След заемането на охраната на 22.10.2011 г. до началото на изборния ден в 06.00 часа на 23.10.2011 г. в изборните местта не се допускат лица по никакъв повод.

За осигуряване нормалното провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23.10.2011г. в Главна дирекция „Охранителна полиция” при МВР е създадена организация, която да позволи всички да упражнят правото си на глас в спокойна обстановка. Гражданите на Република България имат права и задължения произтичащи от Избирателния кодекс и други закони.

С оглед недопускане на конфликтни ситуации с полицейските служители, които изпълняват задълженията си по охрана на обществения ред в изборния ден, от „Охранителна полиция” напомнят:

След заемането на охраната на 22.10.2011 г. до началото на изборния ден в 06.00 часа на 23.10.2011 г. в изборните местта не се допускат лица по никакъв повод.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени и хора, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

В непосредствена близост до изборните места не се допуска паркирането на МПС и оставянето на вещи без надзор.

Съгласно Изборния кодекс не се допуска:

- поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Когато СИК установи наличието на такива материали, тя веднага ги отстранява – при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР;

- поставянето на агитационни материали, които застрашават живота или здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред до приключване на избирателната кампания;

- използването на превозни средства на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

- предизборна агитация 24 часа преди датата на изборите и в деня на изборите – 22 и 23 октомври 2011 г.

Купуването и продаването на гласове е престъпление срещу упражняването на вота на гражданите. Сигнали за такива случаи трябва да бъдат съобщавани в съответното районно управление на полицията или полицейските служители намиращи се в близост до изборните места.

 

 

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели