/Поглед.инфо/ "Ф-16" или нещо друго?! Изглежда е повече от ясно, че правителственият отговор клони към покупката на първото... Колкото и да струва това, но най-вече - на всяка цена! На всяка цена ли? Президентът най-точно го описва - "правителството обявява победител в разрез със собствените си и на Народното събрание правила, дори се ангажира да надплати огромни суми... Имаше популистки изказвания - продължава президентът, - че не купуваме изстребители, за да има пари за пенсии. Пари за пенсии така и няма, а сега ще похарчим много повече за по-малко самолети".

След толкова коментираното новогодишно изявление президентът отново бърка с пръст в раната. Глухите и слепите видяха как се произвеждат фейкнюс у нас - да си спомним сагата с цените на водата, продължаваща повече от година и приключила със скок - не на фонтани, - а на цените на една от основните човешки и неотменни нужди, после цената на тока - сериал с неизвестно колко епизода, само дано не са колкото дързост и красота, после вдигането на доходите, но видиш ли, Световната банка дава лоши прогнози и ние отново се навеждаме да минем отдолу, дори не се снишаваме, направо сме приклекнали. Сега нашият президент споменава пенсиите... Болезнен въпрос. Също като случаят с Войводино. А проблемът е на първо място икономически и едва после малцинствен, или както там го наричат... Всъщност е множествен, понеже когато в една държава има закони, които са лоши, а другите не се спазват, когато си докарал множеството сънародници до кофите за боклук, когато ги виниш, че не били предприемчиви /както се изрази преди време един виден медиатор - като нямат работа, да си отворят бензиностанция!!!/, когато си направил излишни толкова много хора, няма как да не се пръкне и едно Войводино. Само то да беше.

Освен това и демографската криза съвсем не е от вчера, но нашите първи хора си затваряха очите – дори не примижаваха, направо ги затваряха. Прогониха сума ти млади и на средна възраст българи по чужди земи, туземното население го оскотиха и оглупиха. И се очерта една нова реалност, огъната под тежките въпроси като например - ами тия изстребители какво ще правят в една опустошена земя, обитавана от неграмотни, ужасяващо бедни и лишени от вяра и надежда за следващите дни хора? Какво?! Ще изпълняват ангажименти към Северноатлантическия алианс, ще си литкат нагоре-надолу и така до веки. Дали? Иначе – казват - каквото на небето, това и на земята. Спокойно. Терминаторът идва. Екшън ту ще има, ту няма да има. "Ню Бояна филм студиос" работи за нас. Също като новините...

„Никoгa чoвечествoтo не е имaлo тoлкoвa висoкo жизненo paвнище, кaктo днес; нo нaмеpете ми един-единствен чoвек, кoйтo дa е щaстлив; пoкaжете ми клaсa, кoятo дa е дoвoлнa, или нaция, кoятo дa не се чувствa зaстpaшенa в свoетo съществувaне. Cpед всичките дapoве нa цивилизaциятa, в кpезoвскoтo бoгaтствo нa дуxoвните и мaтеpиaлните ценнoсти ние всички сме oбxвaнaти все пoвече и пoвече oт нaтpaпвaщo се чувствo нa несигуpнoст, угнетявaщa тежест и неудoбствo. ... Въпpoсът е, спoсoбен ли е и бил ли е изoбщo някoгa чoвекът щaстлив? Чoвекът - сигуpнo, кaтo всякo живo съществo; нo чoвечествoтo - не.” Това е Кapел Чaпек.

А нашият Големанов сякаш отговаря, но простичко, по Ст.Л.-Костовски – „науката може да почака… политиката не може”, „Хубаво е да си министър, дявол да го вземе! Власт… чест… слава ... Ний, по-дребните, се нареждаме край големите”.

И от мира сего - мъничко Ф-16 - в добавка.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели