/Поглед.инфо/ Петте принципа на мирно съвместно съществуване, предложени от Китай преди 70 години, включващи взаимно зачитане на суверенитета и териториалната цялост, взаимно ненападение, ненамеса във вътрешните работи, равенство и взаимна изгода, продължават да показват своята жизненост в днешния неспокоен свят.

Според онлайн анкета на Китайската медийна група, 82% от участниците в нея считат, че Пекин е важна сила за поддържане на световния мир, а 83,5% оценяват високо ценностите на суверенитета, справедливостта, демокрацията и върховенството на закона, залегнали в Петте принципа на мирно съвместно съществуване, и вярват, че Китай ще даде важен принос за изграждане на един по-добър свят.

Светът е изправен пред предизвикателства и рискове, а дефицитите на мир, развитие, сигурност и добро управление са очевидни. Петте принципа на мирно съвместно съществуване, заедно с инициативите за общност на споделена съдба, глобално развитие, глобална сигурност и за глобална  цивилизация, представляват концептуални предложения и програми за действие на Китай за участие в глобалното управление и са признати в света.

В анкетата са взели участие 11 706 души от 36 страни, включително САЩ, Великобритания, Германия, Япония, Пакистан, Индия, Южна Африка, Бразилия и Мексико.