/Поглед.инфо/ Департаментът по статистика на Евразийската икономическа комисия (ЕИО) публикува предварителни резултати от социално-икономическото развитие на страните-членки на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) през 2022 г. Общият брутен вътрешен продукт (БВП) на Съюза през 2022 г. възлиза на 2041,8 милиарда щатски долара (98,8% спрямо предходната година, включително 12,6% ръст на БВП в Армения, 3% в Казахстан, 0%, в Киргизстан - със 7,2% , а в Русия и Беларус е отчетен спад на БВП съответно с 1,6% и 4,8%.

Външният дълг в ЕАИС като цяло (на обща база) към 1 октомври 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. намалява с 61,7 млрд. USD, или 8,6%. Намаление се наблюдава в Беларус, Казахстан и Русия (съответно с 1,9%, 3,2% и 11,4%). Увеличението на дълга в Армения възлиза на 0,4%, а в Киргизстан - 4,0%.

Високо покритие на външния дълг от международните резерви е осигурено само в Русия (124,5%). В други страни-членки на ЕАЕС тази цифра варира от 18,1% в Беларус до 26,8% в Армения. Към 1 октомври 2022 г. спрямо съответната дата на предходната година международните резерви като процент от външния дълг са намалели във всички държави-членки на ЕАИС, с изключение на Армения.

Обемът на промишленото производство в страните-членки на ЕАЕС в края на изминалата година възлиза на 1640,1 милиарда щатски долара, или 99,4% спрямо януари-декември 2021 г. (на Русия се падат 89,0% от общото промишлено производство на ЕАИС, на Казахстан - 6,4%, Беларус - 3,9%, Армения - 0,4% и Киргизстан - 0,3%). В структурата на индустриалното производство на ЕАЕС най-голям дял заема преработващата промишленост (64,3%), но делът й намалява с 1,3 процентни пункта спрямо януари-декември 2021 г. Делът на добивната промишленост и кариерите е 27,4%. Общо 620,1 милиона тона суров петрол, включително газов кондензат, са произведени в ЕАЕС през 2022 г.(в Беларус 1,67 млн. тона, в Казахстан - 84,1 млн. тона, в Киргизстан - 295,1 хил. тона и в Русия 534,0 млн. тона); 758,5 милиарда кубически метра m природен газ (в Казахстан - 52,7 милиарда кубически метра, в Киргизстан - 29,9 милиона кубически метра и в Русия - 672,4 милиарда кубически метра) и 558,6 милиона тона въглища (в Казахстан - 118 0 милиона тона, в Киргизстан - 3,6 милиона тона и в Русия 437,0 милиона тона). Армения и Беларус не добиват природен газ и въглища.

През януари-декември 2022 г. селскостопанската продукция в стопанствата от всички категории в ЕАЕС нараства с 9,4% спрямо януари-декември 2021 г. Ръст се наблюдава във всички страни-членки на ЕАЕС.

Брутната зърнена реколта (в тегло след преработка) в ЕАЕС през 2022 г. възлиза на 186,8 млн. тона, което е с 27,3% повече от предходната година. Значително увеличение на добивите е отбелязано във всички страни-членки на ЕАЕС (в Армения - с 57,9%, Киргизстан - с 36,4%, Казахстан - с 34,5%, Русия - с 26,7%, Беларус - с 18,9%), което се дължи на увеличаване на добива на зърнени и зърнено-бобови култури. Брутната реколта от захарно цвекло в ЕАЕС през 2022 г. се е увеличила с 2,0%, реколтата от картофи е нараснала с 4,6%, а от зеленчуци - с 0,9%.

От 1 януари 2023 г. броят на едрия рогат добитък във фермите на всички земеделски производители в ЕАЕС достигна 32,6 милиона глави (с 0,5% повече спрямо същата дата на предходната година), от които 14,8 милиона крави (1,3% повече), свине - 31,1 милиона (4,7 % повече), овце и кози - 49,5 млн. (1,3% повече).

Увеличава се производството на основните продукти от животновъдството: животни и птици за клане (в живо тегло) - с 2.1%, мляко - с 1.7%, яйца - с 2.6%. Увеличение на производството на добитък и птици за клане (в живо тегло) се отбелязва в Киргизстан и Русия - с 2,9%, в Казахстан - с 0,4%. Увеличение на производството на мляко се наблюдава във всички страни-членки на ЕАЕС, с изключение на Армения. Максимален ръст в производството на яйца е отчетен в Киргизстан - със 7,7%.

В страните-членки на ЕАИС през януари-декември 2022 г. са въведени в експлоатация 123,8 млн. кв. м обща жилищна площ, което е с 8,4 млн. кв. м, или със 7,2% повече спрямо януари-декември 2021 г. Ръст на жилищното строителство е отбелязан в Армения (със 17,9%) и Русия (с 11,0%). През януари-декември 2022 г. на Русия се падат 83,0% от общия обем на въведените в експлоатация жилища в страните-членки на ЕАИС, на Казахстан - 12,5%, на Беларус - 3,4%, на Киргизстан - 0,9%, на Армения - 0,2%.

През януари-декември 2022 г. товарооборотът на всички видове транспорт на страните-членки на ЕАЕС възлиза на 6,3 трлн. тонкилометри, което е с 2,7% по-малко от януари-декември 2021 г., а обемът на пътническия трафик възлиза на 19,5 млрд. души, което е с 2,8% повече от януари-декември 2021 г. Най-голям индекс на цените и тарифите за услуги , предоставяни на населението през декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е отбелязан в Казахстан (114,1%) и Русия (113,2%). В ЕАЕС индексът на цените на платените услуги за този период възлиза на 112,9%.

Средната месечна номинална работна заплата през януари-декември 2022 г. спрямо съответния период на 2021 г. се повишава във всички страни членки на ЕАИС. Най-високи темпове на нарастване на номиналната и реалната (коригирана с индекса на потребителските цени на стоките и услугите) средна месечна работна заплата са регистрирани в Киргизстан (съответно 131,8% и 115,7%) и в Казахстан (123,8% и 107,7%).

Коефициентът на безработица, изчислен въз основа на броя на безработните, регистрирани в службите по заетостта, в края на декември 2022 г. в Армения възлиза на 3,6%, Киргизстан - 2,8%, Казахстан - 1,4%, Русия - 0,8%, Беларус - 0,1%. Като цяло нивото на регистрираната безработица в ЕАЕС възлиза на 0,9% от работната сила.

В края на декември 2022 г. в службите по заетостта на страните-членки на ЕАЕС са регистрирани 1,0 млн. безработни граждани, кандидатствали за търсене на работа, което е с 18,8% по-малко от края на декември 2021 г., включително в Русия с 29,8% , Армения - с 18,3%, Беларус - с 4,0%, в Киргизстан - с 0,6%. Общият брой на безработните в ЕАЕС през 2022 г. е намалял с 18,7%, включително в Русия - с 27,4%, Армения - с 16,5%, Беларус - с 13,8%, в Киргизстан - с 1,7%, но се е увеличил в Казахстан с 35,1%.

Превод: ЕС

Геополитически десант и в Троян с доц. Валентин Вацев, проф. Людмил Георгиев и трима Румен Петков-ци

Очакваме ви. Поканете и ваши приятели и близки. Ще научите най-важните геополитически и вътрешнополитически новини от най-добрите български анализатори.

Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков - доктор по философия, главен редактор на 'Поглед.Инфо' и в 25 МИР-София с преференциален №105. Подскажете на вашите приятели в Ловеч и София кого да подкрепят!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели