/Поглед.инфо/ “Защо да се обсъжда това? Какво, в страната нищо по-важно ли няма? Това е отвличане на вниманието на народа от реалните проблеми”, е една от най-честите и едновременно най-глупави фрази, които може да се срещне в коментарите под различни клипове, публикации, статии и други материали, посветени на външната политика, проблемите на другите страни и живота в тях, военните технологии и разработки, за войните изобщо (класически, икономически, психоисторически), миграционна политика, издигането на извращенията в ранга на социална норма, пропагандата на антисемейните “ценности” и движения, упадъка на културата и новите модерни квазирелигиозни идеологии (глобализъм, включващ капитализъм, екологизъм, трансхуманизъм, уолкизъм (критична расова теория+малцизъм)).

Видите ли, всичко това няма особено значение и само запълва главите на хората с “ненужна” информация. А ето че нещото наистина значимо, един вид сакрално, заради разпространението на материалите, посветени на гореизброените теми, уж остава в сянка.

Първо, разсейва се този, който е щастлив да бъде разсейват. Ако смятате, че нещо е наистина важно, тогава как може останалата част от информационния шум да ви попречи да го следвате?

Второ, каква е тази тесногръди на мисленето? Защо има такъв страх от разширяването на кръгозора? Да, светът е сложен и многоизмерен. Много значими събития се случват почти всеки ден в различни сфери на обществото. Всяка година те стават все повече и повече. И не говоря за някакви дреболии и клюки, а за наистина сериозни теми, свързани с политически, икономически, социални, духовни, информационни и технически и технологични сфери. Ако човек иска да разбира в различни въпроси и да има цялостна картина на света (а именно такъв човек е най-трудно да се обърка и заблуди), тогава той няма да може да остане фокусиран върху едно нещо, като се отдалечава от всичко друго. Трябва да се изучава целият свят, а не отделните му части.

На трето място, определени въпроси често са или причина, или пряко следствие от тези много реални проблеми. Например всички антисемейни движения (феминизъм, маскулизъм, чайлдфри, ювенално правосъдие и други) и извращенията, които упорито се опитват да издигнат в ранга на СОЦИАЛНИ (забележете) норми (в биологичен, психологически и културен план те все още остават извращения) - това е една от причините за демографската криза и обезлюдяването (засега само на Запад - при нас причините са различни). Новомодните идеологии, понякога с квазирелигиозен характер, са пряко следствие от съществуващата социално-икономическа формация и опитите на страните от ядрото на световната капиталистическа система да запазят господстващото си положение, отслабвайки конкурентите и понижавайки общото ниво на развитие на цялата система. И защо да не можем да говорим за всичко това?

Четвърто, какво предлагат тези, които говорят за „разсейване на вниманието на хората“ в замяна? Да се говори и пише за едно и също нещо по цял ден ли? Ден след ден да се пеят едни и същи мантри ли? Ако е така, тогава бързам да ги разстроя: ще стане още по-лошо, защото всеки ден една и съща глупост просто ще отегчи всички. Няма нужда да отвличате вниманието на никого – хората ще се разпръснат. Така ли борците за обикновените хора ще се занимават с пропаганда?

Пето, какви са тези опити за установяване на монопол върху дискурса? Кой, на кого и кога е дал право да забранява говоренето по определени теми? Странно, изглежда, че тези, които обичат да намират „отвличането на вниманието на хората“ са предимно запалени борци за права и свободи. Но по някаква причина те не искат да спазват принципа на свободата на словото и мисълта.

Шесто, какви са "истинските проблеми" като цяло? Всеки ще отговори по различен начин на този въпрос. Ясно е, че повечето от критиците имат предвид социално-икономически проблеми. Но все пак не всеки се фокусира върху тях. И ако е така, тогава какъв е общият смисъл на тези претенции? Подобни коментари не трябва да отвличат вниманието на хората от размисъл върху публикуваните материали.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели