/Поглед.инфо/ 64 членове на НС на БСП настояват пред Изпълнителното бюро на НС да насрочи заседание, на което да се даде възможност да се дискутират нормално и да се преразгледат отделни решения за утвърдени кандидати за кметове и съветници на изборите за местна власт.

ДО

Председателя на НС на БСП

ДО

Членовете на ИБ на НС

Уважаеми другарки и другари,

Изразяваме нашето дълбоко безпокойство и голяма загриженост относно някои от взетите решения за утвърждаване на кандидатите за кмет на община и кандидатски листи за общински съветници, както и от начина на провеждане и ръководене на заседанията на НС. Председателят на НС и водещите на заседанието, против Устава на БСП наложиха по недемократичен начин решения, за издигане на кандидати за кметове и листи с кандидати за общински съветници противно на основни правила на вътрешнопартийна демокрация. Тези решения блокират и разединяват работата на отделни общински организации на БСП (напр. Варна, Сандански), и не способстват за постигането на поставената основна политическа цел – спечелване на предстоящите местни избори. Решението за Варна бе гласувано и при безпрецедентен отказ и отнемане на думата на редица членове на НС, без изясняване на обстоятелствата и без необходимата дискусия по същество, което го прави немотивирано и необосновано.

Водени от целта за спечелване на местните избори, от желанието за утвърждаване на демократичното единство в партията; като отстояваме неотклонно принципа за демократично участие и задълбочен диалог при вземане на решенията в НС, най-категорично настояваме за незабавно насрочване от ИБ на спешно заседание на НС на БСП. Свикване на заседание на НС в най-спешен порядък е крайно наложително с цел постигането на единодействие в работата на отделни общински организации и максимално доброто им представяне на местните избори 2019 г. Предлагаме на ИБ на НС да насрочи заседанието при следния дневен ред, подкрепен от 64 членове на НС на БСП, с което да се даде възможност да се дискутират нормално и да се преразгледат отделни решения за утвърдени кандидати:

  1. Отменя решението на НС на БСП от 15.09.2019 г. по т. 1 в частта за кандидатите на Варна, поради неговото обявяване в нарушение на Устава.

  2. Потвърждава позицията на НС на БСП срещу подкрепата за кандидатурата на Костадин Костадинов за кмет на община Варна.

  3. Преразглеждане на решението на НС на БСП от 03.09.2019 г. за утвърждаване на кандидати за местни органи в община Сандански.

С другарски поздрав,

...................................../следват подписите/

В отговор на това писмо, членовете на ИБ на НС на БСП практически отказват да се изпълни уставното положение за свикване на заседание на Националния съвет на партията:

***********************

/Следва безпардонен и противоуставен отговор от Изпълнителното бюро до подписалите горното писмо членове на НСна БСП/

********************

20 септември 2019 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БСП

ПОДПИСАЛИ ИСКАНЕ ВХ.№1662/18.09.2019

ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НС

Уважаеми другари,

Според Устава на Българската социалистическа партия, чл. 32, ал. 8 - "Националният съвет се свиква в съответствие с плана за работата му, по решение на Изпълнителното бюро или по искане на една трета от членовете на НС".

Със събраните от вас подписи на една трета от членовете на НС на БСП, вие сте в уставното си право да свикате заседание на НС. Направете го с определени от вас дата, час, място и дневен ред.

С уважение:

членовете на ИБ на НС на БСП

************************

След този безпардонен отговор на самозабравилите се приватизатори от Позитано-20, възмутените членове на НС на БСП, искащи свикване на заседание, изпратиха гневен отговор до централата на БСП:

************************

/Следва писмото/

До

членовете на ИБ

на НС на БСП

Относно: ваш Изх. № БСП – 1670/20.09.2019 г.

Уважаеми членове на ИБ на НС на БСП,

Нашето настояване за незабавно насрочване от ИБ на спешно заседание на НС на БСП бе с цел постигането на единодействие в отделни общински организации и максимално доброто им представяне на местните избори 2019 г. Предложеният от нас дневен ред предвиждаше да се дискутират нормално и да се преразгледат отделни решения за утвърдени кандидати за общините Варна и Сандански. Както знаете, междувременно напрежението в общинските организации на партията в тези общини допълнително ескалира до степен да постави под въпрос самото им участие в изборите.

Нашето искане беше внесено в Отдел „Деловодство“ в сряда, 18.09.2019 г. преди обяд. Вашият отговор бе изпратен два дни по-късно, на 20.09.2019 г., петък, след обяд – време, очевидно изключващо срочното свикване на заседание на Националния съвет преди празничните дни. По такъв начин става невъзможно НС да вземе налагащите се решения за кандидатурите на партията в тези две общини. Отговорът ви показва, че отказвате отговорно обсъждане на посочените въпроси.

При така създалата се обстановка, цялата отговорност за резултатите от местните избори в общините Варна и Сандански остава ваша - на членовете на Изпълнителното бюро. Отговорността е преди всичко и лична, на председателя на НС на БСП Корнелия Нинова, която за пореден път отхвърля подадената ръка за градивен диалог!

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БСП

ПОДПИСАЛИ ИСКАНЕ ВХ.№1662/18.09.2019

ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НС

20.09.2019 г.

***************************

ИЗВОДИТЕ ВСЕКИ ДА СИ ГИ НАПРАВИ!!!