/Поглед.инфо/ България изпълнява три от четирите икономически критерия за конвергенция, необходими за присъединяване към еврозоната. Това се казва в доклад на Европейската комисия, в който се преглежда готовността на държавите членки да се присъединят към еврозоната

В доклада е записано, че: само Хърватия и Швеция отговарят на критерия за ценова стабилност; всички държави членки изпълняват критерия за публичните финанси, с изключение на Румъния, която е единствената държава членка, обект на процедура при прекомерен дефицит; България и Хърватия са двете държави членки, които изпълняват критерия за обменния курс, както и че България, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за дългосрочните лихвени проценти.

Докладът на Комисията за конвергенцията за 2022 г. оценява напредъка на седемте страни, които още не са въвели еврото - България, Румъния, Хърватия, Чехия, Полша, Унгария и Швеция.

В доклада се посочва, че във всички подложени на оценка държави членки извън еврозоната освен Хърватия националното законодателство в областта на паричната политика не е напълно съвместимо със законодателството за Икономическия и паричен съюз и с Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ.

"България се стреми да влезе в еврозоната през 2024 г. и Европейската комисия ще продължи работата в подкрепа на тези усилия", заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Паоло Джентилони. По думите му целта е постижима, ако всички изисквания бъдат изпълнени.

Хърватия изпълнява всички критерии и е готова да въведе еврото от 1 януари 2023 г. 

Съветът на Европейския съюз ще вземе окончателното решение за Хърватия през първата половина на юли, след като въпросът бъде обсъден. Европейският парламент и Европейската централна банка също трябва да дадат своите мнения.

Докладът за конвергенцията е основа за вземане на решение от Съвета на ЕС относно това дали дадена държава членка изпълнява условията да се присъедини към еврозоната.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели