/Поглед.инфо/ Днес Политбюро на ЦК на ККП проведе единадесетия си обучителен семинар, посветен на насърчаване на висококачественото развитие. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин отбеляза, че през последните години научните и технологични иновации в Китай постигат плодотворни резултати, като ефективността на иновационното развитие става все по-висока. Координацията и балансът на регионалното развитие на градовете и селските райони се засилва значително. Реформите и отварянето към света се задълбочават, а цялостното развитие поддържа жизнен напредък, най-вече висококачественото развитие.

В същото време все още съществуват множество фактори, които ограничават висококачественото развитие, на които трябва да се обърне сериозно внимание и ефективно да се елиминират. Зеленото развитие е основата на просперитета на нови висококачествени производствени сили. Необходимо е също да се ускори екологичната трансформация за постигане на т.нар. „двойни въглеродни цели“ – пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г.

Си Дзинпин подчерта още, че в съответствие с новата тенденция на научно-техническо развитие, трябва да бъдат оптимизирани образователните системи и модели за обучение във висшите учебни заведения, за да се култивират спешно необходимите таланти за развитието на нови висококачествени производствени сили и да се насърчава цялостното развитие.