/Поглед.инфо/ Нека да се обединим около националната кауза „България над всичко“! Единението на нацията е алтернатива на конфронтацията в обществото и единствен мотив за президента на България в този тежък момент да бъде с нас – Българите!

ОБРЪЩЕНИЕ
КЪМ СУВЕРЕНА И ИНСТИТУЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми Съграждани, г-н Президент, представители на законодателната и изпълнителната власт, достойни сестри и братя – Българи!

Живеем в преломно и съдбовно за бъдещето на България време. Войната превзема ежедневието и съня ни. Вътрешно-политическата обстановка е сложна и криминализирана. Сринато е доверието на суверена в конституционно установените власти. Кризи и проблеми от всякакъв характер съпътстват нацията и държавата. Действията на властите обричат националните интереси. Върховенството на закона е Мираж. Хората обедняват и животът им се обезмисля. Страната продължава да се обезлюдява.

Вместо единение на нацията за излизане от тази национална катастрофа, наблюдаваме разрастваща се конфронтация, противопоставяне и натрапване на нови разделителни линии в обществото.

Парадоксално е, но се наслагват действия и факти, които говорят, че нашето правителство е по-скоро правителство на Украйна /или нечие друго/но не и на България.

  • Пренебрегват се българските национални интереси.

  • Ликвидират се отбранителните способности на страната.

  • България става несигурно място за живот на хората.

  • Потъпква се националния суверенитет.

  • Посяга се на основния закон на страната. Замислените промени на Конституцията са насочени срещу държавността и българските граждани.

  • Безпринципно, по политически причини се пристъпи към действия за промяна на националния празник. Противопоставят се напълно съзнателно, с несериозни мотиви, една на друга две свети за българския народ дати – 3-ти март и 24 май.

  • В ход са синхронизирани действия на Правителство и Парламент за овладяване за партийни цели и удовлетворяване на корпоративни интереси на специалните служби.

  • В най-неподходящия за държавата момент, се нанася тежък удар на силовите ведомства от националния сектор за сигурност. Предстоящо е отнемането на правомощието на държавния глава да назначава със свой указ директорите на служби и на главния секретар на МВР.

  • Води се с нищо неоправдана война с националната памет. Упорито се пренаписва историята не само на Втората световна война. На дневен ред е самоцелната реализация на "разпоредената мечта" на психодесни деятели да се разруши паметника на Съветската армия. И в случая нищо логично или градивно няма никакво значение, освен задачата, за "провокиране на крайно противопоставяне на българското общество".

Могат да се изброят още много факти които убедително говорят, че страната се тласка към гражданска война – цели се "майдан" и национална катастрофа.

Ние, представителите на родолюбиви и военно-патриотични организации сме решени да положим необходимите усилия за спасението на България. Обръщаме се днес към всички, които милеят за България, без значение на етнос, вероизповедание, пол, възраст и партийна принадлежност да подкрепим с активни граждански действия на 6 и 16 септември "ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ПОХОД ЗА МИР И СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

1. Призоваваме за гражданска зрялост и бдителност! Съгласувайте действията си с професионалните организации от сигурноста и отбраната за недопускане провокационни инициативи да тласнат народното недоволство към български майдан и гражданска война.

2. Нека да се обединим около националната кауза „България над всичко“! Единението на нацията е алтернатива на конфронтацията в обществото и единствен мотив за президента на България в този тежък момент да бъде с нас – Българите!

3. Всички заедно да отдадем нужното и положим усилия за превръщане на България в Брод за Мир и недопускане въвличането на страната във военни действия !

4. Суверенът е този, който трябва да взема решения по жизненоважните въпроси на нацията, каквито са промените в Конституцията и войната с националната памет. Дошло е време суверенът да вземе съдбата си в свои ръце – желаем Референдум за мир и суверенитет!

5. Парадоксално е във време на съществуващите реални рискове за превръщане на България в зона на бойни действия, да се обезглавяват органите и службите за сигурност, както и нагло да се политизира тяхната дейност. Предупреждаваме – това е антибългарска политика с непредвидими последици и нашият поход за спасение на България, застава зад отстояването на националните интереси!

6. Обръщаме се към всички родолюбиви българи да се включат в Общонационалния Поход за Мир и ЗА БЪЛГАРИЯ, който ще се проведе на 6 и 16 септември в столицата и десетки градове на страната. Призоваваме за гражданска зрялост и недопускане деградирали елементи и провокатори да тласнат народното недоволство към български майдан и гражданска война.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

ГРАЖДАНСКИЯ ОФИЦЕРСКИ ФОРУМ "ВОИНИ ЗА МИР"
И РОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СТОРОННИЦИ НА КАУЗАТА „БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО – БЪЛГАРИЯ БРОД ЗА МИР“

ОИС "ВОИНИ ЗА МИР" ген.полк Цветан Тотомиров
ген. майор Стоимен Стоименов

БНСМ - проф. Нако Стефанов

БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ - Лазар Мурджев

ОСМ - проф. Ваня Добрева

ЛЯВ ПОГЛЕД - д-р Румен Петков

* Ако подкрепяте това обръщение, изразете го под текста в "Коментари" с "ДА", "Подкрепям", "Съгласен съм", "Присъединявам се" или изразете позицията си в свободна форма.