Поглед Видео:

Предаване за музика, театър, литература, изобразително изкуство, кино...

Архив на предаването

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Десислава Иванова, българския дух, творчеството, любовта

/ПогледТВ/ Десислава Иванова - екскурзовод в Исторически музей Ботевград и председател на литературен клуб “Стамен Панчев“с възрожденски ентусиазъм разказва как музеят се превръща в живо, туптящо сърце - хранилище на паметта и културата ни. /ВИДЕО/


Десислава Иванова, родова памет, музей

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с Десислава Иванова - екскурзовод в Исторически музей Ботевград и председател на литературен клуб “Стамен Панчев“. Тя с възрожденски ентусиазъм разказва как музеят се превръща в живо, туптящо сърце - хранилище на паметта и културата ни. /ВИДЕО/


Росица Манова, църква, духовност, изкуство, реставрация, икони

/ПогледТВ/ За иконата като отражение на духовността на българина, за приемствеността между образите на античните богове и християнските светци-войни и за сложния процес на реставрация на икони Калина Красимирова разговаря в предаването "Културен поглед" по ПогледТВ с Росица Манова - реставратор и...


Росица Манова, опазване, културно наследство, състояние на държавата

/ПогледТВ/ Културни ценности, оцелели столетия, могат да бъдат загубени, ако не се наблюдават, пазят и реставрират. Разговор на Калина Красимирова с реставратора и иконописец Росица Манова в предаването "Културен поглед" по ПогледТВ за отговорността по опазване на културното наследство, за...


Нина Дебрюе, културно наследство, партньорство, частни колекционери, държавни музеи /2 част/

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с Нина Дебрюне - координатор на университетската мрежа за опазване на културното наследство и смисъла от споделянето му, за меценатството и мястото на частните колекции, за конвергенцията между природно и културно наследство.
- Не случайно Регионалният...


Нина Дебрюе, културно наследство, мост, минало, бъдеще

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с Нина Дебрюне - координатор на университетската мрежа за опазване на културното наследство и смисъла от споделянето му, за меценатството и мястото на частните колекции, за конвергенцията между природно и културно наследство.
- Не случайно Регионалният...


Галунка Калоферова, деца, учене, възпитание, музика, училище, програми, щастие

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с Галунка Калоферова. "Йога на смеха" или как да се научим да се смеем от сърце и да не забравяме за радостта! Защото смехът е рецептата за здрав дух в здраво тяло! /ВИДЕО/


Галунка Калоферова, деца, учене, възпитание, музика, училище, програми

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с Галунка Калоферова за музиката като неразделна част от ценностната система на човека. За образованието и изкуството като средство за образованост. /ВИДЕО/


Красимир Петров, български народ, танцова култура, ДЮФА Изворче

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с фолклориста, хореограф, преподавател и дългогодишен директор на Хореографското училище в София акад. Красимир Петров за танца като призвание и начин на живот! С Акад.Красимир Петров, ще се пренесем в света на фолклора, където майсторството на хореографа...


Красимир Петров, неравноделни размери, музика, балкански народи, траки

/ПогледТВ/ Разговор на Калина Красимирова с фолклориста, хореограф, преподавател и дългогодишен директор на Хореографското училище в София акад. Красимир Петров за танца като призвание и начин на живот! С Акад.Красимир Петров, ще се пренесем в света на фолклора, където майсторството на хореографа...


« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »