/Поглед.инфо/ Понастоящем ваксините са основната стратегия за смекчаване на последствията от борбата с COVID-19 по целия свят. Например, в разказа, свързан с продължаващия скок на нови случаи в Съединените щати (САЩ), се твърди, че се ръководи от райони с ниски нива на ваксинация [1]. Подобен разказ се наблюдава и в страни като Германия и Обединеното кралство [2]. В същото време Израел, който беше приветстван заради бързата си и висока степен на ваксинация, също отбеляза значително възраждане на случаите на COVID-19 [3]. Ние изследваме връзката между процента на напълно ваксинирано население и новите случаи на COVID-19 в 68 държави, както и в 2947 окръга в САЩ.

Методи

Използвахме данни за COVID-19, предоставени от Our World in Data за анализ на различни държави, достъпни към 3 септември 2021 г. (допълнителна таблица 1) [4]. Включихме 68 държави, които отговарят на следните критерии: имали са налични данни за ваксинирани с втора доза; разполагали са с данни за случаите на COVID-19; разполагали са с данни за населението; и последната актуализация на данните е била в рамките на 3 дни преди или след 3 септември 2021 г.

За 7 дни преди 3 септември 2021 г. изчислихме случаите на COVID-19 на 1 милион души за всяка страна, както и процента от населението, което е напълно ваксинирано.

За анализа на ниво окръг/община в САЩ използвахме данните от екипа на Белия дом за COVID-19 [5], налични към 2 септември 2021 г. (допълнителна таблица 2). Изключихме окръзи, които не са докладвали данни за процента на напълно ваксинирано население, което дава 2947 окръга за анализа.

Изчислихме броя и процента на окръзите, които са имали увеличение на случаите на COVID-19 по нива на процента на хората, напълно ваксинирани във всеки окръг. Процентното увеличение на случаите на COVID-19 е изчислено въз основа на разликата в случаите от последните 7 дни и 7 дни преди тях.

Например окръг Лос Анджелис в Калифорния е имала 18 171 случая през последните 7 дни (от 26 август до 1 септември) и 31 616 случая през предходните 7 дни (19–25 август), така че този окръг не е отбелязал увеличение на случаите в нашия набор от данни. Ние предоставяме табло за управление на показателите, използвани в този анализ, което се актуализира автоматично, когато нови данни се предоставят от екипа на Белия дом за COVID-19 (https://tiny.cc/USDashboard).

Открития

На ниво държава изглежда няма забележима връзка между процента на напълно ваксинираното население и новите случаи на COVID-19 през последните 7 дни (фиг. 1). Всъщност линията на тенденцията предполага слабо положителна асоциация, така че страните с по-висок процент напълно ваксинирано население имат по-високи случаи на COVID-19 на 1 милион души. По-специално, Израел с над 60% от населението си, което е напълно ваксинирано имаше най-високите случаи на COVID-19 на 1 милион души през последните 7 дни.

Липсата на значима връзка между процента на напълно ваксинирано население и новите случаи на COVID-19 е допълнително илюстрирана, например от сравнението на Исландия и Португалия. И двете страни имат над 75% напълно ваксинирано население и имат повече случаи на COVID-19 на 1 милион души, отколкото страни като Виетнам и Южна Африка, които имат около 10% ваксинирани от населението си.

Фиг.1 Връзка между случаите на 1 милион души (последните 7 дни) и процента от населението, напълно ваксинирано в 68 държави към 3 септември 2021 г. (вижте таблица S1 за основните данни)

В окръзите на САЩ също средната стойност на новите случаи на COVID-19 на 100 000 души през последните 7 дни е до голяма степен сходна за процента население, което е напълно ваксинирано (фиг. 2).

Трябва да се отбележи, че има и значителни различия в окръга в новите случаи на COVID-19 в рамките на процента от населението, което е напълно ваксинирано. Изглежда също така няма значителни сигнали за намаляване на случаите на заразени с COVID-19 при по-висок процент от населението, което да е напълно ваксинирано (фиг. 3).

Фиг. 2 Среден, интерквартилен диапазон и вариация в случаите на 100 000 души през последните 7 дни сред процента от населението, което е напълно ваксинирано срещу Covid-19 към 2 септември 2021 г.

Фи.г 3 Процент на окръзите, които са имали увеличение на случаите между два последователни 7-дневни периода при процент от населението, което е напълно ваксинирано в 2947 окръга към 2 септември 2021 г.

От първите 5 окръга, които имат най-висок процент напълно ваксинирано население (99,9–84,3%), Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) идентифицират 4 от тях като такива с „високо“ разпространение на заразата.

Окръгите Чатахучи (Джорджия), Маккинли (Ню Мексико) и Аресибо (Пуерто Рико) имат над 90% от населението си напълно ваксинирано, като и трите са класифицирани като такива с „високо“ предаване на заразата. Обратно, от 57-те окръга, които са класифицирани като окръзи с „ниска” трансмисия от CDC, 26,3% (15) имат процент от населението, което е напълно ваксинирано под 20%.

Тъй като се смята, че пълният имунитет от ваксината ще отнеме около 2 седмици след втората доза, ние проведохме анализи на чувствителността, като използвахме 1-месечно забавяне на процента на напълно ваксинираното население за държави и окръзи на САЩ.

Горните констатации за липса на видима връзка между случаите на COVID-19 и нивата на напълно ваксинирани също бяха наблюдавани, когато разгледахме 1-месечно изоставане на нивата на напълно ваксинирани (допълнителна фигура 1, допълнителна фигура 2).

Трябва да отбележим, че данните за заразени с COVID-19 са за потвърдени случаи, което е функция както на предлагането (напр. вариации в капацитета за тестване или практиките за отчитане), така и от страна на търсенето (напр. вариации в решението на хората кога да се тестват) като фактори.

Интерпретации

Да се разчита единствено на ваксинацията като основна стратегия за смекчаване на COVID-19 и неговите неблагоприятни последици трябва да бъде преразгледано, особено като се има предвид варианта Делта (B.1.617.2) и вероятността от бъдещи щамове.

Може да се наложи да се въведат други фармакологични и нефармакологични интервенции наред с увеличаването на процента на ваксинация. Подобна корекция на курса, особено по отношение на политическия наратив става от първостепенно значение с възникващите научни доказателства за реалната ефективност на ваксините.

Например, в доклад, публикуван от Министерството на здравеопазването в Израел, е съобщено, че ефективността на 2 дози от ваксината BNT162b2 (Пфайзер и Бионтех) срещу предотвратяване на инфектиране с COVID-19 е 39% [6], което е значително по-ниско от изпитването ефикасност от 96% [7].

Също така се очертава, че имунитетът, получен от ваксината на Пфайзер-Бионтех, може да не е толкова силен, колкото имунитета, придобит чрез възстановяване от вируса COVID-19 [8]. Съобщава се също и за значителен спад в имунитета от иРНК ваксини 6 месеца след имунизацията [9].

Въпреки че ваксинациите предлагат защита на хората срещу тежка хоспитализация и смърт, CDC отчита увеличение от 0,01 до 9% и 0 до 15,1% (между януари до май 2021 г.) в процента на хоспитализации и смъртни случаи, съответно, сред напълно ваксинираните [ 10].

В обобщение, дори когато трябва да се положат усилия за насърчаване на населението да се ваксинира, това трябва да се прави със смирение и уважение. Стигматизирането на населението може да причини повече вреда, отколкото полза.

Важно е, че други усилия за нефармакологична превенция (напр. значението на основната хигиена на общественото здраве по отношение на поддържането на безопасно разстояние или миенето на ръцете, насърчаване на по-чести и по-евтини форми на тестване) трябва да бъдат подновени, за да се постигне балансът между това хората да се научат да живеят с COVID-19 така, както по същия начин продължаваме да живеем и 100 години по-късно с различни сезонни промени на вируса инфлуенца от 1918 г.

Бележки и цитати

1. Vaccinations CDC. CDC COVID data tracker. Centers for Disease Control and Prevention. 2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations.

2. Nicolas E. Germany mulls restrictions for unvaccinated as cases soar. EUobserver; 2021. https://euobserver.com/coronavirus/152534.

3. Estrin D. Highly vaccinated Israel is seeing a dramatic surge in New COVID cases. Here's why. NPR; 2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/20/1029628471/highly-vaccinated-israel-is-seeing-a-dramatic-surge-in-new-covid-cases-heres-why.

4. Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Beltekian D, Mathieu E, Hasell J, Macdonald B, Giattino C, Appel C, Rodés-Guirao L, Roser M. Coronavirus pandemic (COVID-19). 2020. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/coronavirus.

5. White House COVID-19 Team. COVID-19 community profile report. 2020. HealthData.gov. https://healthdata.gov/Health/COVID-19-Community-Profile-Report/gqxm-d9w9.

6. Ministry of Health Israel. Two-dose vaccination data. Government of Israel; 2021. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf.

7. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, Perez JL, et al. Six Month safety and efficacy of the BNT162b2 Mrna Covid-19 vaccine. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.07.28.21261159. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, Lotan R, Peretz A, Ben-Tov A, Cohen D, Muhsen K, Chodick G, Patalon T. Comparing sars-cov-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.08.24.21262415. [CrossRef] [Google Scholar]

9. Canaday DH, Oyebanji OA, Keresztesy D, Payne M, Wilk D, Carias L, Aung H, Denis KS, Lam EC, Rowley CF, Berry SD, Cameron CM, Cameron MJ, Wilson B, Balazs AB, King CL, Gravenstein S. Significant reduction in humoral Immunity among healthcare workers and nursing home residents 6 months AFTER COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccination. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.08.15.21262067. [CrossRef] [Google Scholar]

10. McMorrow M. (rep.). Improving communications around vaccine breakthrough and vaccine effectiveness. 2021. Retrieved from https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/8a726408-07bd-46bd-a945-3af0ae2f3c37/note/57c98604-3b54-44f0-8b44-b148d8f75165.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели