/Поглед.инфо/ На 27 май 77-ата Световна здравна асамблея отново ясно отказа да включи в дневния ред предложението за „покана на Тайван да участва като наблюдател“. За осма поредна година такива опити Тайван да бъде включен в събитието се провалят. Това напълно демонстрира, че принципът за „един Китай“ е правилната тенденция в международните отношения, а „независимостта на Тайван от Китай" е задънена улица, обречена на провал.

Това предложение е невъзможно, защото нарушава принципа за „един Китай“ - основен принцип на международните отношения, потвърден от Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН и Резолюция 25.1 на Световната здравна асамблея. Китайският остров няма статут да участва самостоятелно в дейностите на международни организации. Отказът на СЗО да включи китайски Тайван като наблюдател в продължение на вече няколко последователни години отразява широкия консенсус на международната общност за защита на Устава на ООН и основните норми, управляващи международните отношения.