/Поглед.инфо/ Китайски учени и техни чуждестранни колеги наскоро чрез проследяване на ДНК откриха доказателства за човешки миграции от северното крайбрежие на Китай към Америка и Япония през ледниковата епоха.

Широко приетата хипотеза е, че предците на индианците са дошли предимно от Сибир. Последните генетични, геоложки и археологически открития обаче показват, че е имало много вълни от човешка миграция към Америка от различни части на Евразия.

Учените от Института по зоология към Китайската академия на науките и други институции в Китай, както и техни колеги от Италия, събрали проби от ДНК на над 100 000 съвременни и 15 000 древни жители на Евразия. Те установили наличието на две миграционни вълни от северното крайбрежие на Китай към Америка – първата по време на ледниковата епоха преди 26 000 и 19 500 години, а втората през последвалия период на топене на ледовете, т.е. преди 19 000 и 11 500 години. Учените открили също, че по време на втората вълна група от древни хора, споделящи една и съща родословна линия, са мигрирали в Япония.

Проучването помага да се обяснят археологическите прилики между палеолитните жители на Китай, Япония и Америка.