/Поглед.инфо/ По повод Международния ден на жената публикуваме кратък анализ, в който се обръща внимание на половото равенство, разглеждайки програмните документи на БСП и реалните действия и говорене на представители на левицата в България. Материалът е направен на база публикувани в официалната Интернет страница bsp.bg документи и публична информация.

Равните права за жените са считани за традиционна лява кауза. 8-ми март ни подтикна да направим кратък анализ и сравнение между думите и делата на българската левица по темата за равнопоставеността на половете. 

Думите…

БСП е партия, която се гордее с идеологическата си основа, затова започваме с анализ на основните програмни документи на БСП, публикувани на официалния сайт на партията:

 1. Устав на БСП
 2. Визия за България
 3. Предизборна платформа
 4. Програмата на БСП
 5. Принципите на ПЕС

Устав

Уставът на БСП поставя акцент на справедливостта и равенството, като в Преамбюла и чл.2 (1) посочва за основни ценности „принципите на социална справедливост и солидарност, равенство“. В чл.2 (4) БСП се заявява като партия, която обединява единомишленици „независимо от социално, образователно и имуществено положение, пол, етнос и вяра“. А сред основните цели на партията са посочени „отстояването  принципите на социална справедливост и солидарност, равенство“.

Отново в Устава чл.7 (2) Във всички органи на партията се осигурява равнопоставеност при представителството на двата пола, но не по-малко от 40% за всеки един от тях.

Визия за България

Визия за България е документ, в който настоящият председател сочи като основополагащ за управленския си мироглед. Визията говори за редица неравенства, но не говори за половите такива. Единствената равнопоставеност, която е изрично посочена е по отношение на заплащане на труда на читалищните дейци.

Предизборна платформа за парламентарни избори 2021

В Предизборната платформа тази тема липсва. Човешките права са засегнати лаконично в края на документа, а равнопоставеността на половете не е включена изобщо.

Програма на БСП

Програмата на БСП е приета от 47- ия конгрес на БСП през далечната 2008 г. На фона на сегашното публично говорене, Програмата контрастира като ясно заявява целите на „гарантирана равнопоставеност на половете“ и „равнопоставеност на жените и мъжете“.

Принципи на ПЕС

Декларацията за Принципите на ПЕС, които са сред основните документи на БСП, говори с думи, немислими за настоящите публични говорители на партията. Копираме т. 10 в нейната цялост, за да може сами да усетите разликата:

т.10 Като се опираме на постиженията на феминисткото движение, ние продължаваме да се борим за равнопоставеността между половете. Това означава, че жените и мъжете еднакво споделят работата, споделят власт, споделят време и споделят роли, както в обществения, така и в личния живот.

От написаното до момента, можем да направим извода, че колкото повече документите се “приближават” до настоящото ръководство, толкова повече основната ценност на равенството (включително и равнопоставеността между половете) бива изоставена.

Делата…

Независимо от написаното в основните документи, основателно очакване е че партия, предвождана от жена, би била чувствителна относно проблемите на жените и ще предоставя равни шансове за изява и развитие. Затова пожелахме да проверим актуалното състояние и действия в тази посока и направихме преглед на:

 1. Публичните говорители на БСП
 2. Състава на Изпълнителното бюро или иначе казано тясното ръководство на БСП 
 3. Водачите на листи за предстоящите парламентарни избори.

Публични говорители

От началото на Февруари 2021, 36 медийни участия са отразени на официалната страница на БСП. С изключение на участията на председателя, единствените жени-медийни говорители на БСП са:

 • проф. Светлана Шаренкова – член на БСП, но поставена в изборните листи на място, запазено за гражданска квота и
 • Вяра Емилова, отразена с едно участие на 20 Февруари пред партийната БСТВ.

Обективният наблюдател лесно би защитил теза, че на жените в БСП не се дава достъп до медии и шанс за публична изява. Председателят е единственият женски образ, който устойчиво се асоциира с партията.

Състав на Изпълнителното бюро

Изпълнителното бюро на БСП се състои от 22-ма души. Съставът му се предлага от Председателя на БСП, съгласно чл. 34 (2) т.2 на Устава. По предложение на Корнелия Нинова, жените, които са станали част от ръководния орган са само 3.

 • Ирена Анастасова – заместник-председател по публични политики
 • Вяра Емилова – секретар “Общи дейности”
 • Катя Георгиева – член

Процентното съотношение е 13.6%, което казано по друг начин означава седем пъти повече мъже от жени.

Водачи на листи

За предстоящите избори за Народно събрание, само 5 от 30 водачи (бел. ред. 30, защото Корнелия Нинова е водач в два МИР-а) на листи на БСП са жени. Това означава, че броят на жените-водачи е шест пъти по-малък в сравнение с броя водачите-мъже. Равнопоставеността не е просто далечна цел, а дори процентът жени-водачи в листите на БСП (16,6%) е значително под количественото съотношение жени-мъже от 24% от последното Народно събрание.

Темата за изборите е актуална и няма как да бъдат подминати и други интересни наблюдения, касаещи дамите, на които е гласувано доверие да бъдат водачи на листи.

Връзка с областта – Докато по-голяма част от мъжете се затрудняват да демонстрират смислена връзка с областите, където водят, при жените тази връзка е очевидна. Ясни примери за това са: Петя Михалевска в Кърджали, Вяра Емилова в Силистра, и Мая Димитрова в Добрич. Това са жени родени в областите, в които са издигнати за водачи и с които ги свързват устойчиви поколенчески връзки. Традиционните консерватори твърдят, мястото на жената е близо до дома, но това не би трябвало да е позиция на БСП. За разлика от горепосочените жени-водачи, лидерът на БСП Корнелия Нинова и заместничката й Ирена Анастасова са водачи от места, с които нямат подобна силна връзка.

С изключение на лидера на БСП, останалите жени са определени да водят области, които разпределят малко мандати: Добрич (6 мандата), Кърджали (5 мандата), Силистра (4 мандата), Ловеч (5 мандата). Изключвайки областите, водени от Корнелия Нинова (Пловдив 16ти и София 25ти МИР), на жените-водачи е гласувано доверие да се борят за области, които ще разпределят общо 20 от 215 мандата за народни представители. Отношението тук е над десет пъти и говори само за себе си за гласуваното доверие.

Погледнато от друга гледна точка, жените в листите на БСП водят области, в които за БСП ще е трудно, а някъде дори невъзможно да вземе мандат. На жените са възложени наистина трудните битки, където избирането не е гарантирано с решение на ръководството, както примерно това се случва в райони като Видин, Перник или Смолян, където водачът на БСП е гарантирано избран, независимо, че има проблеми или няма нищо общо с избирателния район, в който е посочен. 

БСП разчита в голяма степен на жените по време на избори, при изработването на различни документи и организацирането на инициативи и е смущаващо реалното отношение и доверие към тях стане ли въпрос за овластяване.

Предвид горенаписаното няма как да не се разсъждава в посока мизогинията и дали тя всъщност не е качество присъщо само за мъжете, но и за представителките на нежния пол. Тя се явява неизбежна реалност във време на уж равни права и овластяване на жените. Макар това да е термин, който да е насочен по-скоро към господата, има и доста дами, които изпитват нетопли чувства към собствените си посестрими, нещо което се надяваме да не се проявява и в българската левица.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели