/Поглед.инфо/ Цялото медийно пространство е окупирано от сладникавите лозунги на „загрижени“ за българския народ кандидати за евродепутати. Обещания се сипят като на циганска сватба: „сега обещаваме – после ще даваме“.

В прав текст драги ми обещаващи, борбата ви за „нашето“ благоденствие, също е бизнес – добре платен. „Ocнoвнoтo мeceчнo възнaгpaждeниe нa члeн oт Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт пpeди oблaгaнe c дaнъци ce paвнявa нa 8 484.05 eвpo“ (Моnеу.bg). Cлeд oблaгaнeтo c дaнъĸ и пpиcпaдaнeтo нa ocигypитeлни внocĸи, cyмaтa нaбpoявa 6 611.47 eвpo чиcт дoxoд. С тези заплати, вие моментално попадате в „клуба на богатите“, а народът се превръща в стадо овце, които чакат вълкът да ги спаси.

Но този народ, за чието благоденствие сте се загрижили, стремейки се към евродепутатската заплата, в момента се бори за спасението на децата си – най-скъпото, най-ценното – единственото останало му богатство (поне за нормалния родител и Човек)! Единици от вас обаче, подкрепят тази борба! Мълчанието ви по темата е оглушително! И маските падат!

Този проблем ви вади от равновесие и се опитвате да го неглижирате по всякакъв начин, нагло обвинявайки ни, че сме неграмотни, невежи и неправилно тълкуваме предизборно „замразената“ „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“, промените в Законa за закрила на детето и т.н.

Няма държава без народ, скъпи ми кандидати за евродепутати! А този народ е на прага на историческото си изчезване! И не без благословията на същия този Европарламент, към който вие така силно сте се устремили.

Неолибералната пазарна вакханалия, натрапена ни от това наднационално глобалистко ядро, ни върна в епохата на Малтус. След като разграбиха цялата ни промишленост, съсипаха армията, приватизираха сигурността, природните ни богатства, ресурсите, включително човешките, здравеопазването и образованието, корпорации и техните мрежи от НПО днес печелят от търговия и с децата ни. Да, търговия! Ужасно доходоносна! „Пазар за бебета“! Нищо лично, просто бизнес…….

Над 2 000 българчета на година се отнемат! предимно от най-бедните райони на страната ни, с посредничеството на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и „всички отговорни държавни институции, както и с гражданския сектор, с международни организации, с академичната общност и др.“, които можете да видите на страница 51 от Националната стратегия за детето 2019-2030 г., Проект 26. 12. 2018 г., а също и в Регистър на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване.

„Опазаряване вече и на децата, като идеята е следната: Деца да имат само тези, които имат средства да ги издържат“1 (вижте лекцията на проф. Боян Дуранкев). Това е т. нар. „Малтусианският модел“.

Темата е широка, но аз ще се върна в епохата на Малтус, а хората сами ще си направят аналогиите.

Томъс Робърт Малтус (1766-1834) е потомствен английски аристократ. Получава високо системно образование при частни педагози и колежи и завършва, забележете: духовния колеж в Кембридж, придобивайки духовен сан. Работи като свещеник в малка селска енория…. През 1805 г. става професор и оглавява катедрата по „Съвременна история и политическа икономия“ в колежа Хелбъри. Той е първият професор по политическа икономия в Англия.

Законът на Малтус за народонаселението гласи следното: Съществува постоянно създаваща се и прогресираща диспропорция между ръста на населението и много по-слабия ръст на благата, необходими за неговото изхранване. Населението нараства в геометрична прогресия, докато средствата за негово изхранване – в аритметична.

Вероятно вече се досещате за решението на проблема. В „Есе върху принципите на народонаселението“, английският аристократ и (духовник (!)) пише:

„Човек, дошъл на заетия вече свят няма право на никакво препитание, ако родителите му не могат да го изхранват и ако общността не се нуждае от неговия труд. Всъщност, той е излишен на тази земя. За него няма място на великия пир на живота. Природата му заповядва да се махне …“.2

Тези твърдения се споделят и свободно тиражират от богати хора от 19 век и до днес. В тях Малтус не е оригинален, но е първият, който най-арогантно академично ги превръща в наука.

Есето на Малтус е публикувано през 1798 г. – година преди края на Великата френска революция (1789 и 1799 г.). „Случайно съвпадение“?!

Много от вас са запознати и с докладите на Римския клуб,3 от началото на 70-те години, който по това време се интересува от степента на устойчивост на динамиката на индустриалната икономика. Последната предполага динамичен растеж при използване на ресурсоемки технологии. Докладите показват, че продължаването на този растеж в условията на висок демографски прираст неизбежно ще доведе до остър недостиг на ресурси, включително продоволствени и катастрофално замърсяване на околната среда. В резултат, Римският клуб предлага да се ограничи развитието на икономиката, да се намалят материалните блага за населението, рязко спиране на раждаемостта, съхранение на статуквото както в производството, така и в социално-икономическата и политическа сфера.

Докладите не случайно са наречени „малтусиански“ 4 и по-късно категорично са опровергани. Противно на тезиса в тях, че производителните сили обезпечават ръста, но изчерпват необходимите за него ресурси (откъдето той трябва да бъде преустановен), съвременните изследвания доказват, че развитието на производителните сили е достигнало такова ниво, при което само 15-20 % от работната сила са достатъчни за обезпечение на нормалния живот.5

Всички ние „невежите“ сме наясно кой и по какъв начин изчерпва ресурсите. Кой и как замърсява околната среда в перифериите, за да остане тя чиста в центъра. Кой и как отнема залъка, унищожава природата и замърсява водите на „гадните бежанци и мигранти“, които бързат да нахлуят в Европа на талази, за целта на което нашата територия трябва да бъде обезлюдена…..

Демографският прираст е тежест за икономиката, но несправедливото преразпределяне на благата е много по-фатално – виждаме го по улиците на Франция и не само там… А България е в демографски колапс (не „криза“)! И колониалното ядро в ЕС няма интерес това да се промени! Ако вие не го осъзнавате, народът е наясно: Според новото проучване на „Галъп интернешънъл“, мнозинството български граждани - 56% не смятат, че европейските избори ще променят живота им. 22 % очакват позитивна промяна, а 14 % негативна. Останалите се колебаят.

Дали евроизборите ще променят нещо за България? 43% не вярват, 27 на 100 очакват позитивна промяна, а 15 - негативна.

За самата Европа, европейските избори ще променят нещата към по-добро според 34 % от българите. 29% смятат, че за Европа промяна няма да има, а според 9 на 100 промяната ще е негативна.6

Пък вие си обещавайте каквото си искате. Не чувате нас и ние не чуваме вас! Борбата за децата ни продължава и тепърва ще се радикализира! Както са написали мъжете от „Асоциацията на бащите в България“, „Спрете това безумие докато можете все още. Не утре или други ден, още сега. Утре ще е късно за всички. България няма да стане никога Норвегия или Великобритания, българските родители няма да търпят някой да се гаври с децата им!"7

1 Напр. в ДВ бр.37 / 07.05.2019г, стр. 22-28 са разписани промени в ЗЗД, които включват и бланка по която се оценява дали дадено дете е в РИСК или не. На тази база социалните служби могат да задействат механизми, чрез които без ваше знание, срещу вас и вашето семейство да бъдат взети мерки. Узаконява се подаването на сигнал/донос без нужда от разследване и носене на наказателна отговорност от страна на подалия сигнал. Оценката на дете е в риск или не, включва многобройни фактори и разтегливи категории като здраве и здравословен начин на живот; Качествено образование; Семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот; Сигурна среда и достъп до правосъдие, свободно време и др. С други думи не става въпрос за „насилие“, а за оценка на начина на живот и доколко той е в синхрон с желанията на държавата. Този документ е инструмент/оръжие, което може да се използва по различен начин.

2 Цитат по Кьосева, Н. Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация. НБУ, с. 114

3 Всъщност става дума за първото поколение глобални модели „Свят-1“ и „Свят-2“ на Джей Форестер, публикувани в книгата му „Световната динамика“, 1971 г. и излезлите след него „Границите на растежа“, 1971 г. под ръководството на Д. Медоуз, и „Човечеството пред избор“, 1974 г. (М. Месарович и Пестел) които са поръчани от Римския клуб - международна НПО, чиято дейност е изучаване на глобални проблеми. Създаден в 1968 г.

4 Тези модели са подложена на сериозни критики, както на Запад, така и на Изток от философи, социолози, икономисти за методологическата несъстоятелност на изходните йм предположения, за пълното игнориране опита на СССР, Китай в решението на социално-икономическите, демографски, екологически проблеми и ред др. (Лисичкин, В., Осипов, Г. Глобалные модели развития человечества. М: Норма. 2015, с. 131 и мн. др.).

5 Капица, С. Очерк теории роста человечества: Демографическая революции и информационное общество. Проект „Новые тенденции и явления в мировой политике“. М.: ЛЕНАНД. 2008; Нефедов С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М.: Издательский дом „Территория будущего“, 2008 и мн. др.

6 Галъп интернешънъл с ново проучване за БНТ. 13 МАЙ 2019: http://www.gallup-international.bg/bg/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/85-2019/497-New-Gallup-International-Survey-for-Bulgarian-National-Television

7 Отворено писмо на „Асоциация на бащите в България“ https://bulgarianfathers.wordpress.com/2019/05/14/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/?fbclid=IwAR1zi6kHG2ruoG_AvzvDXbhmdXfTb5t4lMc2vN8DG-NAfhHSl1v3WvU7edA

* Не е задължително позицията на редакцията да съвпада на 100% с позицията на автора.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели