/Поглед.инфо/ Времето, в което се проведе 50-тият конгрес на БСП е критично за съдбата на България във всяко отношение – икономическо, институционално и демографско. Свидетели сме на икномически спад, съпроводен с рязко увеличаване на външният дълг, на значителен износ на млада , образована работна сила, съпроводен от спадаща раждаемост и категорично намаляване предимно на българският етнос – типична демографска катастрофа. Мащабът на корупцията е обхванал всички държавни структури от горе до долу, преди всичко в последните 10 години на управлението на ГЕРБ. Успоредно с това злокачествено заболяване на страната, тя се нареди на първо място в ЕС по социално неравенство.

Всички тези характеристики на историческия момент за България доведоха до масово, ярко изразено желание за промяна на системата на управление и категорично сриване на клиентелистката управленска система на ГЕРБ. Единствената защита, на която се крепи властта сега, е твърдението, че няма реална алтернатива за управление.

Не ще и дума, че само свалянето от власт на Борисов и ГЕРБ не е алтернатива за България, а предлагането на една истинска лява управленска програма от БСП, зад която ще застане голямото мнозинство на народа и с която новото ръководство може да се легитимира като наследник на партията на Д. Благоев.

Сега, след конгреса на БСП, няма по-важна задача за съдбата на Родината от това да докажем, че твърдението „ГЕРБ няма алтернатива“ не е вярно и че с ясни, ПРОСТО РАЗБИРАЕМИ ОТ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН мерки на управленската програма на БСП ще може да се постигне категорична промяна и да се спаси страната.

Нека сме наясно – това няма да стане с предлагането на обемисти документи, колкото и да бъдат академично убедителни, каквато е „Визия за България“, а с прости добре разбираеми, конкретни обещания какво ще направим ако народът-суверен ни даде гласа си.

Ето какво, по мое мнение, трябва да съдържа предизборната програма на БСП:

1/ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО. Ще си позволя да цитирам международно известният икномист Румен Гълъбинов: „В България механизмите за преразпределение, които се използват в модерните държави , в голямата си част са блокирани – пример данъчната ни система“. Това означава, че от първостепенна важност за така исканата от народа смяна на системата е провеждане на данъчна реформа, основана на социалната солидарност, а именно:

- въвеждане на необлагаем доход за член от семейството в размер на нормалната издръжка на живота;

- прогресивно подоходно облагане със скала прилагана в развитите страни на ЕС, а реинвестираната пачалба от стопанска дейност се освобождава от данък;

- диференцииран ДДС като например:

5% ставка за всички детски стоки и ученически пособия,

10% ставка за лекарства и основни храни(хляб и хлебни изделия, варива, мляко и млечни изделия, олио),

30% ставка за луксозни стоки и недвижимости(по списък),

20% ставка за всички останали стоки и услуги

-засилване контрола по данъчното законодателство и драстично увеличение на отговорността за нарушителите му.

Тази реформа трябва да стои начело в предизборната масова разяснителна работа на БСП.

2/ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА чрез специални грижи за младите семейства с деца. Според мен три са основните мерки, които трябва да стоят в управленската програма на БСП:

ПЪРВО – държавата да предоставя нисколихвен ипотечен кредит за първо жилище на всяко младо семейство, като дължимото по кредита се намалява с :

1/3 – за едно дете

2/3 – за две деца и

За цялия остатък по кредита за 3 деца;

ВТОРО – гарантиран прием в детски заведения за децата на работещите майки в едногодишен срок от поемане на управлението .

ТРЕТО – детски добавки от държавния бююджет към заплатата на един работещ родител, равна на месечната издръжка за всеко дете в семейството до завършване на средното му образование

3/ ЗАЩИТА НА ВЪНШНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ със закон да се постанови, че всеко проекторешение в тази сфера предлагано от държавен орган, трябва да се придружава с убедителни доказателства за това, че отговаря, преди всичко, на националнитят интерес на България, без което не се разглежда или приема от съответната постоянна комисия на Н.С.

4/ УСКОРЕНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ за значително съкращение на заетите в управлението за достигане на средното за ЕС ниво – управленски състав към брой на населението в рамките на мандата на управление.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели