/Поглед.инфо/ Според актуализираните данни за рейтингите на Индекса на човешкия капитал, които редовно се изследват и публикуват от Световната банка, Русия тази година успя да влезе в десетката на световните лидери. В същото време подобренията, постигнати в Руската федерация, се отнасят главно до показателите за здравословното състояние на гражданите и нивото на образование, отбелязва Modern Diplomacy.

Понастоящем Руската федерация е една от десетте държави в света, които са постигнали най-голям напредък в областта на „развитието на човешкия капитал“ през последните десет години, както показват данните от индекса на човешкия капитал. Това е отразено в актуализираната версия на индекса на човешкия капитал, изготвена от Световната банка, съобщава Modern Diplomacy.

Индексът на човешкия капитал за 2020 г. включва показатели, характеризиращи състоянието на здравето и нивото на образованието в 174 държави, които представляват 98% от населението на света, се обяснява в статията. Тези данни обхващат периода до март тази година.

Напредъкът, отбелязан в Русия, се отнася главно до сферата на здравеопазването - по-специално средните нива на оцеляване на деца и възрастни, както и показателя за нисък човешки ръст е намалял, се казва в статията.

Освен това руските власти, заедно със съседите си в региона, успяха да постигнат значително увеличение на очакваната продължителност на обучението. Това се дължи главно на подобряването на статистическите данни за включването на децата в системата на училищното и предучилищното образование, пише Modern Diplomacy.

В същото време се наблюдава рязък контраст между показателите, отразяващи нивото на образование и състоянието на здравето: резултатите на Русия в образованието са по-добри, отколкото в много страни с по-високи доходи, но показателите в областта на здравето са по-лоши от средните за света, се казва в статията.

През последните 10 години в Руската федерация се наблюдава намаляване на смъртността сред възрастното население. Абсолютните стойности на този показател в страната обаче са все още доста високи и напредъкът, постигнат в тази област, сега е застрашен поради глобалната пандемия от COVID-19, се подчертава в статията.

Както поясни директорът и постоянен представител на Световната банка в Русия Рено Селигман, „човешкият капитал“, натрупан чрез инвестиции в образованието и здравеопазването, има огромен принос за увеличаване на икономическия растеж във всяка страна. При това статистиката показва, че Русия е сред лидерите по отношение на подобряването на резултатите си в тази област, но все още има много работа за подобряване на абсолютните показатели, подчерта Селигман.

Данните за Индекса на човешкия капитал са публикувани за първи път от Световната банка през 2018 г. и отразяват траекторията на развитието на детето от раждането до 18-годишна възраст, обяснява статията. Той отчита такива критични параметри като вероятността детето да навърши 5-годишна възраст, очакваната продължителност на обучението в началното и средното училище, съобразено с качеството на образованието, показателите за възможно забавяне на ръста и вероятността да доживее до 60 години, съобщава Modern Diplomacy.

Индексът на човешкия капитал за 2020 г. е изчислен на базата данни, получени до март тази година. Следователно той служи като важен изходен показател, който характеризира ситуацията в света преди началото на пандемията - и може да служи и като спомагателен инструмент при разработването на правителствена стратегия в областта на здравеопазването и образованието в процеса на възстановяване на икономиката, заключава Modern Diplomacy.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели