/Поглед.инфо/ Днес бе обявено създаването на 22-рата зона за свободна търговия в Китай. Тя се намира в Синдзян-уйгурския автономен район, състои се от три части – Урумчи, Кашгар и Хоргос, и е първата експериментална зона за свободна търговия в Северозападен Китай.

Представител на Министерството на търговията заяви, че новата зона за свободна търговия ще фокусира върху улесняване на инвестициите, засилване на финансовите услуги, насърчаване развитието на дигиталната икономика и предоставяне на специализирани услуги.

В зоната компаниите с чужди инвестиции ще могат да се възползват от равен достъп до политиките за индустриално и регионално развитие, постепенно ще се увеличи внасянето на специфичните продукти от съседните държави и ще се ускори подписването на съответните споразумения. Зоната също така ще съдейства за засилване на обмена и сътрудничеството в карантинните технологии със страните от Централна Азия и се създаде платформа за правна информация и норми между Китай и Централна Азия.