България (архив)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
БСП-Со­фия, Ли­те­ра­ту­рен са­лон
1303

/Поглед.инфо/ Пре­ди мал­ко по­ве­че от 2 го­ди­ни пар­тий­на­та цен­тра­ла на БСП-Со­фия от­во­ри вра­ти­те си за хо­ра­та на сло­во­то и на­у­ка­та. По идея на ли­де­ра на сто­лич­ни­те со­ци­а­лис­ти Ка­ло­ян Пар­гов стар­ти­ра Ли­те­ра­ту­рен са­лон "Ле­ге" 10. Ини­ци­а­ти­ва­та бър­зо...


Калоян Паргов, Честит празник, служители на реда
873

/Поглед.инфо/ Честит празник на служителите на реда. Да отдадем уважение и признателност към тези, които всеки ден и час бдят за реда и сигурността на българските граждани, независимо, че тази година няма тържествени чествания и церемонии. Да почетем и онези служители на МВР, които са загинали...


БСП, Вирусът, отчетно-изборна кампания, Възраждане, Иван Таков
4821

/Поглед.инфо/ Поглед.инфо нарушава едно свое правило да не публикува партийни документи на страниците си. Изключението правим поради една проста причина - отчетно-изборната конференция на БСП в район "Възраждане", в която участвах и аз, направи на всички много добро впечатление със стегнат и...


Aquila non captat muscas, Президент, Конституционен съд, главен прокурор
14931

/Поглед.инфо/ В публикация от 21.06.2020 г. https://pogled.info/svetoven/Tam-in-toga-quam-in-sago.117604 си позволихме да отправим препоръка към президента, вкл. предупреждение за клопката, каквато му готвят и в която се опитват да го вкарат. Между другото не случайно и преди предстоящото...


Калоян Паргов, БСП, детето, притча, цар Соломон, разсечено
3413

/Поглед.инфо/ Човек не може да тича по две писти едновременно, моята е БСП - София
През последните 4 г. постигнахме много на софийския терен - и като резултати, и като присъствие
След последните избори политическата обстановка в столицата е нова - тоталната доминация на ГЕРБ от последните 10 г....


Максим Кръстев, отговорност, правителство
9259

/Поглед.инфо/ В българската Конституция отсъства не само каквато и да е уредба, а въобще, макар дори бегло споменаване във връзка с института на министерската наказателна отговорност. Впрочем, за разлика от Търновската от 1879 г. и колкото да изглежда парадоксално „Димитровската” от 1947 г.,...


Калоян Паргов, БСП, перспектива, развитие
2255

/Поглед.инфо/ ”160 хиляди души в София са подкрепили БСП на последните парламентарни избори, като този резултат е бил постиган едва два пъти в последните 20 години.” Това съобщи лидерът на БСП-София Калоян Паргов в ефира на ”Делници”.


Искане, Закона за социалните услуги, противоконституционен
15840

/Поглед.инфо/ Искане за обявяване на Закона за социалните услуги (обн. В ДВ брой 24 от 22 март 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) за противоконституционен и противоречащ на основните принципи и основните права на гражданите, залегнали в устоите на Конституцията


САЩ, инфилтрират, БСП, Нинова
29212

/Поглед.инфо/ Някога в древността царят на Нумидия (дн. Северен Алжир) Югурта, който бил васал на римляните, осъзнал, че не може да застраши по никакъв начин Римската Република чрез война или дипломация. Вместо това, в продължение на години той използвал богатството си, за да си купува политици в...


Тодор Живков, Живот, преди Промяната, преход, социализъм
70741

/Поглед.инфо/ Животът преди Промяната: телевизор със стабилизатор; игри до тъмно пред блока; ключ на врата; КОРЕКОМ и писма до руско другарче; банани по Нова година и боза от 6 ст....


1 2 3 4 5 6 7 8 9 »