Когато се обсъжда проектобюджет, вниманието обикновено се концентрира върху разходната част. Защо тук толкова, а там - еди-колко си. Можем ли да вземем от този, за да дадем на друг. Защо процентът за дадена сфера се разминава драстично с европейската практика и т.н.

При управлението на Дянков е задължително свръхвнимание към приходната част. За първата половина на тази година например на него му се губят едни 800 млн. лева само от ДДС от внос. Ако числата на БНБ са верни. Само с тях той би могъл да даде на пенсионерите не по 10, а по 1000 лева коледен подарък. В същото време финансовият министър пита "Откъде пари?" дори когато става дума за 10 - 20 милиона.

Акцизите също трябва да се огледат много внимателно. Например през 2011 г. събраните акцизи от горива са със 140 млн. лева по-малко, отколкото през 2008 г. Въпреки повишаването на цените на горивата. Въпреки свързването на търговците на горива с НАП. Положението с цигарите е същото.

Оказва се, че това правителство е европейски шампион не само по пестене, но и по несъбиране на данъци. И когато на всяко искане, дори най-елементарното, Дянков реагира с въпроса "Откъде пари?", нека да е ясно, че отговорът трябва да даде той, а не майките с деца например. Освен ако министърът не смята, че е прост бакалин.

А дори да е такъв, поне да си оправи сметките. Нещо не му излизат.

––––––––––––––––––––––

Данни за приходите в бюджет-2012

Министерство на финансите:
Нетният размер на приходите от ДДС от внос от трети страни към юни 2012 г. е в размер на 1821,9 млн. лв.

БНБ:
Вносът от трети страни за първото полугодие на 2012 г. възлиза на 13 174,03 млн. лв., а дължимият ДДС е 2634,81 млн. лв.

Въпрос:
Къде се губят 812,9 млн. лева?

 

Дума