Колонката на

Съвършен антитерорист (не случайно съм член на управителния съвет на Съюза на българските командоси...), отвратен от подготовката по съвършен тероризъм

Статии от автора