/Поглед.инфо/ АпеРативният наака-зателен спецсъд отмени решението на Специализирания наказателен съд за отстраняване от работа на заподозряния в далавери кмет на Септември Марин Рачев. И сега кметът, обвинен иначе в ощетяване на общината с 230 000 лв., може да се радва на даденото му от кривосъдието право на труд.

Решението на АпеРативния наака-зателен спецсъд може и да възмущава целокупния български народ, но то си има своята специализирана логика. И тя може да бъде обяснена също със съд, макар и не специализиран. За съд, с който си взимаме аперитива, става дума. Или за полупразната чаша, за която аперитивната логика трябва да докаже, че е пълна. И така, за целта съдът взима прозрачна стъклена чаша и я поставя в средата на квадратна, но също стъклена маса - на стъкло са тръгнали нещата, така че да няма отклонения от методата. Навира се съдът отдолу точно под изследвания съд, поглежда нагоре и какво да види - полупразната чаша се оказва пълна. Това е първото доказателство.

Спецсъдът обаче трябва да докаже тезата си от няколко страни. Затова поставя чашата в единия край на масата, мушва се под този край, поглежда нагоре и чашата пак се оказва пълна. Това е второто доказателството. Проверява тезата си с останалите три страни на масата и ето 2 плюс 3 или общо пет доказателства само от терена на стъклената маса.

За потвърждение обаче на истината съдът прибягва и до нестандартен метод. Слага съда на пода, изправя се в цял ръст над него с крака, разтворени на ширината на раменете, и поглежда надолу. Дори и от тази гледна точка полупразната чаша пак е пълна. Ето ви и шестото доказателство за пълното право на кметски труд.

И какво изправя обвинението срещу това богатство от доказателства? Слага чашата на масата, прикляква на нейното ниво и отчетливо се вижда, че тя си е полупразна. И с това единствено доказателство обвинението е тръгнало да се бори за правосъдие! Такава казуистика няма как да мине дори Темида да махне превръзката от очите си.

Дума