свят. Категорично и с респект той говори, че: „Българската държава на духа се простира от Балтийско море до Тихи океан и от Северен ледовит океан до Индийския. Не забравяйте, заявява акад. Дмитрий Лихачов, че вие сте най-древната културна нация от съществуващите днес, и то не само в Европа, но и в света. Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук – късче от най-древната култура между всички европейски страни. Чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата. За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде.“

Подобно е мнението и на акад. Ферхат Нурутдинов от гр. Казан: „Българската народност, това е народност на най-древния народ на земята. Затова всички, абсолютно всички народи на земята, са изпитвали и съхраняват следи от това явление и до сега“.

Далай Лама дава друго, неочаквано за мнозина, изявление относно характера на нашата страна: „България е един от трите биоенергийни центрове на Вселената”, а култорологът Хари Салман през 2003 г. заявява:

...От България са идвали духовни импулси, но Европа е забравила източника на тези импулси. Вие имате тракийската култура, имате Орфей, които са били от особено значение за гръцката култура, обаче в Европа говорим само за гръцката култура, но не и за тракийската. В Западна Европа познаваме катарите, а първоисточникът на катарите са почти неизвестните богомили в България. Така че, много важни неща са се случвали в България, каквото е и делото на учителя Петър Дънов, но малко хора в Европа знаят за тях... От всички европейски нации България има най-старата духовна традиция. Бъдете бдителни за Вашето духовно наследство и го защитавайте!...”

Такива оценки не се дават случайно или с лека ръка. Това са сериозни и отговорни научни изводи, направени в резултат на изключително задълбочени комплексни интрадисциплинарни изследвания. Най-често те се произнасят много трудно и неохотно, защото имат силен и дълготраен политически и културен отзвук. И дори могат да се окажат повод за корекции в междудържавните отношения. Затова подобни обективни исторически оценки са немислими от страна на наши близки съседи, чиито егоцентризъм и национален шовинизъм са били причина за грабителски войни и геноцидни практики в прекроените български граници – основание за безмилостни изпитания на народа ни.

На 31 май 2016 г. „Гласът на Русия” произнесе на висок глас едно много трудно произнесено признание, но което говори много: „Вероятно българите са най-древните хора на земята“.

Подобни изводи и изявления са огромен успех, както в чисто научен, така и в политически и културен аспект. Макар и трудно, те постепенно преодоляват вековни и дълбоки натрупвания от откровени и злонамерени лъжи, фалшификации и манипулации, целящи обслужването на чужди национални, имперски, религиозни и геополитически интереси.

Мултидисциплинарните изследвания в последните години свидетелстват за истинността на подобен извод, колкото смел, невероятен и неочакван да е на пръв поглед. Но нали е доказана и неотменима максимата на Артур Шопенхауер: „Цялата истина минава през три етапа: Първо - тя е смятана за абсурд; второ - насила е спирана и трето – приемана за очевидност.”

Западни учени като Гордън Чайлд, признават:

Ние, учените на Запад, сме свикнали с мисълта, че европейската цивилизация се е зародила в Източното Средиземноморие и оттам, през вашите земи, минала в Централна и Западна Европа. От проучванията на Детев, Миков и изследванията на антрополога Петър Боев обаче се уверих, че Тракия е била забележителен център, от който започва зората на Европейската цивилизация. Тракия е люлката на европейската цивилизация.”

Истината за българският цивилизационен принос и българско достойнство не може още дълго да остане TERRA INCOGNITA, една непозната територия за нас самите и за световната научна общественост. И това се отнася за всички исторически периоди от древността до наши дни. Благодарение на глобализацията и развитието на новите технологии, кръгозорът от познания за българската история непрекъснато се разширява. Изследователите вече разполагат с твърде много нови археологически и писмени сведения, представляващи необорими доказателства. Тези информации в годините назад е била недостъпна и най-често премълчавана като неудобна.

Затова напълно разбираема е дълбоката горчивина и болка в думите на проф. д-р Асен Чилингиров: „За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите на нашата планета, аз не съм срещал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и продължават да се вършат толкова покушения, колкото срещу моя, българския народ”.

Днес, мейнстриймът на неолибералната политика е фокусиран към скоростно сриване модела на националната държава и към заличаване на местната история. Но историкът, възпитаник на Пристънския университет и преподавател в университета в Пенсилвания Джон Ф. Бентон, предупреждава: „Народите имат свое наследство, което трябва да съхранят, историческо богатство, което да защитят. Онези, които отхвърлят наследството от миналото, не разбират нищо от същността и строежа на обществото. Напластяването, предаването, наследяването, са основополагащи за живота на една историческа общност. Те спояват хората с техните предци и наследниците им, заздравяват обществените връзки...“

И ако сме истински и достойни потомци на предците си, то би трябвало, историческите истини за нас, българите, за цивилизационния принос на древна и на съвременна България, да се борим да бъдат на лично място във всеки учебник по Българска история, да са изписани на стените на всяка учебна стая и всеки училищен коридор! И главно – да бъдат достояние на нашите деца и те да бъдат закърмени с неунищожимия българнски дух.

Защото само по този начин се пази Памет и История, Достойнство и Самочувствие. И единствено, на основата на здрави исторически темели, може да се гради Бъдеще на Народ и Държава!

Любовта кам Отечеството превъзходи сичките световни добрини”. Казал го е онзи „мечтател безумзен, образ невъзможен“ – Георги Стойков Раковски – Бащата на Българската революция.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели