/Поглед.инфо/ Руската икономика се нуждае от нови, цифрови рубли. Именно тяхната поява може да се справи с това явление в страната като корупцията, защото не могат да се използват по нецелеви начин, или по-просто казано, да се откраднат. Тази идея бе споделена от съветника на руския президент Сергей Глазев по време на негово изказване на форума „Крачка към бъдещето: изкуственият интелект и цифровата икономика” в Държавния университет за управление.

Както уточнява Глазев, паричните власти не искат да създават целеви пари за развитието на икономиката заради опасенията, че няма да стигнат инструментите за контрол на целевото им използване. „Преимуществото на цифровите пари се заключва в това, че те не могат да бъдат откраднати незабелязано”, уточнява съветникът на Путин. Но появата на цифровите пари ще реши не само проблема с корупцията. Цифровата валута, използвана за разплащания, в това число може да замени долара, например, в рамките на Евразийското икономическо пространство, а може би и по-широко. В рамките на форума на ДУУ „Инвест-Форсайт” икономистът е помолен да разкаже по-подробно за потенциала на цифровите пари за Русия.

Сергей Юриевич, как цифровите пари ще помогнат в борбата срещу корупцията? Как да стане това?

Всичко опира до техническите решения, които са вече налице. Те предполагат внедряване на цифрови отметки за неналичните рубли, които се емитират с определени цели. Например, с цел преференциално кредитиране на инвестиционните проекти или финансирането на държавна поръчка. Програмистите знаят как да направят това технологически. Обръщението на тези пари ще се вижда от оператор, който според закона трябва да бъде подразделение на ЦБ или на хазната, това може да бъде и общ между правителството и ЦБ оператор, който да се занимава с преобразуването на парите от обичайната безналична форма в цифровизирана форма. Предприятието, което според условията на своята стопанска дейност трябва да трансформира цифровите пари в обикновени, например, за изплащане на заплати, също ще прави това през оператора – цифровизирането ще става в онлайн-режим.

Такава система няма ли да е излишно скъпа?

Архитектурата на такъв род система днес е добре разбрана. Тя може да се допълни с блокчейн в случаите, когато е необходим допълнителен контрол за извършването на сделките и гаранция срещу фалшификация. Такава технология е достатъчно евтина, а ефективността от внедряването ѝ – колосална. Нали днес основният сдържащ факт за внедряването на съвременната система за парично обръщение е неспособността на паричните власти да осигурят контрол над движението на парите. Цифровите пари позволяват да се заобиколят проблемите на нашата парична система, без да се променя нищо от гледна точка на паричното регулиране. Наред с обичайните пари, които циркулират в свободен режим, по правилата на МВФ ще създадем своя контура на парично обръщение, която да се използва за целите на вътрешното развитие.

Само в Русия ли ще действа тази система?

Говорим сега само за националните пари, защото емисията на парите е прерогатив на националните власти, ние в Евразийския икономически съюз не предполагаме емисия на наднационална валута. Междувременно ако държавните глави вземат решение за въвеждане на наднационалната валута, то, разбира се, такава валута трябва да има цифрова форма, тя трябва да се емитира на основата на международен договор.

Кой може да се възползва от цифровите пари?

Това ще бъде инструмент за юридическите лица, за бизнеса.

Може ли подобна система да излезе извън пределите на страната?

Уверен съм, че ние ще достигнем до това, защото днес доларовата система се руши. Използването на долара стана токсично, във всеки случай със сигурност за руските субекти на стопанска дейност. Основният недостатък на съвременната световна валутно-финансова система е, че светът използва частна, в същността си, валута, емитерът на която няма никакво задължение по отношение на хората, организациите и страните, които използват тази валута. Днес виждаме, че валутно-финансовата система, основана на американския долар, е изживяла времето си. А САЩ използват монопола на емисията на световната валута като инструмент за агресия (както казват китайските колеги – финансова бухалка). Затова ние във взаимоотношенията с търговските партньори, преди всичко в Евразийския съюз, а също така с Китай, преминаваме на национални валути. Това същото, убеден съм, ще го направим и с Европа.

Ще бъде ли цифрова тази валута?

Мисля, че страните, които искат да построят новата система на финансови и търговски отношения на основата на международното право, на основата на взаимните интереси, прозрачност, доброволност и взаимна изгода, ще се съгласят за наднационална разплащателна валута за голямото евразийско партньорство. Такава валута задължително ще бъде цифрова, тя няма да бъде книжна, няма нужда от това. Тя ще се използва като разплащателен инструмент, който може да бъде привързан или към валутната кошница на страните-членки на този платежен съюз в съвременна форма, или към някакъв материален еквивалент (например енергиен, както направи това Венецуела).

Ще е нужно ли нова регулация за пускането на цифровите пари на национално равнище?

Никакви поправки, колкото и да е странно, не са нужни тук: не става дума за емисии на някаква друга валута – това си е отново рублата. Има книжна рубла, има рубла на кредитна или дебитна карта, има рубла на банкова сметка, но всичко това са рубли. И новата форма ще бъде една от формите на рублата. В закона за Централната банка пише, че ЦБ създава рублите. Тя ще продължи да ги създава, просто ще бъдат цифрови.

Превод: В.Сергеев


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели