/Поглед.инфо/ От 5 до15 март в Пекин се проведе втората сесия на най-висшия законодателен орган на КНР, Националният народен конгрес на народните представители (НПК) от 13-то събрание. Интересно е как китайското правителство оценява ситуацията в икономиката на КНР. Предизвикателствата пред китайската икономика и начините за неутрализирането им ще имат значително въздействие върху световните икономически процеси.

Ключовата теза в оценката на правителството /Държавния съвет/, изказана от  премиера на Китайската народна република, Ли Къцян, в доклада на правителствения държавен съвет към НПК, е, че Китай трябва да се подготви за „тежка борба”, защото страната е изправена пред „сериозна и по-сложна среда”. Разпространението на протекционизма в света и търговският конфликт със САЩ увеличават натиска върху икономиката и финансовите пазари на Китай.

Състоянието на потребителските разходи в китайския автомобилен пазар е показателно за общата икономическа ситуация. Според асоциацията на производителите на автомобили в Китай, продажбите на автомобили падат осем месеца подред. През февруари 2019 г. продажбите са намалели с почти 14% (с 1,48 милиона превозни средства) в сравнение с февруари 2018 година. Данните, представени в доклада на Ли Къцян, показват, че ситуацията остава управляема и рисковете са под контрол.

Сред основните направления на държавната политика са борбата с дълговете на държавните предприятия, значително намаляване на корпоративните данъци и такси, ускорените иновации в икономиката, увеличаване на дела на високотехнологичните продукти в БВП, борбата с бедността и държавната подкрепа за земеделските стопанства и селското стопанство.

Според Ли Къцян, през 2019 г. икономиката ще забави растежа, макар и леко. Официалният индикатор за растежа на БВП през 2019 г. е планиран на 6,0-6,5% при 6,6% през 2018 година.

Досегашните свръхвисоки темпове на растеж (10-11% годишно) вече достигнаха естествените си граници, а настоящият растеж в диапазона от 6-7% се признава за „нова норма”. В същото време новите темпове на растеж на икономиката на КНР остават много по-високи от средните за света. Проблемът е да се осигури различно качество на растежа. Китай разбира, че е невъзможно да се поддържа настоящият „нормален” темп на нарастване на БВП чрез едно механично увеличение на инвестициите, без по-бърз растеж на производителността на труда.

Страничен ефект от предишното бързо развитие - високата задлъжнялост на голям брой икономически агенти, както и на местните власти - остава проблем, който трябва да бъде разгледан, което беше споменато и на сесията на НПК.

Необходим е по-нататъшен растеж на икономиката, за да се изравнят различните диспропорции, като се започне с бедността и завърши с неравномерното развитие на регионите. Тези дисбаланси се проявиха като „болка на растежа” в периода на бързото икономическо развитие и урбанизацията на Китай през предходните години.

Сега основната задача, както следва от материалите на сесията на НПК, е да се поддържа стабилен растеж, намалявайки зависимостта на икономиката от дълга. За тази цел Китай разработва подходи, които вече са оправдани.

1. Китай преминава от растеж, основан на увеличени инвестиции, към растеж, основан на научни и технологични иновации. Разходите на Китай за научноизследователска и развойна дейност през 2018 г. надхвърлиха 293 млрд. долара, което е с 11,6% повече в сравнение с 2017 г. В същото време броят на заявленията за патенти, подадени от китайски изследователи в страната и в чужбина, се е увеличил с 16,9% до 4,32 млн. В резултат на това в класацията на страните, според Глобалния индекс на иновациите (ГИИ), Китай се е издигнал от 22-ро място през 2017 г. на 17-то през 2018 г.

Курсът за иновации вече доведе до редица оригинални научни постижения в Китай, като първият в света квантов комуникационен сателит Micius, стартиран през 2016 г., един от най-мощните суперкомпютри в света, Sunway TaihuLight и други.

2. Налице е отслабване на зависимостта от износа и разширяването на вътрешното търсене. Според Световната банка, износът на стоки и услуги като процент от БВП в Китай е намалял от 36,04% през 2006 г. на 19,76% през 2017 г. Сега икономиката на Китай до голяма степен зависи от вътрешното търсене. Въпреки спада в продажбите на дребно на потребителски стоки през 2018 г. с 1,2%, техният растеж остава доста висок - 9%. Освен това, структурата на потреблението в Китай е оптимизирана, потреблението в селските райони нараства по-бързо от потреблението в градовете с 1,3%. Разликата между доходите на селските и градските жители, макар и бавно, се затваря.

3. Китай ще продължи усилията си да отвори икономиката и да намали ограниченията за достъп до китайския пазар за чуждестранни инвестиции. Правителството се съгласи с депутатите на НПК по законопроекта за чуждестранните инвестиции, който бе представен на заседанието на 8 март. Изчисленията се правят предимно за привличане на онези чуждестранни компании, чиито продукти се произвеждат в Китай, като се използват китайски компоненти, и се продават в тези страни (например в Съединените щати), които са въвели предпазни мерки срещу вноса от Китай. Тези компании, предимно високотехнологични, ще получат стимул да прехвърлят продукцията си в КНР и да увеличат продажбите на китайския пазар.

Според Американско-китайската търговска камара, Китай остава приоритетен пазар за повечето от изследваните американски компании, въпреки напрежението в търговските отношения.

* Рекламирайте или подкрепете Поглед.инфо и ПогледТВ, за да ги има по-дълго време и да запазим тяхната независимост. /Прочетете долу/

Превод: В.Сергеев


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели