/Поглед.инфо/ Откакто започна прословутият преход, лъжата стана постоянен инструмент на властта. То не бяха обещания за „светло европейско“ бъдеще, за равенство на всички пред закона, за недопускане привилегии и ограничения на правата, за справедливи доходи и гаранции за достойни старини на възрастните, срещу злоупотребата с монополизма, защита на потребителя и срещу посегателствата върху живота на хората, за правото на безплатно образование и безплатно ползване на медицинско обслужване, за правото да се разпространява информация и да се изразява мнение чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин, и т.н., и т.н. Докато след 35 години лъготене стигнахме дотам, че властта прати в отвъдното 27% от нацията, или над 2.1 милиона български граждани; други – над два милиона – „пропъди по тази тежка чужбина“; а 65.3% от останалите 4.5 милиона – все още работещи в Отечеството, не смогват да издържат семействата си, според оценката на КНСБ от март 2024 г. Иначе казано, „светлото европейско“ бъдеще на властта ни доведе до пропастта, превърна ни в най-бедната страна в Евросъюза, с най-високата смъртност…

Наближават избори и отново машината на лъжата се ускори на бързи обороти. Само един пример е достатъчен, за да прогледне средностатистическата електорална единица за какво иде реч: Постановление № 122 на МС от 26.04.2024 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР за провеждане на изборите на 9 юни -2024 г., утвърдено с подписа на почитаемия ми(ни)стър Димитър Главчев.

Какво четем в това Постановление?

цена за предизборен репортаж (хроника);

цена за интервю-анкета;

цена за агитационен клип;

цена на импресии…

Нека попитаме сега почитаемия ми(ни)стър Главчев знае ли какво е ЦЕНА? Ако се потруди да отвори учебника за първокурсници в икономическите техникуми ще прочете, че цената е мярката или паричния израз на стойността на дадена стока или услуга!

Оттук следват въпроси – изглежда с повишена трудност за . почитаемия ми(ни)стър Главчев.

Първо, предизборните репортажи, хрониките, интервютата, анкетите, диспутите, агитационните клипове, импресиите и т.н. стоки ли са или услуги? Ако са стоки или услуги, каква е обективната мярка или паричния израз за тяхното остойностяване? На какво правно основание ми(ни)стър Главчев налага БНТ и БНР да остойностяват интелектуални продукти създадени от външни лица? Ако някой някому трябва да плаща за съзидателния труд на тези външни лица, несъмнено това са БНТ и БНР! И въобще – защо се отказва свободен достъп до тези медии на всички български граждани, след като са публични, издържани с парите на данъкоплатците?

 Второ, ПРАВОТО свободно да се разпространява информация, да се изразяват мнения чрез слово, звук, изображение и т.н. – стига да не се накърняват правата и доброто име на другиго или да призовават към разпалване на вражда или извършване на престъпления, ИМПЕРАТИВНО Е РАЗПИСАНО в чл. 39 и чл. 41 на глава ІІ на демократичната ни Конституция, разпоредбите на която са НЕОТМЕНИМИ! Тези неотменими права – изучава се в първи курс(!), се осъществяват от данъците и таксите, които плащат българските данъкоплатци! Иначе казано, това право не може да се таксува!

Това също би трябвало да знае почитаемият ми(ни)стър Главчев, който се е заклевал (нееднократно) в името на Република България да спазва Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа (чл. 76, ал.2 КРБ). Подписвайки обаче Постановлението на МС № 122 от 26.04.2024 г. той нарушава Конституцията защото във вреда на интересите на народа произволно налага едностранни привилегии за достъп до медиите на имуществена основа, облагодетелства ония неолиберални файтони, в които се кипрят големите пари – ограбени от нас, данъкоплатците, през годините на прехода; и които днес искат да ни вкарат във война. Образно казано, ми(ни)стър Главчев ще свири на мач с един отбор – отборът на партията на войната.

А на партиите и коалициите, които отстояват националния суверенитет, неучастие във военни авантюри, които ратуват за мир и неутралитетСЕ ОТНЕМА гарантираният им от Конституцията свободен достъп до обществените медии. Фрапиращо се потъпква и волята на мнозинството български граждани – а на последните избори това са близо 70% от имащите право на глас, които отказват да участват в спектакъла на партията на войната!

Защо ни лъготите, ми(ни)стър Главчев?

Защо продължавате да нарушавате Конституцията?