/Поглед.инфо/ Позиция на Движение "Ляв Поглед" по отношение неистовите опити на сегашното ръководство на БСП да участва за пореден път в противоестествена за партията коалиция и да реализира мандат за правителство.

На фона на дълбокото и всеобщо разложение на българското политическо съсловие и на всички форми на политически живот в България, особено странно впечатление прави явният стремеж на политическото ръководство на БСП да създаде коалиционни отношения с други – подчертано десни и антисоциалистически сили, чрез които отношения да участва в упрпавлението на страната. Очевидно е, че политическата класа на България е във всеобщ управленски фалит. Единствено разумният ход на ръководството на БСП в тази обстановка би бил да откаже да споделя отговорността за този фалит. Вместо това, по непонятни причини, ръковоството на партията до последния момент търсеше възможност да сключи коалиционно споразумение с антинационалните и политически безотговорни партии ДБ и ПП.

Този стремеж на ръководството не може да бъде оправдан и осмислен с никакви аргументи, освен с безумния стремеж да се участва в последния етап на политическото гниене на българското политическо съсловие.

Тази безумна политика на БСП пред лицето на надвисналата всеобща криза е откровено необоснована и води до необратима маргинализация на и без това отслабената партия на българските социалисти.

Съюзни политически отношения с политически сили, които заемат яростно антисоциалистически позиции са политически, идеологически и морално невъзможни!

✔ Как е възможно да се забрави стремежа на българската десница да забранява БСП!?

✔ Как е възможно да се забрави приноса на българското психодясно за всеобщата криза на страната днес!?

Големите, историческите партии по правило и по традиция в ситуация на избор винаги предпочитат верните стратегически решения, пренебрегвайки, ако е необходимо, ограничените тактически ползи.

Точно обратното прави днес ръководството на БСП – в името на ограничени тясногрупови интереси и ползи:

✔ жертват се дългосрочните стратегически цели на голямата българска левица;

✔ разрушават се основите на историческата идентичност на БСП;

✔ поставя се под сериозен въпрос самата способност на БСП да участва със свое, разпознаваемо лице във всякакви предстоящи избори.

Очевидно днес ръководството на БСП не се интересува от политическата и идеологическата идентичност на партията, което води до нейната необратима историческа маргинализация и изпадане от сърцевината на политическия живот.

Движение "Ляв Поглед"

Споделете с приятели в социалните мрежи.