/Поглед.инфо/ Тази година на руската икономика ѝ вещаят техническа рецесия - това означава спад на БВП на страната за два последователни месеца. Това е прогнозата на експертите от Института за икономика на растежа „Столипин”. Наистина през първата половина на годината темпът на икономически растеж вече се забави. Но в същото време икономистите видяха в прогнозата на Института „Столипин” редица спорни въпроси.

Техническа рецесия в руската икономика може да бъде фиксирана още през 2019 г., а не през 2021 г., както прогнозира Министерството на икономическото развитие. Така смятат експертите от Института за икономика на растежа „Столипин”, чийто надзорен съвет се ръководи от бизнес омбудсмана Борис Титов. Техническа рецесия е, когато БВП показва отрицателна тенденция за два последователни месеца. За момента „Росстат” регистрира ниска, но все още растяща руска икономика. През първото тримесечие тя нарасна с 0.5% спрямо предходната година. „Росстат” все още не е публикувал данни за второто тримесечие, но Министерството на икономическото развитие очаква увеличение на БВП с 0,7% през първата половина на годината.

Въпреки това, от „Столипин” очакват руската икономика да излезе отрицателна за два месеца. Причината според тях се крие в строгата данъчна и парична политика, както и в слабия ефект на националните проекти. По-конкретно, експертите от Института за икономика на растежа посочват, че много икономисти влошиха перспективите за руската икономика - сега Банката на Русия чака ръст на БВП на Русия от 1-1,5%, МВФ и СБ – от 1,2%. Освен това основният растеж беше положен върху националните проекти и нарастването на инвестициите в инфраструктура, но според резултатите от първата половина на годината бюджетът на националните проекти беше изпълнен само на една трета, твърдят в „Столипин".

Най-ниските показатели за използването на бюджетните средства са регистрирани в национални проекти, които биха могли да имат най-голям мултиплициращ ефект - „Повишаване на производителността на труда и подпомагане на заетостта“ (бюджет, реализиран на 17,7%), „Безопасни и висококачествени пътища“ (бюджетът се изпълнява на 12, 2%), „Дигитална икономика на Руската федерация“ (бюджетът се изпълнява на 8,3%), казват експертите. Друг аргумент в полза на рецесията е намаляването на броя на работниците в малкия и средния бизнес с 1,6% на годишна база и броят на тези предприятия със 7-8% на годишна база. Ръстът през първата половина на годината се пада единствено на големите предприятия и публичния сектор, защото анализът на регистъра на малките и средните предприятия (МСП) показва, че икономическата активност в страната намалява, а не нараства, отбелязват експертите.

Темпът на растеж на руската икономика се забави през първата половина на годината, наистина ли през втората половина рискува да изпадне в минус?

Юрий Савелов, представител на малкия и среден бизнес, член на Президиума на „Опора на Русия”, смята, че като цяло е възможна техническа рецесия. „Икономиката така или иначе не е в най-добро състояние и хората все още масово излизат в отпуска. Следователно можем да се сринем”, не изключва той. Малкият и средният бизнес обаче е вероятно да се превърнат в причина за рецесията. „Дали ще има рецесия или не, зависи не само от малкия и средния бизнес. Делът на МСП в БВП все още не е толкова голям - 10-12%. Проблемите може да идват от големия бизнес и обществения сектор”, смята Савелов.

Известно спасение, каза той, може да бъде отслабването на рублата до 65–70 за долар, тъй като това ще направи експортните стоки от Русия по-привлекателни, а растежът на износа ще помогне на руската икономика да се удържи от падение. „Рублата върши своята работа сега. Сега 65, а утре може да има 70 рубли за долар, нашите стоки ще бъдат в търсенето както на вътрешния, така и на външния пазар. Когато през 2014 г. рублата в даден момент се увеличи до 65 рубли, това беше причината за нарастването на износа ни. Всичко тръгна веднага при нас: пшеница, трактори и танкове, защото те поевтиняха в чуждестранна валута”, заяви Савелов. Но не може Русия да се опира на едното отслабване на рублата, необходими са нови точки на растеж, добавя Савелов: „Невъзможно е да отслабим рублата за неопределено време, и държавата, и ние ще страдаме”.

Повечето икономисти обаче не очакват рецесия, вярвайки, че ако има тримесечен спад, то, най-вероятно, причината няма да бъде демографията или малкия и средния бизнес, а сериозните санкции или петролния шок. Аргументите на експертите от Института „Столипин” като цяло изглеждат доста спорни.

„Според мен връзката между броя на заетите в сектора на МСП и цялостната икономическа дейност все още не е пряка. Намаление на броя на заетите се наблюдава в цялата страна, независимо от размера на организацията. Това до голяма степен е проява на общата демографска тенденция”, казва Дмитрий Куликов, експерт от групата за изследвания и прогнозиране ACRA. Така броят на работната сила през първата половина на годината намалява с 0,9–1 милиона души в сравнение с първата половина на миналата година. На този фон намалението от 250 хиляди души, заети в малкия и средния бизнес, не изглежда като отделен остър процес, като се има предвид, че делът на МСП в създаването на добавена стойност е 22-25%”, добавя Куликов.

„Разбира се, демографията е фактор, който възпира икономическия растеж. Но според нашите оценки, вероятността от техническа рецесия без значителен външен шок в Русия е малка”, смята експерт от ACRA. Той очаква, че до края на 2019 г. руската икономика ще нарасне с 0,9%. Дори песимистичният сценарий на агенцията предполага ръст на 0,6% в руската икономика през тази година.

„Според мен тази година няма да има рецесия в руската икономика. Но ако рецесията започне в бъдеще, тогава тя най-вероятно ще бъде свързана с рецесията в световната икономика, както и със състоянието на нещата в икономиката на САЩ, защото американците имат доста силно влияние върху случващото се по света. Тук оценките са различни, някои казват за втората половина на 2020 г., други за първата половина на 2021 г., но засега това не е ясно”, казва Олег Шибанов, професор по финанси в Руската школа по икономика.

Прогнозите за забавяне на БВП на Русия през следващите тримесечия противоречат на очакваното забавяне на инфлацията на по-голямата част от пазара, Александър Осин, анализатор в руския отдел за операции на фондовите пазари Freedom Finance, отбелязва друго противоречие в заключенията на „Столипин”.

Що се отнася до изпълнението на бюджета на национални проекти само на една трета през първата половина на годината, икономистите просто чакат тяхното изпълнение да стане по-активно през втората половина на годината, когато ще има яснота с инвестициите в инфраструктура. Първо, традиционно през втората половина на годината и в края на годината се отчита най-големият размер на бюджетните разходи. Второ, властите почти са натрупали 7% от БВП във фонда за национално благосъстояние (до края на годината дори 10–12% от БВП на Руската федерация може да влязат там). Това е прагът, след който властите получават възможност да насочат част от приходите от излишъка на нефт и газ в реалната икономика. Къде и за какво ще бъдат изразходвани тези средства, все още се обсъжда.

Във всеки случай, наличието на тези пари за черни дни вече трябва да допринесе за по-увереното инвестиране на държавните средства в реалната икономика. Защото правителството е изправено пред задачата да ускори икономиката. Темповете на растеж под 1% годишно не устройват никого и възпрепятстват изпълнението на майските суперукази на президента на Руската федерация. Поради по-активното изпълнение на националните проекти през втората половина на годината ще се наблюдава постепенно ускоряване на растежа на продажбите на дребно, промишленото производство и БВП на Руската федерация, смята Александър Осин.

Според проучване на 25 професионални анализатори от Института „Център за развитие”, повечето икономисти не очакват рецесия тази година, както и през следващите години. Бяха попитани за перспективите за руската икономика през 2019-2020 г. и след това до 2025 г. „Повечето експерти очакват сравнително спокойна ситуация във финансовия сектор със стагнация в реалния“, се казва в проучването. Едва двама от 25-теанализатори прогнозират рецесия през 2022-2023 г., но тяхната гледна точка не се споделя от мнозинството от експертната общност.

Според консенсусната им прогноза БВП на Русия тази година ще нарасне с 1,1%, през 2020–2021 г. - с 1,7%, през 2022 г. темпът ще се забави малко до 1,6%, но след това икономиката ще започне да расте отново и през 2025 г. растежът ще бъде 2%.

Друго нещо е, че да се постигне ръст на БВП на Руската федерация над 2%, според икономистите, ще бъде изключително трудно. Три фактора трябва да подгреят руската икономика до темпове на растеж от 3% и по-високи. Първата е инфлация от 4%, както иска Централната банка на Руската федерация. Второто е допълнително намаление на основния лихвен процент: от 0,75% през 2019–2020 г. и още 0,5% през 2024–2025 г. Третото е изпълнението на национални проекти. Анкетираните икономисти смятат, че това няма да е достатъчно, за да се ускори руската икономика до 3% годишно. И от това следва простото заключение: трябва да се търсят нови точки на растеж.

Превод: В.Сергеев


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели