/Поглед.инфо/ Китай постигна забележителен напредък в опазването и възстановяването на околната среда през последните години, допринасяйки значително за глобалните усилия за изграждане на екологична цивилизация, съобщават от Министерството на природните ресурси.

Докато прилага система с червени линии за демаркиране на деликатни екологични зони, Китай възстанови около 6,7 милиона хектара екосистеми, които включват планини, реки, гори, земеделски земи, езера, пасища и пустини.

Китай е високо оценен от международната общност за стартирането и напредъка на най-големия проект за екологично възстановяване в света. Страната ще сподели опита си с останалия свят.

Данните се изнасят два дни преди Световния ден на околната среда на специално организирано събитие, проведено от Китайския офис на Програмата на ООН за околната среда. На него се събраха представители на ООН, държавни органи, изследователски институции, представители на бизнеса, университетите и неправителствените организации.

Тази година Световният ден на околната среда се фокусира върху възстановяването на земята, опустиняването и устойчивостта на суша.