/Поглед.инфо/ Основният сектор на руската икономика се оказа „бавачка без око“ за държавата

Ако оценим значението на индустриите и секторите на руската икономика по техния дял в брутния вътрешен продукт, тогава мнозина ще поставят нефтения и газовия сектор на първо място. През 2017 г. Росстат за първи път публикува такъв показател като дела на нефтения и газовия сектор в генерирания БВП. Той се оказа равен на 16,6%. Впечатляващ дял, въпреки че мнозина смятаха, че е по-висок. В края на 2021 г. Росстат оцени този дял на 17,4%.

Въпреки това има един сектор на руската икономика, който превъзхожда петролния и газовия сектор по отношение на мащаба на операциите. Ако го оценим чрез относителния показател БВП. Говорим за външната търговия (износ и внос). Нека се обърнем към данните на Росстат, които ни позволяват да оценим стойността на износа и вноса както в абсолютни показатели за разходите (руски рубли), така и под формата на относителни показатели (дял в БВП).

Раздел първи.

Разходен обем на износа и вноса на стоки и услуги на Руската федерация по отношение на брутния вътрешен продукт (БВП), %

 

1997 г

2000 г

2010 г

2016 г

2019 г

2020 г

2021 г

Експортиране

24.7

44.1

29.2

30.8

27,0

26.6

26.3

Импортиране

22.5

24.0

21.5

14.7

21.1

21.7

24.2

Баланс

2.2

20.1

13.7

16.1

5.9

4.9

2.1

Бих искал да обърна внимание на факта, че през цялото съществуване на Руската федерация нейната външна търговия винаги се е характеризирала с превишение на износа над вноса. С други думи, излишък или търговски излишък. В някои години излишъкът се измерваше в двуцифрени числа. Така през 2000 г. той възлиза на 20,1% от БВП. В някои години превишаването на износа над вноса е двойно или дори повече. Например през 2016г.

Честно казано, такива "записи" предизвикват недоумение и безпокойство. Особено когато разглеждате търговския баланс в контекста на платежния баланс на Руската федерация. Последният ясно показва, че огромни количества търговски излишъци напускат Русия по няколко канала.

Първо, от тези излишъци плащат доходите на чуждестранните инвеститори, изтеглени от тях от страната. Второ, излишъците се трансформират в износ на частен капитал от страната, който отива на Запад и в офшорни юрисдикции. Трето, с помощта на тази валута Централната банка натрупва международни резерви, което също е вид износ на капитал, който подхранва западните икономики.

Ако наричате всичко с правилното му име, тогава хроничните търговски излишъци са проява на колониалното ограбване на Русия от Запада. Използвайки данни от Банката на Русия, можете да изчислите мащаба на този грабеж. Платежният баланс на Русия е публикуван на уебсайта на Централната банка от 1994 г. до наши дни.

Ще дам обобщени оценки на общите търговски излишъци на Руската федерация за четири периода. Първият период е от 1994 до 2000 г.; вторият - от 2001 до 2010 г.; третата - от 2011 до 2020 г.; четвъртият - от 2021 г. до средата на 2022 г.

И така, стойността на общите излишъци (милиарди долара) е:

първи период - 137,6

втори период - 899,7

трети период - 1.187.3

четвърти период - 328,

Като цяло за периода от 1994 г. до средата на 2022 г. търговският профицит възлиза на $2,553,1 млрд. Това са приблизителните мащаби на ограбването на Русия за двадесет и осем години и половина. Казвам „приблизителни“, което означава, че най-вероятно са подценени. Поради това, че данните на Централната банка отразяват само юридически сделки във външната търговия, които се регистрират от ФТС. И все още има и незаконни операции или контрабанда. И мащабът на такава контрабанда, по мнението на експерти, винаги е бил много значителен.

Проблемът с дисбалансите във външната търговия на Русия излезе на преден план особено ясно тази година, особено след 24 февруари. Вече съм писал за това много пъти. Според Банката на Русия износът на стоки и услуги от Русия през първото полугодие на тази година възлиза на 319,5 млрд. долара, вносът - 161,1 млрд. долара, а търговският излишък - 158,4 млрд. долара.

Банката на Русия вече публикува оценка на излишъка за първите седем месеца на 2022 г., той нарасна до $192,4 млрд. За седем месеца излишъкът възлиза на стойност, която надвишава рекордните цифри за излишък за цялата година. А рекордните излишъци са били през следните години (милиарда долара): 2018 г. - 165,9; 2011 г. - 163,4; 2008 г. - 157.2. Според повечето експерти излишъкът ще продължи да расте през оставащите месеци на 2022 г. Никой не се съмнява, че до края на годината превишението на износа над вноса ще бъде най-малко 300 милиарда долара и ще бъде приблизително два пъти по-висок.

И ако по-рано паричните власти на Русия (Централната банка и Министерството на финансите) се радваха на рекордите за излишък, днес те изразяват безпокойство. В крайна сметка по-голямата част от излишъка сега се състои от така наречените токсични валути (на първо място щатски долари и евро), които могат да бъдат замразени или дори конфискувани по всяко време.

Санкционната война срещу Русия за първи път накара мнозина да се замислят: защо имаме нужда от такива търговски излишъци? Има ли някакъв отдел в държавата, който е упълномощен да контролира и регулира състоянието на търговския баланс?

В СССР, както много хора си спомнят, имаше Министерство на външната търговия (МВТ), което прилагаше принципа на държавния монопол на външната търговия. Цялата външна търговия беше в ръцете на държавата: MВT извършваше планиране и общо управление на външната търговия, а практическите операции се извършваха от специално упълномощени общосъюзни външнотърговски асоциации, специализирани в определени групи стоки (през 80-те години имаше около петдесет такива асоциации). MВT отговаряше и за балансирането на износа и вноса. Всеки дисбаланс в търговията се третираше като извънредно произшествие.

В Руската федерация вече нямаше държавен монопол върху външната търговия. Ведомството, отговарящо за външната търговия, обаче продължи да съществува по инерция. Отначало се нарича: Министерство на външноикономическите връзки на Руската федерация (министри: В.Н. Ярошенко, П.О. Авен, С.Ю. Глазиев, О.Д. Давидов).

През 1997 г. ведомството е реорганизирано в Министерството на външноикономическите връзки и търговията на Руската федерация (министър - М. Е. Фрадков). През април 1998 г. обаче министерството е закрито. Външнотърговските въпроси бяха прехвърлени към новосъздаденото Министерство на промишлеността и търговията на Руската федерация (министри Г. В. Габуния, Ю. Д. Маслюков).

През септември същата година е създадено Министерството на търговията на Руската федерация ., външнотърговските въпроси бяха прехвърлени на него (министрите Г.В. Габунина, M.E. Фрадков). През май 2000 г. се роди Министерството на икономическото развитие и търговията на Руската федерация , в допълнение към всичко, на което беше поверена външната търговия (министри - Г.O. Греф, E.С. Набиулина).

През 2008 г. названието на министерството беше променено и стана известно като Министерството на икономическото развитие на Руската федерация. И всички търговски въпроси бяха прехвърлени едновременно, през май 2008 г., на Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация (което преди това се наричаше Министерството на промишлеността и енергетиката на Руската федерация).

И оттогава въпросите на външната търговия се ръководят от посоченото ведомство, което накратко се нарича Министерство на промишлеността и търговията. От 2008 до 2012г то се ръководи от В.B. Христенко, след това се ръководи от известния Д.В. Мантуров.

Всяка година сферата на външната търговия в Руската федерация става все по-безсобствена. Този най-важен сектор на руската икономика беше прехвърлен от едно ведомство отдел в друго. Изглежда външната търговия се е разглеждала като „безплатен придатък“ към основните дейности.

Така Министерството на търговията се занимаваше предимно с вътрешна търговия на едро и дребно, а с външна търговия - по "остатъчния принцип". Външната търговия стана още по-голямо „доведено дете“ в онези министерства, които се занимаваха с икономическото развитие и индустрията.

Министерството на промишлеността и търговията в днешна Русия като цяло се е превърнало в суперминистерство. Агенцията се занимава с почти всички индустрии (с изключение на добивната индустрия в сектора на нефта и газа, която е към Министерството на енергетиката).

В СССР в някои години имаше до три дузини министерства и държавни комитети в различни области на индустрията. И днес всичко това е в ръцете на Министерството на промишлеността и търговията. Явно външната търговия в това министерство е на 101 място. Въпреки видното си място в икономиката.

Трябва да се отбележи, че Руската федерация има закон, свързан с външната търговия. Той е приет на 8 декември 2003 г. и се нарича „ За основите на държавното регулиране на външнотърговската дейност “ (N 164-FZ). По някаква причина днес почти никой не си спомня за него. Той е от категорията на тези, които обикновено се наричат декоративни.

И дори като декоративен днес, в условията на санкционната война на колективния Запад срещу Русия, той е неприемлив. Член 4 "Основни принципи на държавното регулиране на външнотърговската дейност" изброява 13 принципа. Списъкът започва със следния принцип: „ защита от държавата на правата и законните интереси на участниците във външнотърговската дейност, както и правата и законните интереси на руските производители и потребители на стоки и услуги".

Най-просто казано, това е принципът на предимство на интересите на участниците във външнотърговската дейност. Почти като примата на човешките права над интересите на обществото. Нито един от тринадесетте принципа не казва нищо за това, че външната търговия трябва да служи на интересите на обществото и държавата (за благоприличие се казва само, че те трябва да бъдат взети предвид).

И виждаме, че участниците във външната търговия осъзнават, на първо място , техните интереси, които, меко казано, не винаги съвпадат с националните. Форсирането на износа на стоки и услуги от частни компании често не цели да осигури на страната необходимата валута за закупуване на жизненоважни стоки, а получената валута да бъде оставена в чужбина. В някоя Англия, Америка или офшорна юрисдикция.

При новите условия трябва да се направят радикални промени в закона от 2003 г. Още по-добре е да се напише и приеме нов закон поради особеното значение на външната търговия. Имаме понятието "стратегически значимо предприятие (компания)". Би било необходимо също да се въведе понятието „стратегически значим сектор (отрасъл)“.

Отбранителната промишленост трябва да заеме първо място в списъка на такива стратегически важни сектори на икономиката. А на второ място може да претендира външнотърговският сектор, като тук е необходимо пълно възстановяване на държавния монопол, подобен на този, който съществуваше в СССР.

Предложеният нов закон трябва да се нарича Закон за установяване на държавен монопол на външната търговия. Той трябва да предвижда създаването на пълноправно Министерство на външната търговия на Руската федерация, което да включва специализирани държавни компании за износ и внос.

На първо място в списъка на принципите на външната търговия трябва да се постави приоритетът на държавните интереси при планирането и провеждането на външнотърговските операции. И от него следва да следва и принципът за осигуряване на балансирана външна търговия.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели