Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
България, васал, Неоосманистката държава

/Поглед.инфо/ Кратък преглед на събитията около „Турция след преврата“

Стремителният ход на събитията в Турция демонстрира на дадения момент следния обобщен резултат. След неуспешния опит за преврат от 19 юли т.г. президентът Ердоган значително укрепи позициите си във вътрешен план. На...


Военно-стратегическа мощ, Русия

/Поглед.инфо/ В условията на засилваща се турбулентност на глобално равнище, на започналата се, по думите на папа Франциск, Трета световна война, фокус, център на всеобхватния международен конфликт във все по-голяма степен става противопоставянето между САЩ и Руската федерация. Несъмнено това...


Единство, икономически, политически елит, Запада

/Поглед.инфо/ На фона на епохални глобални промени, които вървят днес на международно и вътрешнополитически равнища, си задаваме въпроса за мрежата от фактори, обстоятелства и причинно-следствени връзки предизвикващи трансформацията на света, такъв, какъвто сме свикнали да виждаме през последния...


Славянски първоучители, Кирил, Методий, 24 май

/Поглед.инфо/ Днес, когато славянският свят е разпокъсан, когато между славянски народи припламват даже враждебни искри, обръщането ни към историята на това, което ни свързва, а преди всичко към делото на великите славянски първоучители, е важна и животрептуща задача. Защото, особено сега в...


Тайни, банки, фашизъм, скрита история, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в глобалните взаимодействия ставаме свидетели как пред Европейския съюз(ЕС) като международна организация без аналог (sui generis) нарастват проблемите и рисковете. Тези проблеми и рискове, както и носените от тях заплахи...


Рискове, национална сигурност, България

/Поглед.инфо/ Ключова задача с неимоверна важност и актуалност за съществуването и устойчивото развитие на даден народ, общество и държава е непрекъснатия системен и всеобхватен анализ на рисковете на различни равнища и от различен вид. Именно на основата на такъв продължаващ и постоянен системен...


Неолиберализъм, митове, реалности

/Поглед.инфо/ Вече повече от четвърт век, започвайки с приемането на т.нар. „Програма Ран-Ът“ като ръководство за действоие, т.е. за трансформация на българското общество, страната ни е доминирана от неолиберализма като идеология и практика. Ето защо нека да се опитаме, макар и накратко да...


Сцила, Харибда, Европейския съюз, Бежанска вълна, ксенофобия

/Поглед.инфо/ 2015 година се превърна в преломна в историята на Европейския съюз. През тази година съюзът стана свидетел на явление, които се превърна в изключително предизвикателство за съществуването на горния. Това предизвикателство има своите социални, политически, икономически, културни и...


Геостратегическа ситуация, „Бежанска вълна“, „Стратегия на хаоса“, „Европейски хуманизъм“

/Поглед.инфо/ Предложеният материал разглежда сложната и противоречива геостратегическа ситуация, породила т.нар. „Бежанска вълна“ от регионите на Близкия и Среден Изток, Северна и Тропическа Африка в ЕС. В тази връзка се прави опит да се изяснят първопричините за създаденото положение, както и...


Робство, владичество, съжителство

/Поглед.инфо/ Във връзка със „сагата“ с учебниците, начената от ръководния екип на Министерството на образованието и науката, начело с досегашния министър Танев, пред българското общество отново застана въпроса за това какво е имало в България близо пет века:


Фашизъм, глобален фашизъм

/Поглед.инфо/ Днес проблемът за фашизма вече не е въпрос на история. От ден на ден той става все по-важен и животрептущ предвид имащите място сега политически и икономически, геополитически и геоикономически процеси в глобален план, в които все по-ясно започват да се проявяват „кафяви тенденции“....


« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »